Sustainable

Lyreco sustainable selection

Zobowiązujemy się do korzystania i sprzedaży zrównoważonych produktów i usług.

Chcemy przejść od modelu linearnego (weź - użyj - wyrzuć) do gospodarki cyrkularnej, oferując zrównoważone alternatywy dla wszystkich sprzedawanych przez nas produktów, poprawiając możliwości recyklingu zarówno produktów, jak i opakowań oraz oferując strumienie recyklingu odpadów. Naszym celem jest osiągnięcie 90% naszej sprzedaży realizowanej przez zrównoważone produkty.

Od 2023 roku wprowadzamy zrównoważoną selekcję Lyreco, nową metodykę identyfikacji zrównoważonych produktów i usług. Ta metodyka wyboru będzie oceniana i certyfikowana przez SGS i oparta na 3 kryteriach:

PLANET BY LYRECO PEOPLE AT WORK BY LYRECO COMMUNITY BY LYRECO
Produkty i usługi o zmniejszonym wpływie na środowisko Produkty i usługi mające lepszy wpływ na samopoczucie ludzi i warunki w pracy Produkty, usługi i metody postępowania opracowane na nowo, aby miały pozytywny wpływ na społeczeństwo

 

planeta

PLANET BY LYRECO

Zrównoważone produkty i usługi, oceniane jako posiadające certyfikat ekologiczny, odnowione, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub określane jako nadające się do naprawy, nadające się do ponownego wykorzystania, nadające się do zwrotu, korzystające z niewielkich zasobów, o przedłużonej trwałości lub nadające się do kompostowania.

people

PEOPLE AT WORK BY LYRECO

Produkty i usługi opracowane w celu poprawy samopoczucia, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi w pracy i oficjalnie certyfikowane jako takie lub uznane za ergonomiczne przez metodykę oceny Lyreco.

community

COMMUNITY BY LYRECO

Produkty i usługi, które przyczyniają się do wspierania uczciwych i korzystniejszych praktyk biznesowych, w tym sprawiedliwego handlu, produkcji lokalnej i promocji przedsiębiorczości społecznej.

METODYKA WYBORU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W LYRECO

Jasna i przejrzysta metodyka oceny produktów i usług oparta na zrównoważonych kryteriach. 

Naszym priorytetem jest zaoferowanie naszym klientom miejsca, któremu mogą zaufać przy dokonywaniu zrównoważonych zakupów. Dlatego Sustainable by Lyreco opiera się na jasnej i przejrzystej metodyce oceny produktów i usług, opartej na zrównoważonych kryteriach.

 W marketplace Sustainable by Lyreco każdy produkt/usługa musi być: 

  • Sprzedawany przez sprzedawcę ocenionego jako działający zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • ORAZ dostarczony z opakowaniem, które zostało poddane recyklingowi w ilości do 80% jego wagi 
  • ORAZ nadające się do recyklingu lub ponownego wykorzystania w ilości do 80% swojej wagi.  Oprócz tych kryteriów wszystkie produkty i usługi muszą spełniać kryteria przynajmniej jednej z 3 ocen Lyreco dotyczących zrównoważonego rozwoju: planeta, ludzie w pracy i społeczność.

Dowiedz się więcej