złączone dłonie

Różnorodność i akceptacja

Miejsce dla każdego

Na nieustannie zmieniającym się rynku, w obliczu nowych wyzwań i wzmocnionej konkurencji, musimy potwierdzić i wykazać nasze przywiązanie do tego silnego fundamentu oraz do naszych podstawowych wartości - perfekcji, szacunku, pasji i sprawności, na których zbudowano sukces Lyreco.

Jesteśmy dumni, że możemy realizować to zaangażowanie i wartości, aby utrzymać oparte na zaufaniu relacje z naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz osiągnąć doskonałość pracowników, klientów i odpowiedzialny wzrost.

Grupa osób bije brawo

SZACUNEK TO PODSTAWOWA WARTOŚĆ

Lyreco skupia ponad 12 000 pracowników działających w 25 krajach i współpracuje z różnymi interesariuszami na całym świecie.

Kierując się szacunkiem, głęboko wierzymy w różnorodność, która wzbogaca nasze środowisko pracy i doświadczenia oraz wspiera nasze wyniki.

dwie osoby na kanapie

NIEDYSKRYMINUJĄCY SYSTEM DECYZYJNY

Decyzje o zatrudnieniu, awansie czy programy szkoleniowe opierają się wyłącznie na kwalifikacjach, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym i jakości pracy.

Żadne decyzje nie są podejmowane na podstawie płci, wieku, stanowiska, niepełnosprawności, rasy, koloru skóry, klasy społecznej, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, przekonań religijnych, kultury ani narodowości czy poglądów politycznych.

Dwójka ludzi przy maszynie

WARTOŚĆ OPINII I DIALOGU

Lyreco uważa szacunek i uczciwe traktowanie wszystkich pracowników za kluczowe priorytety pomocne w osiągnięciu doskonałości pracowników oraz najlepszych doświadczeń klienta.

Docenianie opinii pracowników i zapewnianie konstruktywnego dialogu są niezbędne do wspierania tego celu.

Ludzie omawiający projetk nad stołem

WSPARCIE DOBROSTANU W PRACY

Aby popularyzować pośród naszych pracowników zasady well-being'u/dobrostanu w pracy, Lyreco dąży do poprawy jakości życia zawodowego, utrzymując równowagę między życiem zawodowym a osobistym, zachęcając do pozytywnego i wspierającego podejścia do pracy oraz zaszczepiając ducha współpracy i współdziałania.

Regularnie przeprowadzane są badania opinii i nastrojów, aby zrozumieć, jak poprawić samopoczucie w pracy.

To może Cię zainteresować