Dążymy do tego, aby wszyscy ludzie czuli się komfortowo, bezpiecznie i byli otoczeni opieką w Lyreco, w każdym miejscu pracy i w społecznościach, w których działamy. Jako globalna firma działająca na lokalnych rynkach, dążymy do stworzenia kultury poczucia przynależności.

Wspieramy rozwój osobisty i zawodowy poprzez:

  • Oferowanie jasnych ról i obowiązków oraz regularnych informacji zwrotnych od menedżerów
  • Oferowanie wszystkich stanowisk w pierwszej kolejności dla naszych pracowników
  • Nadawanie priorytetu nauce i rozwojowi, w tym szkolenie menedżerów w zakresie wspierania ich zespołów

Zapewniamy bezpieczne i wzmacniające środowisko pracy poprzez:

  • Zabezpieczanie miejsca pracy dla wszystkich naszych pracowników
  • Poszanowanie praktyk pracy
  • Wdrażanie naszej polityki różnorodności i integracji we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Podejmujemy działania, aby wywrzeć pozytywny wpływ poprzez:

  • Działanie lokalnie tam, gdzie prowadzimy działalność, aby wspierać edukację jako priorytet
  • Współpracę z władzami lokalnymi w celu tworzenia partnerstw, które łączą się z zatrudnieniem.
GPS 2022

Great People Survey

Ludzie Lyreco są siłą napędową wszystkich naszych działań i aktywności. Zobowiązujemy się do zaoferowania im środowiska pracy, w którym mogą się rozwijać, jak również najlepszych możliwości wzrostu i rozwoju. 

Za punkt honoru stawiamy sobie słuchanie naszych pracowników i podejmowanie działań mających na celu poprawę ich życia zawodowego. Dlatego każdego roku przeprowadzamy badanie Great People Survey w 25 krajach, w których działamy. 

W 2026 roku naszym celem jest osiągnięcie 90% pracowników, którzy są dumni z pracy w Lyreco. 

turysta na wzgórzu

Zwiększanie możliwości pracowników

Program Lyreco Pioneers

W 2021 r. uruchomiliśmy Lyreco Pioneers, wewnętrzny program rozwoju przedsiębiorczości, który ma na celu zmobilizowanie każdego z naszych 12 000 pracowników do znalezienia rozwiązań dla kluczowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

@Nicolas Axelrod dzieci w Kambodży

Lyreco for education

Wspieranie równego dostępu do edukacji w najbiedniejszych krajach

Zobowiązanie wszystkich pracowników do poświęcenia czasu na działania charytatywne jest częścią kultury firmy Lyreco. Poprzez program Lyreco For Education pracownicy Lyreco rozwijają akcje zbierania funduszy, aby zapewnić dzieciom żyjącym w ubogich warunkach lepszy dostęp do edukacji.

Celem jest zwiększenie liczby uczniów i zmniejszenie wskaźnika przerywania nauki poprzez poprawę jakości kształcenia i warunków nauki.

Program Lyreco For Education daje naszym pracownikom i interesariuszom możliwość zaangażowania się w zbieranie funduszy w celu promowania równej edukacji. Duch pomagania innym jest ważną częścią kultury naszej firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz nasz Raport Zrównoważoneo Rozwoju

Dowiedz się więcej