People working in a meeting room

Zostaň sám sebou v našom tíme!

V Lyreco pracujeme spolu pre skvelú budúcnosť! Snažíme sa neustále inovovať a rozvíjať tak, aby mohli naši zamestnanci, zákazníci a náš biznis napredovať a rásť.

Vážiť si svojich zamestnancov, je pevným základom našej kultúry a inšpiráciou pre nás všetkých, aby sme do našej práce vkladali to najlepšie čo v nás je. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry sú naše hodnoty: Precíznosť, Nadšenie, Rešpekt, Agilita. Spojením skvelej kombinácie rôznych ľudí, technológii a našej stratégie zameranej na spoločenskú zodpovednosť sa snažíme zabezpečiť našim klientom aj zamestnancom skvelý pracovný deň každý deň.

NAŠE HODNOTY

PRECÍZNOSŤ

excellence

USILUJEME SA O DOKONALOSŤ VO VŠETKOM, ČO ROBÍME.

NADŠENIE

passion

STARÁME SA O NAŠICH ZÁKAZNÍKOV.

REŠPEKT

respect

VERÍME V DÔVERU, REŠPEKT A ETICKÉ SPRÁVANIE.

AGILITA

agility

PREDVÍDAME, INOVUJEME A PRISPÔSOBUJEME SA ZMENÁM.

Lyreco Employees in our offices in France

Budujeme spokojnosť zamestnancov, ktorá vedie aj k spokojnosti zákazníkov.

Našim cieľom je spokojnosť našich zamestnancov a vytváranie  pracovného prostredia, ktoré rešpektuje ich hodnoty, ktorému záleží na tom, ako sa majú, a ktoré vníma ich ambície.

Ľudia sú v centre všetkého, čo robíme a za čím si stojíme. Ako spoločnosť sme hrdí na to, že poskytujeme našim zamestnancom priestor na rozvoj a možnosť vybrať si profesijnú dráhu, prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacích potrieb a podpory, ktorú poskytujeme. Naši zákazníci sú rozhodujúci pre náš úspech., a preto kladieme dôraz ma poskytovanie služieb, ktoré sú na špičkovej úrovni.

Všetky oddelenia spolupracujú na tom, aby sme zákazníkom dodali perfektné služby a udržali si lojálnych zákazníkov.

international career travel

Pridajte sa k medzinárodnej spoločnosti

Lyreco je európskym lídrom a tretím najväčším distribútorom produktov a riešení  pre pracoviská na svete. S 15 pobočkami pôsobiacimi v 25 krajinách a s európskou divíziou zameranou na bezpečnosť na pracoviskách ... sme skutočnou príležitosťou pre rozvoj Tvojej kariéry  na medzinárodnej úrovni!

Zároveň máme ako medzinárodná spoločnosť, spolu so všetkými Lyreco pobočkami  príležitosť podieľať  sa na dobročinných aktivitách na globálnej i lokálnej úrovni. Počas pandémie, boli všetci zamestnanci skupiny Lyreco podporovaní , aby navrhovali , ako môžeme pomôcť my ako spoločnosť, a zároveň ako môžu pomôcť samotní zamestnanci.

innovation lyreco

...a inovatívnej spoločnosti

V roku 2016 sme vytvorili  “Innovation Direction” (inovačné oddelenie) s cieľom urýchliť vývoj priekopníckych projektov, ako je napr. Plynulé zásobovanie „bez námahy“  alebo cirkulárna ekonomika.

Od tej doby urýchľujeme proces našej inovácie s cieľom udržať krok s novými očakávaniami zákazníkov a zamestnancov spoločnosti Lyreco.

Jedným z nedávnych príkladov je hackathon, ktorý sme usporiadali v Paríži s účastníkmi z celej Európy, ktorí nám pomáhali vyvinúť riešenie zásobovania zajtrajška „bez námahy“. V súčasnej dobe je táto ponuka uvádzaná na trh!

Pridaj sa k nám

Pozrite si naše otvorené pozície alebo sa  zaregistrujte do našej databázy.

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

Čítajte ďalej