spotkanie

Postęp

Współpracujemy z naszymi partnerami, aby osiągnąć zrównoważony rozwój

Współpraca jest kluczem do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zaś partnerstwo jest niezbędne w tworzeniu lepszej przyszłości.

Łącząc nasze zasoby i wiedzę, możemy stawić czoła złożonym wyzwaniom, wprowadzać innowacyjne rozwiązania i wprowadzać zmiany, które przynoszą korzyści zarówno ludziom, jak i planecie.

Aby wspierać rozwój, pozostajemy zaangażowani w:

  • Słuchanie potrzeb naszych klientów i współpraca z naszymi dostawcami
  • Wdrażanie zasad etycznych we wszystkich naszych działaniach i zapewnienie, że współpracujemy z partnerami, którzy podzielają te same ambicje i obawy.
  • Informowanie wszystkich interesariuszy o naszym doświadczeniu w zakresie zrównoważonych inicjatyw i najlepszych praktyk(Ecovadis, Carbon Disclosure Project, ISO 26000:2021).

Będziemy nadal wywierać wpływ poprzez:

  • Wdrażanie naszych interesariuszy w nasze standardy etyczne (w tym RODO)
  • Uwzględnianie wskaźników KPI zrównoważonego rozwoju w raportach dotyczących wyników naszych pracowników
  • Zachęcanie naszych klientów do bardziej odpowiedzialnej konsumpcji (nagrody za zrównoważony rozwój itp.) Angażowanie naszych dostawców do bardziej odpowiedzialnej produkcji
Przybijanie piątki

Nasi interesariusze

Wierzymy, że współpraca jest kluczem do stworzenia bardziej zrównoważonego świata.

Naszym celem jest dalsze wprowadzanie innowacji w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko i współpraca z interesariuszami w celu opracowania pionierskich rozwiązań w zakresie zrównoważonego miejsca pracy.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju jest naszym przewodnikiem w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i wspieraniu ciągłego doskonalenia naszych działań.

group suplier day  2022

Group Supplier Day

Każdego roku organizujemy Group Supplier Day, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wspierać naszych dostawców w bardziej odpowiedzialnej działalności.W 2023 r. nasi pracownicy i dostawcy zebrali się w pobliżu Brukseli w Belgii, aby wymienić się pomysłami i zainspirować się nawzajem swoimi projektami.

Tego dnia wyróżniliśmy również niektórych naszych dostawców, wręczając nagrody w oparciu o cztery kryteria o równym znaczeniu: zrównoważony rozwój, logistyka, konkurencyjność i wyniki zarządzania kategorią.

Te same kryteria oceny stosowane są w innych krajach, w których działamy, gdzie coroczne nagrody są również przyznawane na poziomie lokalnym.

Uścisk dłoni

Certyfikaty i wyróżnienia

Jesteśmy dumni z tego, że nie tylko przestrzegamy naszych zasad ochrony środowiska i zasad społecznych, ale także spełniamy wymagania szanowanych na całym świecie norm i certyfikatów.

Przejrzystość pozwala nam budować zaufanie wśród naszych interesariuszy i zapewnia wpółpracę, sprawniej przejść do bardziej zrównoważonego miejsca pracy, jednocześnie robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby chronić planetę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz nasz Raport Zrównoważoneo Rozwoju

Dowiedz się więcej