sunset circular economy poster

Cirkulárna ekonomika

Náš záväzok k udržateľnejšiemu modelu podnikania

Od roku 2020 do roku 2025 sa zaväzujeme, že z cirkulárnej ekonomiky urobíme prioritnú iniciatívu pre urýchlenie vývoja integrovaných udržateľných obchodných riešení pre našich zákazníkov.

Integrácia cirkulárnej ekonomiky do nášho podnikania pomáha dosiahnuť udržateľné ciele Lyreco. Cirkulárna ekonomika je aj reakciou na rastúci dopyt zákazníkov po integrovaných udržateľných produktoch, riešeniach a postupoch. V roku 2020 sme prijali 5 záväzkov, ktoré majú našim zákazníkom pomôcť dosiahnuť rýchlejší pokrok smerom k zníženiu nerecyklovateľného odpadu na pracovisku a v konečnom dôsledku znížiť ich vplyv na životné prostredie.

Remote video URL

Toto je náš záväzok

Našich 5 prísľubov smerom k cirkulárnym pracoviskám

1.

Byť prvou spoločnosťou v našom priemysle s kompletným sortimentom produktov vhodných na recykláciu

Lyreco do roku 2025 navrhne produkty „vhodné na recykláciu“ ako alternativu pre akékoľvek produkty, ktoré si zákazník želá kúpiť. Položky „vhodné na recykláciu“ sú výrobky spracované „z materiálov, ktoré je možné opätovne vrátiť do výrobného reťazca typu end-to-end". Kritériá pre recyklovateľnosť alebo recyklovaný obsah sa budú posudzovať podľa noriem ISO 14021.

2.

Poskytnúť možnosť zberu produktov na konci ich životného cyklu a vrátiť použité materiály na opätovné spracovanie.

Do roku 2025 poskytne spoločnosť Lyreco zberné riešenia pre všetky „recyklovateľné“ výrobky. Zabezpečí tak ich efektívnu recykláciu a poskytne informácie o ich ďalšom použití.

3.

Odstrániť všetky „necirkulárne“ obaly z výrobkov, ktoré predávame.

Do roku 2025 Lyreco zníži používanie obalov a eliminuje nerecyklovateľné plastové obaly pre akýkoľvek výrobok. 

4.

Eliminovať v našich kanceláriách jednorazové plasty

Do roku 2025 spoločnosť Lyreco eliminuje plasty na jedno použitie ako aj necirkulárne plasty na všetkých svojich pobočkách. Ísť príkladom a byť vzorom je predpokladom k zapojeniu aj našich zákazníkov.

5.

Vytvoriť štandard cirkulárnej ekonomiky s európskymi zainteresovanými stranami pre priemysel pracovísk

Do roku 2025 bude Lyreco spolu s európskymi orgánmi a kľúčovými aktérmi cirkulárnej ekonomiky prispievať k definovaniu štandardu pre pracoviská.

Leo Stoelinga

Pri zbere malých kancelárskych potrieb Lyreco zaručuje, že sa recykluje čo najviac produktov a suroviny sa vrátia výrobcom na výrobu nových produktov.

Leo Stelinga

Procurement Manager, NS railway

Chcete vedieť viac?

PREČÍTAŤ SI SPRÁVU Lyreco O CSR

Pokračovať v čítaní