3 people in front of a screen

Etika a dodržiavanie predpisov

vo všetkých našich aktivitách

Konáme v súlade s našimi hodnotami 

Lyreco už od svojho vzniku v roku 1926 stojí na hodnotách dokonalosti, rešpektu, nadšenie, a agility. Tieto hodnoty zosobňujú aj naši zamestnanci a obchodní partneri. 

Každým dňom nimi dýchame aj vďaka neochvejným etickým a právnym zásadám, ktorými sme si vytýčili jasnú cestu. Náš etický kódex predstavuje dlhodobý záväzok k bezúhonnosti, na ktorom budujeme vzájomnú dôveru so zákazníkmi, zamestnancami a partnermi. 

Na naše hodnoty sme právom hrdí. Zdieľajú a pestujú ich všetci naši zamestnanci. Spočíva v nich naša sila a dôveryhodnosť ako partnera. 

Grégory Liénard CEO

Rešpektovanie týchto hodnôt je povinnosťou. Takto zabezpečíme každý deň „ A Great Working Day” pre každého

Grégory Liénard
CEO

Etický kódex spoločnosti Lyreco

Náš Etický kódex je vyjadrením toho, kto sme a ako v spoločnosti Lyreco podnikáme. Platí to pri všetkých našich činnostiach, kdekoľvek pôsobíme a kedykoľvek. 

 Náš etický kódex sa polieha na 4 hlavné princípy: naši ľudia, naša obchodná integrita, naše produkty a aktíva a naša spoločenská angažovanosť.

People and Values

Naši ľudia

V Lyreco sa snažíme presadzovať etickú People & Culture politiku, ktorá poskytuje zdravé a bezpečné prostredie podporujúce Rešpekt ako kľúčovú hodnotu medzi všetkými našimi postupmi.

people shaking hands

Naša obchodná integrita 

Okrem dodržiavania platných zákonov a nariadení kladieme obchodnú integritu do centra zásad, ktoré zdieľame s našimi obchodnými partnermi a zamestnancami. Popritom uplatňujeme nulovú toleranciu voči akejkoľvek forme korupcie, podvodu, konfliktu záujmov, ovplyvňovania... 

Rovnako prísne etické nároky máme aj na budovanie vzťahov s našimi partnermi, pretože len vďaka nim môže vzniknúť partnerstvo založené na dôvere a vzájomnej úcte

Dodávateľský etický kódex

Náš etický kódex dodávateľa uvádza požiadavky, ktoré musia naši dodávatelia dodržiavať z hľadiska etiky a profesionálneho správania pri práci so spoločnosťou Lyreco. Od našich dodávateľov očakávame, že by mali: 

 • Rešpektovať rovnaké etické požiadavky a vykonávať svoje činnosti v súlade s týmto Etickým kódexom dodávateľa 
 • Implementovať zásady a postupy potrebné na dosiahnutie súladu s platnými zákonmi a predpismi  
 • Zabezpečiť, aby sa tieto záväzky dodržiavali so všetkými ich partnermi 
WORLPLACE SOLUTIONS DELIVERY

Naše produkty a aktíva

V Lyreco zaisťujeme, že všetky produkty, ktoré dodávame našim zákazníkom, spĺňajú najvyššie štandardy z hľadiska kvality, bezpečnosti a životného prostredia

Spolupracujeme výhradne s obchodnými partnermi, ktorí zdieľajú rovnaké ambície pre dokonalosť produktov. 

Lyreco Corporate Social Responsibility

Naša spoločenská angažovanosť

Ochrana a starostlivosť o druhých a životné prostredie je pre Lyreco kľúčová. Pestujeme trvalo udržateľné a zodpovedné podnikanie, pričom takéto správanie vyžadujeme aj od druhých. 

Spoločensky zodpovedným podnikaním sa snažíme prekonávať výzvy súčasnosti. Našich zamestnancov a obchodných partnerov oboznamujeme so zodpovednejšími praktikami a zákazníkom ponúkame trvalo udržateľné tovary a služby, pričom neustále zdokonaľujeme aj vlastné prevádzkové postupy. 

raise your concern logo

Naším spoločným cieľom je predchádzať a odhaľovať akékoľvek porušenie etiky. Lyreco tak môže prijať vhodné opatrenia, napraviť situáciu a zabezpečiť, aby správanie a činy boli plne v súlade s našimi hodnotami. 

Náš nástroj “Vyjadrite vaše znepokojenie” je dostupný pre všetkých zamestnancov a externých partnerov spoločnosti Lyreco. Umožňuje vám diskutovať, požiadať o radu, vzniesť otázky, podeliť sa o svoje obavy a nahlásiť akékoľvek skutočné alebo potenciálne porušenie etiky.

VYJADRITE VAŠE ZNEPOKOJENIE

Správa etiky a dodržiavania pravidiel spoločnosti Lyreco

Na zabezpečenie lepšej, konzistentnosti a efektívnosti vo všetkých záležitostiach etiky a dodržiavania predpisov sa spoločnosť Lyreco rozhodla posilniť a harmonizovať jedinečnú víziu etiky a dodržiavania predpisov. 

Práve to viedlo k vytvoreniu Etiky skupiny Lyreco (Group Ethics) a komisie pre kontrolu dodržiavania pravidiel (Compliance Committee),  nominácii Group Compliance officer a špecializovaných referentov pre etiku vo všetkých dcérskych spoločnostiach Lyreco.

People in a meeting

Pravidlá v rámci dodávateľského reťazca

 

Lyreco dodržiava tie najaktuálnejšie etické právne predpisy, a to: 

 • Francúzsky zákon o nevyhnutnej starostlivosti 
 • Nórsky zákon o transparentnosti 
 • Nemecký zákon o dodávateľských reťazcoch 

Továrne, v ktorých vyrábame vlastné značkové výrobky, podstupujú každoročný audit spoločenských a environmentálnych faktorov. Dodržiavame nasledujúce medzinárodné normy: 

 • BSCI (Iniciatíva pre spoločenské pravidlá v podnikaní) 
 • SEDEX (Etická výmena údajov medzi dodávateľmi) 
 • ISO 14001 (Systémy manažovania životného prostredia) 
Logo Iso Promote Paragraph

Dodržiavame nasledujúce normy ISO

 Všetky krajiny, v ktorých Lyreco pôsobí: 

 • ISO 9001: Systémy manažovania kvality 
 • ISO 14001: Systémy manažovania životného prostredia 

Dodatočné ISO normy, podľa krajiny: 

 • ISO 45001: Systémy manažovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 • ISO 50001: Systémy energetického manažmentu 
 • ISO 27001: Systémy manažovania informačnej bezpečnosti 

Pokračovať v čítaní