Ograniczenie emisji CO2

Dostawa niskoemisyjna

Dostawa towarów jest głównym modelem biznesowym Lyreco, dlatego stale wprowadzamy innowacje i zmniejszamy nasz wpływ na emisję C02 dzięki optymalizacji tras i pojazdom o niskiej emisji. Nasza nowa strategia zrównoważonego rozwoju ma na celu zmniejszenie wpływu naszych pojazdów firmowych i podróży służbowych oraz zrekompensowanie CO2, którego nie możemy zredukować do 2026 roku.

Rekompensatą będą objęte wszystkie emisje, które nie zostały zredukowane dzięki optymalizacji lub wykorzystaniu pojazdów niskoemisyjnych

co2
las z góry

Kompleksowe, zweryfikowane zaangażowanie

Zobowiązujemy się do rozliczania naszego ekwiwalentu emisji C02 (C02e) za pomocą protokołu Green House Gas (GHG) i składania do Science Based Target Initiative (SBTI) naszego zobowiązania do redukcji C02. Dokładny pomiar pomaga nam ustalić priorytety w naszej mapie drogowej dotyczącej redukcji. Nasi dostawcy odpowiedzialni za większość emisji zostaną poproszeni o zobowiązanie się do realizacji planu redukcji emisji CO2 zgodnie z porozumieniem paryskim.

budynki

Metodyka

Jasna i przejrzysta metodyka oceny produktów i usług oparta na zrównoważonych kryteriach. 

Naszym priorytetem jest zaoferowanie naszym klientom miejsca, któremu mogą zaufać przy dokonywaniu zrównoważonych zakupów. Dlatego Sustainable by Lyreco opiera się na jasnej i przejrzystej metodyce oceny produktów i usług, opartej na zrównoważonych kryteriach.

Dowiedz się więcej