เราได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมรักษาการใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้เมื่อใช้บริการของลีเรคโกย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิดหน้านี้


ปิดหน้านี้

Error


ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่


กระดาษและซอง

 

กระดาษ

ความรู้เรื่อง กระดาษ

ปฏิเสธผลกระทบและความสำคัญของกระดาษไม่ได้จริง ๆ ตั้งแต่การเริ่มใช้กระดาษเมื่อหลายพันปีก่อนในประเทศจึน จนมีการวิวัฒนาการการผลิตที่แพร่หลายขึ้นในทุกวันนี้ ความต้องการใช้กระดาษก็ยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ชนิดกระดาษ

ชนิดของกระดาษมีอยู่หลายประเภทตั้งแต่ กระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต กระดาษแฟนซี ไปจนถึง กระดาษแข็ง แต่กระดาษที่ลูกค้าเราเลือกใช้เป็นกระดาษฟอกขาว เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปในสำนักงานต่างๆ เพราะมีคุณภาพและมีความหนาแน่นสูง กระดาษขาวมีหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน อาทิเช่น ขนาด A3 ขนาดจดหมาย หรือ ขนาดA4 

นอกจากการใช้งานกระดาษในสำนักงานแล้ว ของใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราก็มีส่วนผสมของกระดาษด้วย เช่น หนังสือ ธนบัตร โปสเตอร์ กล่องใส่ของ ตั๋วรถเมล์ ตลอดจนแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ตามสถานที่ทั่วไป ล้วนแล้วแต่มีส่วนผสมของกระดาษทั้งสิ้น

 

สิ่งแวดล้อม

ด้วยการผลิตที่พัฒนาขึ้นอาจทำให้มีผลิตผลอื่น ๆ ที่ทำด้วยกระดาษเพิ่มขึ้นอีกมาก ลีเรคโกได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับปริมาณความต้องการการใช้กระดาษที่มากขึ้นและได้คัดกรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น กระดาษรีไซเคิลเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมคิดค้นสายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “ลีเรคโก กรีน” ซึ่งเป็นกระดาษถ่ายเอกสารที่ผลิตจากเยื่อที่มาจากป่าปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนานาชาติ PEFC ซึ่งเป็นองกรณ์ระดับนานาชาติที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนอีกด้วย อย่างไรก็ตามลีเรคโกได้ปฏิวัติมาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษ โดยการปรับขนาดบรรจุกระดาษ A3 เป็นกล่องละ 3 รีม (จากเดิม 5 รีม) บรรจุในกล่องแข็งพร้อมฝาปิด ช่วยให้สะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย อีกทั้งยังช่วยรักษาคุณภาพกระดาษไปอีกขั้น

คู่ค้าของเรา