Dwie osoby rozmawiające na kroytarzu

Wspieranie ekologicznych miejsc pracy

Unikalna metodyka oceny i trwałe rozwiązania

Nasi klienci starają się zapewnić swoim pracownikom środowisko pracy, które w wymierny sposób przyczynia się do rozwoju ludzi i środowiska.

Aby wspierać ich w przyjmowaniu zrównoważonych praktyk zakupowych dla ich produktów w miejscu pracy, zobowiązujemy się do:

  1. Opracowania ekologicznych alternatyw produktów, które są łatwe do zidentyfikowania i wyboru

  2. Opracowania dostaw niskoemisyjnych i zachęcania do łączenia zamówień

  3. Rozszerzenia zbiórki używanych przedmiotów w celu recyklingu lub ponownego wykorzystania

Zielone drzewo

Podążaj za zielonym drzewem Lyreco!

Zakup produktów przyjaznych dla środowiska wymaga jasnych informacji, które ułatwiają identyfikację. W katalogu i sklepie internetowym Lyreco ocenione ekologiczne produkty są identyfikowane za pomocą zielonego drzewa, co oznacza, że ​​zastosowano metodykę oceny Lyreco.

Korzystanie z własnej metodyki oceny pozwala nam zachować kontrolę nad całym łańcuchem produkcyjnym naszych produktów, a tym samym udzielać naszym klientom wszelkich informacji potrzebnych do zrozumienia, dlaczego produkt jest klasyfikowany jako ekologiczny.

Unikalna ocena ekologicznych produktów biurowych

Nasza metodyka „oceny ekologicznych produktów” opiera się na uznanej i międzynarodowej normie: ISO 14020, która stanowi najwyższy poziom standardów ISO Environment Claims.

metodologia SGS

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
Metodyka oceny Zielonego drzewa Lyreco

Metodyka ma zastosowanie do wszystkich produktów, oprócz naszego procesu oceny jakości.

Nasza metoda oceny Zielonego drzewa opiera się na uznanych międzynarodowych normach i organizacjach:

  • Metoda jest oparta na uznanej międzynarodowej normie ISO 14020, która jest najwyższym poziomem serii norm ISO Environmental Claims
  • Jest zgodna z praktykami reklamowymi Międzynarodowej Izby Handlowej, które dają zalecenia dotyczące zapobiegania fałszywej ekologiczności
  • Zastosowany system jest taki sam dla wszystkich produktów we wszystkich naszych oddziałach, co skutkuje spójnością oznaczania produktów ekologicznych we wszystkich krajach
  • etoda oceny została zatwierdzona przez SGS (światową firmę audytorską), który uznała ją za „najlepszą w swojej klasie” pod względem sprawdzania „zielonych roszczeń”.

ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) jest światową federacją krajowych organów normalizacyjnych.

Nasza ocena oparta jest na światowej normie dotyczącej oświadczeń środowiskowych: ISO 14020. Obejmuje ona zarówno oświadczenia certyfikowane, jak i oświadczenia własne. ISO 14020 jest częścią serii norm ISO 14000, która odnosi się do zbioru norm dotyczących zarządzania środowiskowego. Normy te skierowane są do wszystkich organizacji, które chcą wdrożyć zarządzanie w celu kontroli swojego wpływu na środowisko. 

Nasza metoda to trójstronny system decyzyjny oparty na współpracy między:

  • Zespoły marketingowe Lyreco sprawdzają oświadczenia własne zgodnie z kwalifikacjami opisanymi w ISO 14021
  • Dostawcy wypełniają „Plik oceny ekologicznej”, umieszczając poświadczone oświadczenia, oświadczenia własne, dodatkowe kryteria i dowody 
  • Zespoły Lyreco QSS sprawdzają certyfikowane roszczenia (np. zakres, okres ważności), wymieniając się z dostawcami w celu rozwiązywania potencjalnych sporów i oceniając przebieg oceny
42,6%

materiałów biurowych zakupionych w 2019 przez naszych klientów miało etykietę Zielonego Drzewa.

To może Cię zainteresować