nasza strategia

Nasza strategia

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LYRECO

Nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy świadomi, że podejmowanie działań na rzecz ochrony naszej planety i jej mieszkańców wymaga zaangażowania wszystkich oraz że musimy działać na rzecz postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju w całym naszym łańcuchu dostaw.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach: planecie, ludziach i postępie. Wyraża ona nasze pragnienie zmniejszenia wpływu naszej działalności na planetę, wywarcia pozytywnego wpływu na ludzi i stymulowania postępu w całym naszym łańcuchu wartości.

NASZ GŁÓWNE CELE 2026

NASZE CELE NA ROK 2026

planeta

90% naszych obrotów stanowią zrównoważone produkty i usługi.

LUDZIE 

ludzie

90% pracowników jest dumnych z pracy w Lyreco

PROGRESS 

spotkanie

Współpracujemy z naszymi partnerami, aby osiągnąć postęp w sposób zrównoważony

planeta

Planeta

W celu zmniejszenia naszego wpływu na planetę, do 2026 r. zobowiązujemy się do: 

  • Używania i sprzedawania produktów i usług, które przyczyniają się do ochrony planety i jej mieszkańców, przy czym docelowo 90% całkowitego obrotu mają stanowić nasze produkty Sustainable Selection.
  • Wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zamknięcie obiegu w naszej wewnętrznej konsumpcji i sprzedaży zewnętrznej.
  • Zmniejszenia wpływu na środowisko naszych pojazdów służbowych i podróży służbowych oraz zmiany naszych pojazdów na pojazdy niskoemisyjne. Emisje, których nie możemy zredukować, zostaną zrównoważone poprzez finansowanie działań na rzecz klimatu.
  • Ograniczenia wpływu na środowisko naszych obiektów firmowych i zrekompensowania emisji, których nie możemy ograniczyć, poprzez finansowanie działań na rzecz klimatu.
ludzie

Ludzie

Naszym celem jest oferowanie naszym pracownikom coraz lepszej jakości życia w pracy i dbanie o społeczność, w której działamy.

To coś więcej niż tylko praca, postrzegamy ją jako zobowiązanie zawodowe, deklarując nasze wsparcie dla ciągłego rozwoju naszych pracowników. Podejmując zdecydowane działania, staramy się pielęgnować bezpieczne i inspirujące środowisko pracy dla wszystkich członków zespołów.

Ponadto aktywnie przyczyniamy się do wywierania pozytywnego wpływu na społeczności lokalne, w których działamy, ze szczególnym naciskiem na wspieranie edukacji. Obejmuje to współpracę z lokalnymi władzami w celu ustanowienia partnerstw, które bezpośrednio łączą się z możliwościami zatrudnienia, czego przykładem są inicjatywy takie jak Lyreco for Education (LFE).

Do 2026 roku chcemy być postrzegani jako wspaniałe miejsce pracy, w którym 90% naszych pracowników jest dumnych z pracy dla Lyreco.

spotkanie

Rozwój

Dokładamy wszelkich starań, aby zaangażować wszystkich naszych partnerów w podejmowanie najlepszych inicjatyw, działań i decyzji.

  • Słuchamy klientów i dostawców, aby osiągnąć postęp 
  • Dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi zrównoważonych inicjatyw i najlepszych praktyk wszystkim zainteresowanym stronom (za pośrednictwem Ecovadis, Carbon Disclosure Project, ISO 26000).
  • Podejmujemy działania w celu ustanowienia ram etycznych we wszystkich naszych działaniach i zachęcamy naszych pracowników i partnerów do przyjęcia zrównoważonych praktyk
Cele globalne

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Nasze ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju są dostosowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), które uważamy za strategiczne dla nas w naszych wysiłkach na rzecz stworzenia lepszego świata dla wszystkich.

Jako dystrybutor produktów i rozwiązań służących tworzeniu lepszych miejsc pracy, koncentrujemy się na SDG 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, SGD 13: Działania na rzecz klimatu oraz SDG 17: Partnerstwa na rzecz celów.

Dążymy do ciągłego wprowadzania innowacji, aby zapewnić zrównoważony asortyment produktów i wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym. Podjęliśmy działania w naszym łańcuchu dostaw i operacjach w celu złagodzenia zmian klimatycznych i nawiązaliśmy silne partnerstwa, aby wspólnie stawić czoła pilnym wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem.

Chcesz wiedzieć więcej?

ZOBACZ NASZ RAPORT CSR

Dowiedz się więcej