3 people in front of a screen

Etyka i zgodność prawna

we wszystkich naszych działaniach

Działanie zgodnie z naszymi kluczowymi wartościami

 

Od momentu powstania w 1926 roku Lyreco kieruje się wartościami Doskonałość, Szacunek, Pasja i Zwinność. Są one uosabiane przez naszych pracowników i dzielone z naszymi partnerami biznesowymi.

Każdego dnia podtrzymujemy te wartości, opierając się na silnych podstawach etyki i zgodności z przepisami, które kierują nami we wszystkim, co robimy. Nasz kodeks etyczny odzwierciedla długoterminowe zobowiązanie do uczciwości, gwarantując zaufanie naszych klientów, pracowników i partnerów.

Jesteśmy dumni z naszych wartości. Są one podzielane i promowane przez wszystkich naszych pracowników. Są one naszą siłą i sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem.

Grégory Liénard CEO Lyreco

Poszanowanie tych wartości to obowiązek. W ten sposób sprawimy, że każdy dzień będzie "A Great Working Day" dla każdego.

Grégory Liénard

CEO

Kodeks Etyczny Lyreco

Nasz Kodeks Etyki jest wyrazem tego, kim jesteśmy i jak prowadzimy działalność w Lyreco. Ma on kluczowe znaczenie dla wszystkich naszych działań, niezależnie od miejsca i czasu.

Opiera się na czterech zasadach przewodnich: nasi ludzie, nasza uczciwość biznesowa, nasze produkty i aktywa oraz nasze zaangażowanie społeczne.

Grupa osób bije brawo

Nasi ludzie

W Lyreco dążymy do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska, w którym nasi pracownicy czują się bezpiecznie, są pod odpowiednią ochroną i opieką.Promujemy szacunek jako kluczową wartość we wszystkich naszych praktykach, witając i wspierając nasze różnorodne zespoły.

ludzie podający sobie rękę

Nasza uczciwość biznesowa

Oprócz zgodności z obowiązującym prawem i przepisami, kierujemy się uczciwością biznesową, dzieląc z naszymi partnerami biznesowymi i pracownikami zasady: zerowej tolerancji wobec wszelkich form korupcji, oszustw, konfliktu interesów, manipulacji wpływami.

W Lyreco nasi pracownicy są odzwierciedleniem naszej polityki etycznej; ich współpraca z naszymi interesariuszami jest ściśle regulowana, aby zapewnić zaufane relacje oparte na wzajemnym szacunku i uczciwości.

Kodeks Etyczny Dostawców

Nasz Kodeks Etyczny Dostawców określa wymagania i warunki, które nasi dostawcy muszą spełnić w zakresie etyki i profesjonalnego zachowania podczas współpracy z Lyreco. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą:

 • Przestrzegać tych samych wymogów etycznych i prowadzić działalności działania zgodnie z niniejszym Kodeksem Etycznym Dostawców.
 • Wdrażać zasady i proceduyry niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.
 • Zapewnią, że te zobowiązania będą przestrzegane w stosunku do wszystkich ich partnerów.
lyreco key facts

Nasze produkty i aktywa

W Lyreco dbamy o to, aby wszystkie produkty, które dostarczamy naszym klientom, spełniały najwyższe standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Współpracujemy wyłącznie z partnerami biznesowymi podzielającymi te same ambicje w zakresie doskonałości produktów.

Dostawa rikszą

Nasze zaangażowanie społeczne

Wkład i promowanie zrównoważonego, odpowiedzialnego i społecznego postępowania w biznesie jest dla Lyreco kluczowy.

Staramy się działać konkretnie wdrażając podejście CSR, uwrażliwiając naszych kolegów i partnerów biznesowych na bardziej odpowiedzialne praktyki. Oferujemy naszym klientom produkty i rozwiązania, w oparciu o zrównoważone działania oraz ciągłe ulepszanie naszych procesów operacyjnych.

rise your concern logo

Naszym wspólnym celem jest zapobieganie i wykrywanie wszelkich naruszeń etycznych, aby Lyreco mogło podjąć odpowiednie środki, naprawić sytuację i zapewnić, że zachowania i działania są w pełni zgodne z naszymi wartościami.

Nasze narzędzie Raise your concern jest dostępne dla wszystkich pracowników Lyreco i partnerów zewnętrznych. Zachęcamy do dyskusji, zasięgania porad, zadawania pytań, dzielenia się obawami i zgłaszania wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń etycznych.

 

RAISE YOUR CONCERN

Zarządzanie etyką oraz zgodnością w Lyreco

Aby zapewnić większą uważność, spójność i skuteczność we wszystkich kwestiach związanych z etyką i zgodnością z przepisami, Lyreco postanowiło wzmocnić i zharmonizować unikalną wizję etyki i zgodności z przepisami, co doprowadziło do utworzenia Komisji Etyki i Zgodności, w składzie której jest 4 członków stałych: Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy, Menedżer ds. Ludzi i Kultury, Dyrektor ds. Jakości, Bezpieczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju.

Ludzie na spotkaniu

Zgodność w łańcuchu dostaw

Lyreco jest firmą zgodną z najnowszymi wymogami prawnymi dotyczącymi etyki, tj.

 • Francuski Obowiązek zachowania ostrożności
 • Norweska Ustawa o przejrzystości
 • Niemiecka Ustawa o łańcuchu dostaw

Fabryki produkujące muszą być poddawane corocznym audytom pod kątem aspektów społecznych i środowiskowych. aspektów społecznych i środowiskowych. Zgodnie ze światowymi standardami przestrzegamy:

 • BSCI (Business Social Compliance Initiative)
 • SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)
 • ISO 14001 (System zarządzania środowiskiem)
ISO promote

Zgodność z normami ISO

Wszystkie kraje Lyreco posiadają certyfikaty:

 • ISO 9001: Zarządzanie jakością
 • ISO 14001: Zarządzanie środowiskiem

W zależności od kraju obowiązują dodatkowe certyfikaty ISO:

 • ISO 45001: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ISO 50001: Zarządzanie energią
 • ISO 27001: Zarządzanie bezpieczeństwem IT

Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Ambicją Lyreco jest wyznaczanie standardów w branży produktów i usług związanych z miejscem pracy pod względem jakości oferowanych usług oraz dbałości o środowisko naturalne.

Dla Lyreco Polska S.A. oznacza to pełną satysfakcję wszystkich naszych klientów, stałe działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz warunków bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej