เราได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมรักษาการใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้เมื่อใช้บริการของลีเรคโกย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิดหน้านี้


ปิดหน้านี้

Error


ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่


อุปกรณ์และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

อุปกรณ์และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่า อุปกรณ์และเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด คือ ของใช้ในออฟฟิศที่ไม่ค่อยสำคัญมากนัก แต่สำหรับพนักงานออฟฟิศแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นของใช้ในออฟฟิศที่จำเป็นและขาดไม่ได้

ถ้าขาดอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น เครื่องเคลือบบัตร  กล่องเอกสาร ชั้นวางเอกสาร คลิปหนีบกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ ซองจดหมาย เป็นต้น การใช้ชีวิตในออฟฟิศก็อาจจะลำบากขึ้น เพราะนอกจากที่สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังสามารถช่วยจัดระเบียบสิ่งของให้เป็นระเบียบ และป้องกันการสูญหายได้เป็นอย่างดี

ซองจดหมายและอุปกรณ์ส่งไปรษณีย์

ซองจดหมายเป็นเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดที่สำคัญมากกับการทำธุรกิจ เพราะบริษัทส่วนใหญ่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร จัดส่งเอกสาร หรือยื่นแบบฟอร์มต่างๆ ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนกระดาษ เพื่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อุปกรณ์ป้องกันภัย

ความปลอดภัยในที่ทำงานถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง ดังนั้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ที่ครอบหู  ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น จึงถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมาก

ท่านสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการทำงานได้ โดยแต่งกายให้เรียบร้อย สวมใส่อุปกรณ์นิรภัยเมื่ออยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน

เลือกจากหมวดหมู่

คู่ค้าของเรา