handshake

Certifikáty a osvedčenia

Medzinárodné, európske a miestne normy

Dôvera a transparentnosť sú nevyhnutné pre splnenie environmentálnych očakávaní a požiadaviek našich zákazníkov. 

Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť na dôveryhodného dodávateľa; Trvalo udržateľné produkty spoločnosti Lyreco poskytujú jasné informácie prostredníctvom:

  1. Systému riadenia kvality ISO 9001, ten je prispôsobený konkrétnym potrebám našich dcérskych spoločností
  2. uznávanych environmentálnych značiek a certifikátov
  3. Metodiky hodnotenia Trvalá udržateľnosť Lyreco
People are holding a plant in their joined hands

ECO ZNAČKY
Ekologické značky sa vzťahujú na naše výrobky a umožňujú našim zákazníkom získať jasné a viditeľné informácie o produktoch, ktoré kupujú.

ecolabel

European Ecolabel je dobrovoľný systém environmentálnej značky zavedený v roku 1992 Európskou komisiou. Je založený na „globálnom“ systémovom prístupe, ktorý zahŕňa analýzu životného cyklu produktu, od jeho výroby (vrátane výberu surovín) až po jeho zneškodnenie alebo recykláciu vrátane jeho distribúcie, spotreby a použitia. Od roku 2009 používa spoločnosť Lyreco environmentálnu značku EÚ Ecolabel pre svoje vlastné výrobky.

nordic swan

Nordic Swan je oficiálnou environmentálnou značkou udržateľnosti pre severské krajiny. Produkt s označením Nordic Swan musí spĺňať určitý súbor štandardov vrátane environmentálnych, kvalitatívnych a zdravotných kritérií. V roku 2017 si spoločnosť Lyreco vybrala túto značku pre svoje renovované tonerové kazety.

fsc

Obe sú environmentálne značky, ktorých účelom je zabezpečiť, aby výroba výrobkov na báze dreva (hlavne papiera) bola v súlade s postupmi zabezpečujúcimi trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. V roku 2018 sa Lyreco stalo členom FSC international.

RÁMEC

industrial PPE

Normy a metodiky slúžia ako rámce pre riadenie našich aktivít čo najzodpovednejším spôsobom.

sedex

SEDEX (Audit etického obchodu členov Sedexu) je najväčšia platforma pre spoluprácu na svete, ktorá slúži na zdieľanie údajov o zodpovedných dodávateľských reťazcoch. Používa ho viac ako 43 000 členov vo viac ako 150 krajinách. V roku 2013 si spoločnosť Lyreco vybrala SMETA ako validovaný štandard pre audity sociálnej zodpovednosti v továrňach, ktoré vyrábajú výrobky značky Lyreco.

bsci

Business Social Compliance Initiative je popredný systém riadenia dodávateľského reťazca, ktorý podporuje spoločnosti v ich snahe o dodržiavanie sociálneho štandardu a jeho zlepšovaní v továrňach v ich globálnych dodávateľských reťazcoch. V roku 2013 si spoločnosť Lyreco vybrala BSCI ako overený štandard pre audity sociálnej zodpovednosti v továrňach, ktoré vyrábajú výrobky značky Lyreco.

Na zabezpečenie spoločného zamerania na kvalitu a environmentálne postupy v našich 15 pobočkách uplatňuje Lyreco uznávané medzinárodné normy ISO 9001 a ISO 14001


Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vychádza zo smerníc spoločnosti Lyreco, ktoré sa odvolávajú na normu ISO 45001 a miestne právne predpisy.


V roku 2012 bola prijatá norma ISO 26000, usmernenie pre spoločenskú zodpovednosť podnikov, ktorá poskytuje štruktúru cesty k udržateľnosti. Okrem toho sa niektoré krajiny rozhodli získať aj ďalšie certifikácie.


Dňa 1. decembra 2022 spoločnosť SGS potvrdila, že Lyreco SAS  získala overenie podľa normy ISO 20400. Usmernenia ISO 20400 sa zameriavajú na postupy udržateľnosti pre procesy obstarávania aj nákupu.

ecovadis 2022

Ecovadis je medzinárodne uznávaná hodnotiaca spoločnosť, ktorá v roku 2021 ohodnotila 90 000 firiem v 4 oblastiach: životné prostredie, práca a ľudské práva, trvalo udržateľné obstarávanie, etika. V roku 2022 bola Lyreco ocenená zlatou medailou Ecovadis so skóre 73/100, čím sa dostala do top 2 % najlepšie hodnotených spoločností.

SCHVÁLENÉ INICIATÍVY 

people shaking hands

Zaväzujeme sa k medzinárodným iniciatívam zameraným na implementáciu etických a zodpovedných postupov na našich trhoch.

We support UN Global compact

 

Globálny pakt OSN, uvedený na trh v roku 2000, je politickou platformou aj dobrovoľným rámcom pre podniky, ktoré sa venujú udržateľnosti a zodpovedným obchodným praktikám. V roku 2004 sa Lyreco ako prvá spoločnosť v priemysle kancelárskych potrieb pripojila k globálnemu paktu OSN. Odvtedy pokračujeme v posilňovaní nášho záväzku každoročne zverejňovať správu o trvalo udržateľnom rozvoji na platforme Global Compact. 

nydf

Newyorská deklarácia o lesoch je dobrovoľné partnerstvo vlád, spoločností, domorodých komunít, organizácií a mimovládnych organizácií, ktoré sa usilujú znížiť odlesňovanie na polovicu do roku 2020 a ukončiť ho do roku 2030. Pripojením k deklarácii sa spoločnosti ako Lyreco zaväzujú vytvárať zodpovedné partnerstvá a uplatňovať konkrétne opatrenia na zníženie emisií CO2 prostredníctvom boja proti odlesňovaniu.

hrc

Klub OSN pre ľudské práva je miestom výmeny odborných znalostí členov, aby mohli spoločne napredovať a konať v tejto oblasti. V roku 2017 sa spoločnosť Lyreco stala členom Klubu ľudských práv v rámci globálneho paktu OSN a posilnila tak svoj záväzok spoločnosti v oblasti prevencie, riadenia a rozvoja ľudských práv.

Prečítajte si viac

OBJAVTE NAŠU CSR SPRÁVU

Pokračovať v čítaní