Miljøbidrag

I Lyreco er det en afgørende del af vores dna, at vi løbende afsøger mulighederne for at minimere vores påvirkning af miljøet. Det betyder udfordringer og øget tidsforbrug i nogle sammenhænge.

Alle ordrer indeholder et miljøbidrag på 26,95 kr. ekskl. moms.

Vi har valgt et fast miljøbidrag uafhængigt af ordrens omfang og leveringssted for at gøre det nemt for vores kunder at gennemskue miljøbidragets størrelse. 

Miljøbidraget er beregnet og sandsynliggjort ud fra de miljøomkostninger, som Lyreco samlet set årligt forventer at afholde. 

Disse miljømæssige omkostninger dækker over:

  • Energi- og miljøtillæg, som vi bliver pålagt af vognmænd.
  • Miljøgebyrer og punktafgifter begrundet i miljømæssige hensyn.
  • Brugen af genanvendelig emballage, der medfører højere omkostninger for os.
  • Korrekt sortering af store mængder affald i henhold til lovgivningen.