Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at browse på vores hjemmeside, betragter vi det som din tilladelse til at bruge dem. Du kan ændre opsætningen eller få mere information på vores Brugsbetingelser og cookie-politik

Luk


OK
Luk

Error


Vent venligst...


Lyreco_general

 

 

 

 

 

Generel information

”Brugeren” refererer til enhver person eller juridisk enhed, der bruger, besøger Lyreco Danmark websites.
”Produktet/Produkterne refererer til enhver vare eller ydelse, der bydes til salg på websitet.
”Websitet” refererer til www.lyreco.dk og enhver deklination af dette domænenavn.
”Brugertilpasningsværktøjerne” refererer til ethvert program, der gør det muligt for brugeren individuelt at tilpasse produkterne.

Nærværende generelle vilkår regulerer enhver brug af og ethvert besøg på websitet.
Ved at bruge, besøge eller surfe på websitet accepterer Brugeren til enhver tid at være bundet af nærværende generelle vilkår, herunder supplerende retningslinjer, restriktioner og regler, der måtte være angivet i websitets undersektioner, samt at overholde alle relevante regler og bestemmelser.

Brugeren gives adgang til at besøge websitet og bruge dens Indhold (defineret nedenfor) alene med det formål at bearbejde, evaluere og bestille Produkter eller ydelser via Lyreco.
Lyreco forbeholder sig retten til at tilføje, ændre, rette eller fjerne Indhold (defineret nedenfor) på websitet og i nærværende generelle vilkår når som helst og uden forudgående varsel.
Brugeren bør derfor med jævne mellemrum konsultere nærværende generelle vilkår.

 

Forbudt brug

Det er forbudt for brugeren at bryde, eller forsøge på at bryde, sikkerheden på websitet.

Brugeren forpligter sig til ikke at bruge websitet på nogen som helst måde, der skader eller kan skade websitet eller hindre dens tilgængelighed. Det er forbudt at bruge websitet på nogen som helst måde, der er ulovlig, retsstridig, strafbar eller skadelig eller i forbindelse med aktiviteter eller formål, der er ulovlige, retsstridige, strafbare eller skadelige.

Brugeren forpligter sig til ikke at bruge websitet til at kopiere, gemme, hoste, transmittere, videresende, bruge, offentliggøre eller distribuere nogen som helst type materiale, der består af (eller er linket til) nogen som helst form for spyware, virus, trojanske heste, orme, tastaturloggere, rootkit eller andre typer malware.

Brugeren må ikke udføre nogen form for systematisk eller automatisk dataindsamling (herunder, men ikke begrænset til, scraping, data mining, data extraction og data harvesting) på eller i relation til websitet uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.

 

Copyright

Websitet indeholder grafik, fotos, ikoner, layout, illustrationer, tekster, fonte, skabeloner, programmer og anden information (herefter kaldet ”indhold”).

Websitet og alt indhold er copyrightbeskyttet af Lyreco eller af de parter, hvorfra Lyreco har licenseret indhold.

Alle rettigheder til websitet og dens indhold forbeholdes over hele verden. Det er strengt forbudt at tilbageholde, kopiere, distribuere, offentliggøre eller bruge nogen som helst del af websitets indhold, undtagen hvor det udtrykkeligt er tilladt i nærværende generelle vilkår.

Websitets brugertilpasningsværktøjer har en begrænset mængde grafiske elementer.

Lyreco forbeholder sig retten til at benytte alle disse elementer og til at gøre sådanne elementer tilgængelige for andre brugere i fremtiden.

Brugeren opnår ingen rettigheder og intet retskrav til nogen af de brugertilpasningselementer, der anvendes til indholdsdesign og/eller indbygges i indholdsdesignet for et eller flere produkter.

Andre brugere har ret til at anvende brugertilpasningsværktøjerne til at skabe brugertilpassede produkter, der har lignende eller identiske indholdskombinationer, og Lyreco kan ikke garantere, at dine designs ikke har ligheder med designs, der frembringes og anvendes af andre parter.

Lyreco kan ikke garantere, at produktdesigns, der er frembragt ved hjælp af brugertilpasnings­værktøjerne, ikke overtræder eller kan beskyldes for at overtræde varemærker eller andre rettigheder tilhørende tredjepart.

