Warunki korzystania

Firma LYRECO utworzyła witrynę internetową, aby udostępnić swoim użytkownikom informacje. Jej zawartość, w całości lub w części, nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody.

Wszystkie zdjęcia, obrazy, grafiki, tekst, sekwencje animowane, logo i nazwa marki pokazane na tej stronie są chronione przez przepisy dotyczące własności intelektualnej i stanowią własność LYRECO. W związku z tym wszelkie pobieranie, powielanie, przedstawianie, adaptacja, tłumaczenie, przekształcanie, w całości lub w części, lub przenoszenie na inną stronę lub na inny nośnik (papier, urządzenia cyfrowe, film itp.) bez uprzedniej pisemnej zgody LYRECO jest surowo zabronione.

LYRECO zastrzega sobie prawo zgłaszania do odpowiednich organów każdego, kto w nieuczciwy sposób korzysta ze strony internetowej.

Tworzenie łączy hipertekstowych do strony internetowej LYRECO wymaga uprzedniej pisemnej zgody LYRECO. Prosimy o kontakt w celu uzyskania wszelkich informacji.
Aby uzyskać informacje na temat tej witryny internetowej lub jej zawartości, skontaktuj się z LYRECO.


Masz prawo do wglądu, modyfikowania i usuwania informacji, które Cię dotyczą. Aby skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami.