turysta na wzgórzu

Pionierzy od 1926 roku

Partnerzy w zapewnieniu wspaniałego dnia pracy

Już od momentu założenia w 1926 roku, stałe dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb w miejscu pracy, poprzez wyróżniające się usługi, specjalizację, wiedzę ekspercką i międzynarodowy zasięg, było podstawą rozwoju i największych sukcesów Lyreco.

4 pokolenia po utworzeniu w 1926 roku księgarni we Francji, Lyreco towarzyszy swoim klientom na 4 kontynentach i nieustannie dąży do doskonałości, widząc w niej siłę napędową każdego rozwoju.

księgarnia 1926

Historia powstania Lyreco

W 1926 roku Georges-Gaston Gaspard zakłada w Valenciennes we Francji księgarnię o nazwie „Gaspard”. Firma szybko rozwija usługę poligraficzną, produkując własny asortyment produktów papierniczych. Od 1936 roku Gaspard rozpoczyna bezpośrednią dostawę do swoich klientów ze swojego pierwszego magazynu. W latach 40. ubiegłego wieku firma zyskała reputację jednego z wiodących dostawców produktów i usług biurowych skierowanych do przedsiębiorstw typu B-to-B.

Pod kierownictwem Etienne'a Gasparda, syna Georgesa-Gastona, a następnie jego syna, Georgesa Gasparda, doskonałość operacyjna pozostawała kluczowym elementem każdego nowego rozwiązania.

Zainspirowany pionierskim duchem rodziny, Georges Gaspard kierował procesem przejęcia Vermeire w Belgii w 1989 roku, stanowiąc pierwszy krok w kierunku międzynarodowej ekspansji.

W 2001 roku firma Gaspard przybiera nazwę Lyreco.

screen e-sklep Lyreco

Od pierwszego katalogu do obsługi klienta 360°

Przez pokolenia, od  Etienne'a Gaspard, syna Georges-Gaston’a, aż do jego syna Georges’a Gaspard, doskonałość operacyjna pozostaje podstawą każdego nowego rozwiązania:

  • od pierwszego katalogu stworzonego w 1959 r. do współpracy z klientem w zakresie 360​​° łączącej bliskość człowieka z łatwością zakupów charakterystyczną dla e-commerce
  • od materiałów biurowych po specjalizacje w zakresie BHP, higieny czy ergonomii
  • od dostawy już na następny dzień, do dostawy do miejsc pracy zdalnej
balony

Lokalna ekspertyza, globalny zasięg

Ponad 30 lat po rozpoczęciu naszej międzynarodowej ekspansji, Lyreco stało się europejskim liderem i trzecim co do wielkości dystrybutorem produktów oraz rozwiązań związanych z miejscem pracy na świecie. Posiadając 15 oddziałów w 25 krajach oraz europejską jednostkę ekspercką ds. bezpieczeństwa, firma utrzymuje swoją pozycję na rynku.

W ciągu tych lat Lyreco systematycznie rozwija się poprzez liczne przejęcia. W 2019 roku nabycie Intersafe, lidera w dziedzinie środków ochrony indywidualnej w Holandii, przyniosło Lyreco specjalistyczną wiedzę w zakresie ochrony indywidualnej. Kolejnym kamieniem milowym było przejęcie Staples Solution w krajach skandynawskich w 2021 roku, co uczyniło Lyreco trzecim co do wielkości dystrybutorem produktów związanym z miejscem pracy na świcie. W 2023 roku przejęcie Premium Coffee w Danii, Finlandii i Szwecji poszerzyło zakres wyłącznej dystrybucji Nespresso na 11 krajów.

ludzie na budowie

Stały rozwój rozwiązań i wiedzy specjalistycznej

W 2009 roku marka IMPEGA, będąca nazwą naszej oferty marek własnych stworzonej w 1955 roku, została zmieniona na Lyreco.  W 2010 r. zaczęliśmy rozszerzać ofertę o zintegrowane rozwiązania, takie jak personalizacja produktów, usługi drukowania, zbiórka zużytych artykułów i bardziej ekologiczne zamienniki.

Nasza oferta środków ochrony osobistej została wprowadzona na rynek w 2013 r., co doprowadziło do przejęcia Intersafe w 2019 r. w celu wzmocnienia naszej pozycji na rynku.

W 2016 r. utworzono Kierunek Innowacji, aby przyspieszyć rozwój pionierskich projektów, takich jak płynne uzupełnianie zapasów i gospodarka o obiegu zamkniętym.

liść w deszczu

Nasza podróż ku zrównoważonemu rozwojowi

Szacunek dla ludzi i planety jest jednym z podstawowych priorytetów Lyreco. Już w 2004 roku dołączyliśmy do United Nations Global Compact, a w 2012 roku oficjalnie wprowadziliśmy odpowiedzialność korporacyjną jako filar naszej strategii, wraz ze strategią Eco-Future.

W jej ramach rozpoczęliśmy realizację najważniejszych działań, takich jak audyty dostawców produktów Lyreco, Strategia Zrównoważonego Rozwoju oraz program redukcji emisji CO2 we wszystkich obszarach działalności.

Od 2019 roku realizowana jest nowa strategia, która wzmacnia nasze zobowiązania: Etyka i zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw, Zarządzanie ryzykiem oraz Zaangażowanie na rzecz społeczności stanowią obecnie nasze solidne filary, obok Środowiska, Ekonomii Ludzi

W 2020 r. podjęliśmy 5 zobowiązań, aby pomóc naszym klientom w osiągnięciu szybszego postępu w kierunku radykalnego zmniejszenia ilości odpadów nienadających się do recyklingu w miejscu pracy, a ostatecznie zmniejszyć ich wpływ na środowisko.

lfe ddzieci w Kambodży

Wspieranie rozwoju i edukacji

W 2008 roku uruchomiliśmy Lyreco For Education, aby wzmocnić nasze długoterminowe zaangażowanie we wspieranie prawa dzieci do edukacji w ubogich regionach świata.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Lyreco, ponad 115 000 dzieci otrzymało wsparcie w sześciu krajach: Wietnamie, Bangladeszu, Brazylii, Togo, Madgaskarze, Kambodży i Etiopii.

ludzie w pracy w biurze

Future Works napędza innowacje

Future Works napędza innowacje W Lyreco wierzymy, że wizja przyszłości pracy jest kluczowa, aby zapewnić możliwie najodpowiedniejszą i najbardziej znaczącą odpowiedź na potrzeby naszych klientów. 

Nasz zespół ds. innowacji stara się znaleźć i wdrożyć nowe rozwiązania i inicjatywy, które stymulują kreowanie wspaniałych dni pracy, jednocześnie dbając o ludzi i planetę.

 

Nasze najnowsze rozwiązania dla klientów