balony

Nowe zasady dotyczące opakowań Lyreco

Bardziej odpowiedzialne opakowanie

Opakowanie ma do odegrania ważną rolę, chroniąc jakość naszych produktów i umożliwiając ich bezpieczne przechowywanie, transport i użytkowanie. Jednak opakowanie wykorzystuje również cenne zasoby i generuje odpady, gdy nie jest poddawane recyklingowi.

Nasza polityka odpowiedzialnego pakowania określa działania, które należy podjąć w całej organizacji i we wszystkich oddziałach, aby osiągnąć te cele.

NOWA POLITYKA PAKOWANIA

Zaangażowanie w gospodarkę o obiegu zamkniętym

Poprzez zobowiązanie Lyreco Circular Economy, zobowiązujemy się do ograniczenia użycia opakowań i do 2025 roku zakazu stosowania opakowań plastikowych nienadających się do recyklingu dla każdego produktu.

  • Zmniejszenie wielkości i ilości opakowań
  • Opakowania w 100% z tworzyw sztucznych nadające się do recyklingu, ponownego użycia i kompostowania
  • Opakowania wykonane w 100% z tworzyw sztucznych skutecznie poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystywane i kompostowane
  • Do 2025 roku 25% naszych plastikowych opakowań będzie pochodzić z przetworzonych tworzyw sztucznych