Hvis brugeren stiller eget indhold til rådighed, herunder, men ikke begrænset til, logoer, tekster eller fonte, garanterer brugeren over for Lyreco, at ingen tredjepart har nogen som helst rettigheder over det frembragte brugertilpasset produkt. Via sin bestilling på websitet garanterer brugeren at have alle nødvendige tilladelser, rettigheder og bemyndigelser til at indarbejde tredjepartsmateriale og til at afgive bestillingen. I modsat fald vil omkostningerne til enhver krænkelse af copyright, personlige rettigheder eller brugerrettigheder til et navn bæres alene af brugeren.

Brugeren friholder Lyreco for alle krav og fordringer, der fremsættes på baggrund af krænkelse af tredjeparts rettigheder, såfremt brugeren er ansvarlig for krænkelsen. Brugeren refunderer Lyreco alle omkostninger og andre skadeserstatninger, en sådan handling måtte afstedkomme.

Lyreco anbefaler dog brugeren at rådføre sig med en ekspert for at sikre, at det brugertilpasset produktdesign er juridisk tilgængeligt for brugeren og ikke krænker tredjeparts rettigheder.

Hvis brugeren ønsker at afgive ordre på brugertilpassede produkter via Lyrecos webshop, giver brugeren dermed Lyreco tilladelse til at fremstille produkterne på brugerens vegne. Ordren er underlagt Lyrecos salgsbetingelser.

 

Adgang til og opdatering af personlige data

Lyreco forbeholder sig retten til når som helst at begrænse adgangen til et hvilket som helst område af websitet eller til hele websitet.

Lyreco tilbyder udvidet service, herunder, men ikke begrænset til, bestilling og styring af brugerens personlige data via websitet i et system, der er beskyttet med brugernavn/adgangskode.

Hvis Lyreco stiller et brugernavn og en adgangskode til rådighed for brugeren, så denne opnår adgang til beskyttede områder af websitet eller til andet indhold eller andre ydelser, forpligter brugeren sig til at sørge for, at brugernavn og adgangskode holdes fortrolig.

Brugerens brugernavn og adgangskode kaldes herefter brugerens ”ID”.

Brugeren bekræfter, at dennes ID er personlig og ikke bruges af andre, og brugeren påtager sig alene ansvaret for alle aktiviteter på websitet, der foretages via dennes ID.

Brugeren bærer alene ansvaret for at holde sit ID fortrolig. Lyreco anbefaler på det kraftigste, at brugeren logger sig ud af websitet og lukker sin browser, når arbejdet på websitet er slut for at forhindre, at uautoriserede personers skaffer sig adgang ved hjælp af brugerens ID.

Hvis brugeren stiller personlige data til rådighed for Lyreco, har brugeren ret til, med rimeligt forudgående skriftligt varsel, at kræve inspektion, ændring, tilføjelse eller sletning af nævnte personlige data (som påkrævet i gældende Databeskyttelseslov). Instruktion om, hvordan man kræver inspektion, ændring, tilføjelse eller sletning af Brugerens personlige data gives i forbindelse med dataindsamlingen. Såfremt sådan instruktion ikke gives i forbindelse med indsamlingen, kan den rekvireres.

 

Fraskrivelse af garanti

Informationer, herunder produkter, illustrationer og fotos, på websitet kan ikke garanteres at være korrekte, opdaterede eller komplette, og websitet kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl.

Lyreco giver ingen garanti, erklæring eller forpligtelse vedrørende noget indhold på websitet, herunder, men ikke begrænset til, indholdets kvalitet, nøjagtighed, komplethed eller egnethed til et bestemt formål.

Oplysningerne på websitet udgør ikke rådgivning eller anbefalinger. Det samme gælder indholdet på et hvilket som helst andet website, der henvises eller linkes til via websitet.

 

Frasigelse af produktansvar

Lyreco er ikke ansvarlig for skader, tab (det være sig direkte, indirekte eller følgeskader), udgifter, erstatningsansvar, tabt arbejdsfortjeneste eller omkostninger, der hidrører fra brugen af, adgangen til eller tilliden til de via websitet til rådighed stillede informationer.

