Používame cookies, aby sme zlepšili naše služby a aby sme vám vedeli dať ponuky, ktoré zodpovedajú vašim preferenciám. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, budeme to považovať za súhlas s ich používaním. Ak chcete zmeniť vaše nastavenia alebo získať viac informácií, kliknite sem - Podmienky používania & Cookies Policy

Zatvoriť


OK
Zatvoriť

Error


Čakajte prosím...


Trvalo udržateľný výber od Lyreco je výber produktov, ktoré spĺňajú prísne kritéria trvalej udržateľnosti a obstáli v dvojkrokovom hodnotení dodávateľa a samotného produktu.

Pri nákupe produktov s označením trvalo udržateľného výberu od Lyreco si naši zákazníci môžu byť istí, že kupujú výrobky, ktoré prešli hodnotením ich trvalej udržateľnosti.
Produkty v trvalo udržateľnom výbere sú rozdelené do troch kategórií – Planéta, Ľudia, Komunita.

Výber Planéta

• produkty s prínosom pre životné prostredie

Výber Ľudia

• produkty, ktoré prispievajú k pohode a bezpečnosti ľudí pri práci

Výber Komunita

• produkty, ktoré prispievajú k zlepšeniu spoločenského vplyvu na miestne komunity

Ako hodnotíme produkty v trvalo udržateľnom výbere?

V prvom kroku hodnotíme dodávateľa, jeho certifikáty a jeho trvalo udržateľné aktivity. V druhom kroku posudzujeme produkt, ktorý musí splniť dve kritériá. Minimálne 80 % obalu produktu musí byť vyrobených z recyklovateľného materiálu a minimálne 80 % materiálu produktu musí byť vyrobených z recyklovateľných materiálov alebo je možné produkt využívať opätovne.
1. krok - Hodnotenie dodávateľa
Toto hodnotenie dodávateľa je prvým povinným kritériom definovaným spoločnosťou Lyreco, ktoré je založené na norme Environmental, Social and Governance (ESG) a považuje sa za dokončené, ak:
• Dodávateľ vlastní platnú certifikáciu ESG tretej strany (certifikácia B-Corp alebo Ecovadis); ALEBO

• Dodávateľ poskytuje dôkazné informácie a dokumentáciu o iniciatívach a činnostiach ESG v rámci sebahodnotiaceho dotazníka a dosahuje minimálne skóre 3 definované spoločnosťou Lyreco.
2. krok - Posúdenie produktu *
(*za predpokladu, že hodnotenie dodávateľa, od ktorého príslušné produkty odoberáme, je uspokojivo dokončené)

Hodnotenie produktu sa považuje za ukončené, ak sú splnené dve povinné kritériá definované spoločnosťou Lyreco:
• Minimálne 80 % obalu výrobku je vyrobených z recyklovateľného materiálu; A

• Minimálne 80 % materiálu produktu je vyrobených z recyklovateľného materiálu alebo je možné produkt opätovne použiť alebo renovovať.
Ak sú splnené vyššie uvedené tri povinné kritériá, produkty budú ďalej hodnotené a budú im priradené najviac tri z nasledujúcich ikon „Trvalo udržateľný výber“:
Produkty zamerané na prínos pre životné prostredie (výber „Planéta“); A/ALEBO
Produkty prispievajúce k pohode a bezpečnosti ľudí pri práci (výber „Ľudia“); A/ALEBO
Produkty prispievajúce k zlepšeniu spoločenského vplyvu na miestne komunity (výber „Komunita“)

Výber PLANÉTA

Produkty s označením „Planéta“ sú vyberané z dôvodu ich zamerania na prínos pre životné prostredie. Od produktu z výberu Planéta sa vyžaduje, aby (i) mal celosvetovo uznávanú hlavnú environmentálnu certifikáciu typu 1 A/ALEBO (ii) bol renovovaný A/ALEBO (iii) mal vo svojom zložení minimálnu požadovanú percentuálnu úroveň recyklovaných materiálov A/ALEBO (iv) mať minimálne dve environmentálne vlastnosti, ako napríklad možnosť opätovného naplnenia alebo opätovného použitia, kompostovateľnosť alebo biodegradovateľnosť, vratnosť alebo predĺženú životnosť.
Naše pokyny sa riadia požiadavkami ISO 14021 – vysoko spoľahlivého globálneho štandardu.
Výber Planéta

Výber ĽUDIA

Produkty s označením „ĽUDIA“ sú vybrané preto, lebo prispievajú k zlepšeniu pracovných skúseností v nepriaznivých podmienkach. Vyžaduje sa, aby produkt výberu Ľudia (i) mal aspoň jednu certifikáciu zameranú na wellness A/ALEBO (ii) poskytoval jednoduché prispôsobenie, zlepšenie dostupnosti, stimuláciu pohybu A/ALEBO prevenciu bolesti a zranení.
Tieto štandardy sú navrhnuté s ohľadom na vašu pracovnú silu bez ohľadu na jej pracovné prostredie.
Výber Ľudia

