balony

Strategia CSR

2019-2025

Lyreco dołączyło do UN Global Compact w 2004 roku, a w 2012 roku poprzez swoją pierwszą strategię CSR „Eco-Future 2012-2018”, oficjalnie uczyniło CSR filarem swojej działalności.

Od 2019 roku realizowana jest nowa strategia, która rozszerza nasze zobowiązania. Etyka i zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw, zarządzanie wraz z zarządzaniem ryzykiem oraz wkład w społeczność są teraz dedykowanymi zasadami przewodnimi obok środowiska, ekonomii i ludzi.

Niebieskie tło

6 zasad przewodnich

plusy spadające na dłoń ikonka

1.

EKONOMIA

Promowanie i rozwijanie coraz bardziej zrównoważonej oferty i zapewnianie doskonałości wszystkim naszym klientom.

ikona liścia

2.

ŚRODOWISKO

Ograniczanie wpływ Lyreco na środowisko we wszystkich naszych działaniach, od naszych dostawców po klientów, koncentrując się na walce ze zmianami klimatycznymi.

Magazyn

3.

ŁAŃCUCH DOSTAW

Opracowanie zrównoważonej i preferowanej w aspekcie etycznym bazę dostaw, która zwiększy konkurencyjność Lyreco, innowacyjność i sukces naszych klientów.

Połączone dłonie ikona

4.

ZARZĄDZANIE

Prowadzenie programów zarządzania ryzykiem i zgodnością jako integralnej część działalności.

ludzie

5.

LUDZIE

Oferowanie najlepszego doświadczenia pracowników, aby nasi ludzie mogli zachwycać naszych klientów.

serce z dłoni ikonka

6.

SPOŁECZNOŚĆ

Uczynienie Edukacji jako rdzenia Programu Charytatywnego Lyreco na poziomie globalnym i lokalnym.

macierz priorytetów wykres

Macierz Priorytetów Lyreco

W 2017 roku macierz priorytetów obejmująca naszych głównych interesariuszy, wskazała dodatkowe wyzwania, które skłoniły nas do rozszerzenia naszych zobowiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zidentyfikowano 11 obszarów priorytetowych. Stanowią one podstawę naszych 6 zasad przewodnich, które weszły w życie w styczniu 2019 roku.

Chcesz wiedzieć więcej?

PRZECZYTAJ NASZ RAPORT CSR

To może Cię zainteresować