KRĄG BEZPIECZEŃSTWA

Safety circle EN

Krąg Bezpieczeństwa

Naszą ambicją jest wspieranie firm w maksymalizacji bezpieczeństwa w sposób zgodny z przepisami i efektywny ekonomicznie. W tym celu stworzyliśmy własne podejście do bezpieczeństwa zwane Safety Circle Intersafe.

Krąg ten reprezentuje kroki, przez które prowadzimy firmy, aby stworzyć bezpieczne i produktywne środowisko pracy. Idea koła wywodzi się z faktu, że bezpieczeństwo jest procesem ciągłym, w którym zawsze mogą pojawić się nowe zagrożenia i okoliczności.

Zasady
Safety Circle wizualizuje nasze podejście do integralnego bezpieczeństwa pracowników w oparciu o pięć zasad.

Zgodnie z dyrektywą ramową 89/391/EWG pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia oceny ryzyka, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Ocena ryzyka służy do określenia wszelkich potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w organizacji.

Dopiero po wyeliminowaniu lub złagodzeniu jak największej liczby możliwych zagrożeń, analiza pozostałego ryzyka skutkuje zaleceniem stosowania środków ochrony indywidualnej.

Jak dopasować ryzyko do zabezpieczenia i upewnić się, że pasuje ono do danej osoby i sytuacji?

Wybór środków ochrony indywidualnej zależy od zadania wykonywanego przez pracownika w określonym miejscu, w którym warunki środowiskowe są czynnikiem.

Na przykład środki ochrony indywidualnej o stosunkowo krótkiej żywotności muszą być dostępne na miejscu tak szybko, jak to możliwe, a ich użycie może ewoluować w zależności od czynników środowiskowych. W zależności od lokalnej sytuacji można również oferować rozwiązania w zakresie spersonalizowanych produktów, takich jak zindywidualizowana ochrona oczu i słuchu, odzież robocza szyta na miarę lub z nadrukiem czy obuwie ochronne z wkładkami ortopedycznymi.

Gama produktów Grupy obejmuje wszystkie rodzaje środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochronnego, aby chronić pracowników przed zagrożeniami bezpieczeństwa, na które są narażeni.

Stworzyliśmy kilka innowacyjnych metod zamawiania i kanałów logistycznych, aby zapewnić, że odpowiednie środki ochrony indywidualnej są dostarczane we właściwym momencie do właściwej osoby.

W zależności od lokalnej sytuacji możemy zaoferować rozwiązania takie jak sklep internetowy, marketplace lub EDI.

W jaki sposób zapewniasz konserwację swojego sprzętu, a użytkownicy są dobrze poinstruowani w zakresie korzystania z niego?

Środki ochrony indywidualnej są odpowiednie tylko wtedy, gdy są prawidłowo używane i konserwowane. Zapewniając specjalne kursy i szkolenia w zakresie noszenia, konserwacji i czyszczenia środków ochrony indywidualnej, możemy pomóc w zapewnieniu prawidłowego i bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej. _________________________________________________

Optymalizowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem.

Angażując użytkowników na etapie zamawiania i dostawy, można w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat środków ochrony indywidualnej i chęci ich noszenia.

Noszenie środków ochrony indywidualnej to jeden krok. Bezpieczna praca wymaga czegoś więcej. Dlatego możemy wesprzeć Cię w zwiększaniu świadomości bezpieczeństwa i zmianie zachowań w Twojej organizacji. Aby osiągnąć ten cel, oferujemy kilka innowacyjnych rozwiązań, takich jak zestawy narzędzi, warsztaty z udziałem aktorów lub bez.