Už ste zaslali požiadavku na upozornenie po naskladnení produktu

Ergonomická balančná lopta Alba, priemer 65 cm, sivá

Už ste zaslali požiadavku na upozornenie po naskladnení produktu

Flipchart Bi-Office Design, magnetický, statický, 100 x 70 cm

Už ste zaslali požiadavku na upozornenie po naskladnení produktu

Stolička Labsit Fresh 9123 45/65, modrá

Výber KOMUNITA

V Lyreco rozumieme sociálnemu vplyvu produktov, ktoré máme v sortimente. To je dôvod, prečo sa od produktov s výberom „Komunita“ vyžaduje, aby (i) mali aspoň jednu certifikáciu, ktorá zaisťuje spravodlivé postupy v celom ich výrobnom reťazci, A/ALEBO (ii) propagujú miestnu výrobu A/ALEBO (iii) propagujú sociálne podniky ( t. j. spoločnosti so sociálnym/environmentálnym poslaním, ktorých hlavným cieľom je mať sociálny vplyv a reinvestovať zisky do vytvárania pozitívnych sociálnych zmien), čím sa do popredia stavajú menšie komunity.
Výber Komunita
V roku 2023 spoločnosť Lyreco uvádza na trh prvú verziu „Trvalo udržateľného výberu“ od spoločnosti Lyreco. Je to nová progresívna metodika hodnotenia, je jasnejšia a bližšie k našej dlhodobej stratégii udržateľnosti, ktorej cieľom je posilniť súčasný proces obstarávania v spoločnosti Lyreco udržateľnejšími iniciatívami, aktivitami a rozhodnutiami.
Proces udržateľného obstarávania Lyreco sa riadi zásadami ISO 204001 overenými SGS2.
„Trvalo udržateľný výber“ od spoločnosti Lyreco sa bude kontinuálne zdokonaľovať, aby sme splnili neustále sa meniace potreby a požiadavky a zvýšili našu vyspelú úroveň udržateľnosti.
Táto nová metodika hodnotenia sa vykonáva v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch, medzi ktorými sa od našich dodávateľov a produktov vyžadujú tri povinné kritériá, aby prešli celkovým hodnotením.
Často kladené otázky
1) Aký je rozdiel medzi „Zeleným stromom“ a „Trvalo udržateľným výberom“?
Udržateľné trendy/požiadavky sa v posledných rokoch rýchlo vyvíjali od samotného produktu až po balenie produktu a vplyv na koniec životnosti produktu. V spoločnosti Lyreco vám chceme uľahčiť identifikáciu produktov označených ikonou „Trvalo udržateľný výber“. To je dôvod, prečo teraz meníme Lyreco „Zelený strom“ za Lyreco „Trvalo udržateľný výber“ so širšími požiadavkami.
Lyreco “Zelený strom” sa zameriava na produkty s environmentálnym prínosom. Kým Lyreco „Trvalo udržateľný výber“ má širšie požiadavky zamerané na normu ESG a obsahuje tri povinné kritériá:
• Platná certifikácia ESG alebo minimálne 20 % skóre3 v samodotazníku ESG na dodávateľa; A
• Minimálne 80 % hmotnosti primárneho obalu produktu je recyklovateľných; A
• Minimálne 80 % materiálu výrobku je buď recyklovateľných, alebo je možné výrobok opätovne použiť.
Ak sú splnené vyššie uvedené tri povinné kritériá, produkty budú ďalej hodnotené a budú im priradené najviac tri z nasledujúcich ikon „Trvalo udržateľný výber“:
• Produkty zamerané na prínos pre životné prostredie (výber „Planéta“); A/ALEBO,
• • Produkty prispievajúce k pohode a bezpečnosti ľudí pri práci (výber „Ľudia“); A/ALEBO,
• Produkty prispievajúce k zlepšeniu spoločenského vplyvu na miestne komunity (výber „Komunita“).
Metodológia „Zelený strom“ spoločnosti Lyreco sa opiera o ISO 14020: Environmentálne štítky a vyhlásenie. Metodológia „Trvalo udržateľný výber“ spoločnosti Lyreco sa opiera o ISO 20400: Usmernenie pre trvalo udržateľné obstarávanie.
2) Prečo je to spoľahlivá metóda?
V spoločnosti Lyreco sme odhodlaní mať zavedené správne procesy, aby sme splnili naše záväzky v oblasti trvalej udržateľnosti. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je spolupracovať s externými partnermi, ktorí pravidelne monitorujú a usmerňujú naše interné postupy.
Proces trvalo udržateľného obstarávania Lyreco sa riadi zásadami ISO 204001 overenými SGS2. „Trvalo udržateľný výber“ od spoločnosti Lyreco sa bude kontinuálne zdokonaľovať, aby sme splnili neustále sa meniace potreby a požiadavky a zvýšili našu vyspelú úroveň trvalej udržateľnosti.
Naša metodika je navrhnutá tak, aby sa vyvíjala a zdokonaľovala. Naša hodnotiaca škála (minimálne body, rozsah požiadavky a pod.) je už teraz strikntá a bude čoraz viac obmedzujúca.
 
 
Prehlásenie
Metodiku „Trvalo udržateľný výber“ vyvinula spoločnosť Lyreco podľa interne stanovených kritérií. Hodnotenie je založené na informáciách a dôkazoch poskytnutých dodávateľmi, ktorými môžu byť, bez toho, aby to bolo obmedzujúce, certifikácie, technické listy, protokoly o skúškach, postupy, správy a/alebo vyhlásenia o zhode od dodávateľov.
1 ISO 20400:2017 – Návod na udržateľné obstarávanie
2 SGS je popredná svetová inšpekčná, overovacia, testovacia a certifikačná spoločnosť. Spoločnosť SGS je uznávaná ako globálny štandard kvality a integrity. S viac ako 75 000 zamestnancami prevádzkuje SGS sieť viac ako 1 500 kancelárií a laboratórií po celom svete.
3 V roku 2023 sa body prideľujú takto: Environmentálne (max. 35 bodov), Sociálne (max. 40 bodov) a Riadiace (max. 25 bodov), s minimálnym celkovým skóre 20 bodov. Bodovanie bude revidované tak, aby bolo od roku 2024 prísnejšie.