ludzie podający sobie rękę

Ekonomia

Satysfakcja klienta i zrównoważone miejsca pracy

Rozwijamy doskonałość klienta i zawsze promujemy  bardziej zrównoważoną preferowaną ofertę  wśród wszystkich naszych klientów, w ścisłej współpracy z naszymi partnerami biznesowym.

Doskonałość to produkty wysokiej jakości i wyjątkowe usługi. Chodzi również o to, aby każdy krok, który podejmujemy, aby zaskoczyć i zachwycić naszych klientów, był realizowany w jak najbardziej zrównoważony sposób.

 

2 cele

  1. Utrzymywać i rozwijać doskonałość na każdym etapie podróży naszych klientów, od zamawiania, do dostawy i poza nią
  2. Promować i wspierać zakupy produktów preferowanych z punktu widzenia ochrony środowiska

 

12 cel zrównoważonego rozwoju

 

Cel Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, do którego się przyczyniamy.

 

zorza polarna

EKONOMIA - KLUCZOWE WSKAŹNIKI 2019

ekonomia satysfakcja klienta

8,53

Wskaźnik rekomendacji

Zadowolenie klienta mierzy się za pomocą realizowanej co dwa lata ankiety.

liść

42,6%

Udział sprzedaży produktów przyjaznych dla środowiska

Sprzedaż produktów ekologicznych opartych na asortymencie wspólnym Lyreco.

KLUCZOWE DZIAŁANIA

  1. Bliskość i efektywność w logistyce
  2. Produkty i usługi zgodne ze wszystkimi zastosowaniami
  3. Transformacja cyfrowa
  4. Opracowywanie i promowanie alternatywnych produktów zrównoważonych we wszystkich kategoriach
  5. Przekształcanie naszej oferty produktów i usług w gospodarke o obiegu zamkniętym 
kierowca w zielonej czapce

DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA U PODSTAW ZADOWOLENIA KLIENTA

Zadowolenie klienta jest pierwszym priorytetem zidentyfikowanym przez naszych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w Matrycy Istotności Lyreco

Podstawową zasadą tego programu jest indywidualne podejście zorientowane na klienta, które stawia na pierwszym miejscu sojusz najlepszych umiejętności i zaangażowania, z najlepszymi rozwiązaniami cyfrowymi. Od zamówienia, aż po dostawę i nie tylko.

Ciągłe doskonalenie naszych usług i wiedzy

Zielone drzewo ertyfikat

ROZWÓJ I PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONYCH ALTERNATYW

Sprzedaż produktów „przyjaznych dla środowiska” wymaga podania jasnych informacji, które ułatwiają identyfikację i wybór

Wprowadzone na rynek w 2013 roku, Lyreco Green Tree pomaga naszym klientom łatwo identyfikować i wybierać ekologiczne alternatywy produktów do biura i materiałów biurowych.

Metodologia oceny posiada certyfikat ISO 14020 i obejmuje oba

  • Oświadczenia dostawców obejmujące 12 oświadczeń dotyczących ochrony środowiska: produkty kompostowalne, degradowalne, o przedłużonej trwałości…
  • • ISO 14024: Certyfikat, taki jak Blue Angel, FSC, EU Ecolabel…

Postaw na bardziej ekologiczne miejsca pracy
5 sposobów wspierania naszych klientów

W katalogu i sklepie internetowym Lyreco ekologiczne produkty oceniane przez Lyreco są oznaczone specjalną ikoną zielonego drzewa, co oznacza, że ​​zastosowano metodykę oceny Lyreco. Podano również certyfikowane oświadczenia, takie jak Ecolabel, FSC, PEFC.

Ekonomia EUEcolabel
Ekonomia FSC
Ekonomia Logo Solvent

 

ekofiltry wbshop

 

 

Ekofiltr sklepu internetowego Lyreco pomaga naszym klientom wybierać produkty ekologiczne w ramach wstępnej selekcji i zastępować klasyczne produkty w koszyku klientów produktami ekologicznymi.

Nasi sprzedawcy są do dyspozycji, aby doradzać naszym klientom w zakresie istniejących ekologicznych produktów biurowych i certyfikatów, oraz aby pomóc naszym klientom w znalezieniu najlepszej jakości ekologicznej alternatywy dla ich materiałów eksploatacyjnych.

 

ekomonia katalog produktów ekologicznych

 

 

 W niektórych krajach nasze lokalne oddziały redagują dedykowane katalogi produktów ekologicznych.

ekonomia kalkulator ikonka

 

 

To dostępne w niektórych krajach narzędzie, zapewnia klientom aktualną, bezpośrednią i pośrednią ocenę emisji CO2 firmy Lyreco.

W KIERUNKU MIEJSC PRACY ZERO ODPADÓW: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM JAKO USŁUGA

W latach 2020-2025 zobowiązujemy się uczynić gospodarkę o obiegu zamkniętym priorytetową dźwignią przyspieszającą opracowywanie zintegrowanych, zrównoważonych rozwiązań biznesowych dla naszych klientów.

Integracja gospodarki o obiegu zamkniętym w naszej działalności jest silnym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie zrównoważonych celów Lyreco, a także silną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na zintegrowane, zrównoważone produkty, rozwiązania i praktyki biznesowe.

Jak możemy pomóc naszym klientom zamknąć obieg