เราได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมรักษาการใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้เมื่อใช้บริการของลีเรคโกย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้ ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปิดหน้านี้


ปิดหน้านี้

Error


ระบบกำลังประมวลผล กรุณารอสักครู่


เครื่องใช้ในสำนักงาน

เครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องใช้สำนักงานนับว่ามีความสำคัญสำหรับออฟฟิศหรือองค์กรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ปากกา สมุด รวมไปถึงเครื่องถ่ายเอกสาร ในการนำมาช่วยพนักงานในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ประหยัดแรง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันหลายองค์กรนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้พนักงานสามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ผู้ผลิตประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานมากมายหลายรูปแบบ  หลายยี่ห้อ  แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ การทำงานและราคา ซึ่งหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานมีดังนี้

  • วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องใช้สำนักงานประเภทนั้น ๆ พิจารณาถึงต้นทุน และราคาเหมาะสม
  • ความจำเป็นในการใช้เครื่องสำนักงาน มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ได้ผลคุ้มค่าหรือไม่
  • ความเหมาะสมกับลักษณะการทำงานที่นำเครื่องใช้สำนักงานมาใช้ ว่ามีประสิทธิภาต่อการทำงานมากน้อยเพียงใด
  • มีความปลอดภัยและความคล่องตัวในการทำงาน ไม่มีระบบการใช้งานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก มีความสะดวกรวดเร็ว
  • มีประสิทธิภาพในการทำงาน
  • มีหน่วยบริการ ถ้าหากเครื่องใช้มีปัญหาต้องมาบริการได้รวดเร็ว
 

เครื่องเขียน

ถึงแม้ว่าปากกาและดินสอจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนที่พนักงานต้องมีติดตัวกันอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานมาไว้เป็นของกองกลาง เพื่อให้พนักงานมาสามารถเบิกไปใช้ได้ การจัดซื้อควรเลือกสรรให้มีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกเจล ปากกาเน้นข้อความ หรือปากกาไวท์บอร์ด เพื่อการใช้งานที่หลากหลายและสร้างสรรค์

 

แฟ้มเก็บเอกสาร

ช่วยจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่ การเลือกซื้อแฟ้มเก็บเอกสารจึงควรดูที่ขนาดเอกสาร จำนวนเอกสาร ประเภทการใช้งาน รวมถึงขนาดชั้นวางภายในสำนักงาน เพื่อจะได้ชนิดของแฟ้มเหมาะสมตามความต้องการและความสะดวกในการใช้งาน

 

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

อุปกรณ์สำนักงานไม่ว่าจะเป็นเครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กรรไกร คัตเตอร์ ไม้บรรทัด เทปกาว เป็นต้น เป็นสิ่งที่ใช้เป็นประจำ ดังนั้นผู้ประกอบการควรจัดซื้อไว้สำหรับเป็นอุปกรณ์กองกลาง ไม่จำเป็นต้องแจกจ่ายให้พนักงานครบทุกโต๊ะ แต่อาจมีไว้ใช้อย่างละหนึ่งชุดประจำโต๊ะ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

เลือกจากหมวดหมู่

คู่ค้าของเรา