Lyreco bifalder eller godkender ikke indhold fra tredjeparts websites, og Lyreco påtager sig heller ikke noget ansvar i forbindelse hermed, herunder, men ikke begrænset til, erstatningsansvar opstået på baggrund af beskyldninger om, at indholdet fra tredjepartshjemmesider krænker love eller personlige rettigheder eller er utugtige, æreskrænkende eller forargelige.

Lyreco garanterer ikke, at funktioner, materialer og informationer, der er tilgængelige på websitet (og/eller linker til websitet) er intakte eller fejlfrie, at fejl vil blive rettet, eller at websitet eller dens server er fri for virus, programfejl og andre destruktive elementer.

Brugeren af websitet er ansvarlig for implementering af passende sikkerhedsprocedurer og virusbeskyttelse (herunder anti-virus og anden beskyttelse) for at imødekomme de særlige krav til nøjagtighed og sikkerhed af datainput og -output.

Lyreco kan ikke drages til ansvar for fejl eller dårlig kvalitet, hvis brugeren anvender eget indhold, herunder især tekster og logoer. Indholdet eller dele heraf må under ingen omstændigheder anvendes som varemærke eller servicemærke, til ulovligt formål eller brug, til umoralske formål, til bagvaskelse af personer, til krænkelse af andre personers rettigheder eller til krænkelse af intellektuel ejendom, hverken for personer eller juridiske enheder.

Brugeren forpligter sig til ikke at anvende websitet til at frembringe produkter, der er ulovlige, umoralske, krænkende, injurierende, truende, skadelige, uanstændige, hadefulde eller på anden måde stødende.

Brugeren forpligter sig til at holde Lyreco og alle parter, hvorfra Lyreco har licenseret dele af indholdet, herunder direktører og medarbejdere, skadesløse over for alle krav, erstatningskrav, skader, omkostninger og udgifter, herunder juridisk relaterede omkostninger og udgifter, der hidrører fra eller relaterer til I) Brugerens krænkelse af nærværende genrelle vilkår og II) ethvert lovkrav, erstatningsansvar eller andet krav, der hidrører fra eller relaterer til tekster, fotos, illustrationer, grafik eller andet materiale, som brugeren har indarbejdet i produkter, der ikke fra starten har været en del af websitets indhold.

 

Links

Lyreco er ikke ansvarlig for indholdet på noget ikke-tilknyttet websitet, der linkes til eller fra via websitet. Disse links stilles udelukkende til rådighed for brugervenlighedens skyld, og brugen af dem sker på brugerens egen risiko.

Adgang til ethvert andet website via websitet sker uafhængigt at Lyreco, og Lyreco har ingen kontrol over indholdet på andre websites. Et link til et andet website betyder desuden ikke, at Lyreco bifalder eller godkender websitet eller påtager sig noget ansvar for indhold eller brug af dette andet website.

Reference til tredjepart eller tredjeparts produkt kan på ingen måde udlægges som Lyrecos anbefaling eller godkendelse af tredjepart eller af produkt/serviceydelse leveret af tredjepart.

 

Oversættelse

Visse dele af websitet kan forekomme på andre sprog end dansk.
Tekster kan være oversat af en person eller af et computerprogram uden menneskelig indblanding eller korrektur.

Denne type oversættelser stilles udelukkende til rådighed for brugervenlighedens skyld, og Lyreco forpligter sig på ingen måde i forhold til oversættelsens nøjagtighed eller fuldstændighed, uanset om den er computergenereret eller foretaget af en person.

 

Krænkelse af nærværende generelle vilkår

Det har ingen konsekvenser for Lyrecos øvrige rettigheder iht. de generelle vilkår, hvis brugeren på nogen måde krænker nærværende generelle vilkår. Lyreco kan i så fald tage de juridiske skridt i henhold til gældende lovgivning, der af Lyreco skønnes passende for at imødegå krænkelsen, herunder blokering af brugerens adgang til websitet, forbud mod brugerens adgang til websitet, blokering af computere med brugerens IP-adresse for adgang til websitet, kontakt til brugerens internetserviceudbyder for at anmode om blokering af adgangen til websitet og/eller sagsanlæg mod brugeren.

 

Lovgivning

Nærværende generelle vilkår reguleres og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

 

Verdenskendte mærker hos Lyreco