People are holding a plant in their joined hands

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Sme odhodlaní prinášať dlhotrvajúce pozitívne zmeny

V Lyreco vieme, že ochrana planéty a jej obyvateľov vyžaduje, aby každý priložil ruku k dielu. Preto si zakladáme na tom, aby myšlienky trvalej udržateľnosti rezonovali vo všetkých článkoch nášho dodávateľského reťazca. Každým rokom napredujeme na poli trvalej udržateľnosti a upevňujeme svoj dlhodobý záväzok k zodpovedným praktikám, pričom si svojich partnerov vyberáme tak, aby s nami zdieľali základné hodnoty a ambície.

Dokonalosť nespočíva len v špičkových výrobkoch a službách, ale aj v rozvážnom konaní, ktoré je v súlade s našimi ambíciami ohľadom trvalej udržateľnosti a očakávaniami zákazníkov.

  • Ponúkame výrobky, ktoré pomáhajú chrániť planétu a jej obyvateľov.  
  • Zaistenie etiky a súladu s predpismi vo všetkých krajinách, kde pôsobia naši dodávatelia, výrobcovia a partneri 
  • Minimalizácia balenia 
  • Vývoj trvalo udržateľného procesu od objednania cez dodávku až po koniec životnosti produktu 
  • Poskytovanie podpory zamestnancami kdekoľvek pôsobíme 
  • Podpora vzdelávania v najchudobnejších krajinách
Green leaf

 

Naša stratégia trvalej udržateľnosti stojí na troch pilieroch: planéta,  ľudiapokrok. Predstavuje naše úsilie o zníženie negatívneho vplyvu na planétu, zlepšovanie života populácie a podporovanie pokroku naprieč celým dodávateľským reťazcom.

rice fields

Naše výsledky

picto rickshaw

-40 %

Emisií CO2 (rozsah scope 1 a 2) od roku 2019

Naše tímy spája spoločný cieľ: byť zodpovednou súčasťou dodávateľského reťazca Lyreco a znižovať vplyv na životné prostredie počas cesty výrobku od dodávateľa k zákazníkovi.

leaf

36 %

našich predajov za rok 2022 pochádza z trvalo udržateľných výrobkov

Označenie "Sustainable by Lyreco" pomáha zákazníkom zorientovať sa v ponuke výrobkov, ktoré sú šetrné k planéte a jej obyvateľom.

sdg goals

Lyreco podporuje UN Global Compact – Globálnu dohodu OSN ako i ciele udržateľného rozvoja definované OSN

V roku 2004 bolo Lyreco prvou spoločnosťou vrámci odvetvia zásobovania kancelárskymi potrebami, ktorá sa pripojila k UN Global Compact (UNGC) – globalnej dohode OSN, čím demonštrovala svoj dlhodobý záväzok k udržateľnosti. Podporou tejto globálnej iniciatívy sa zaväzujeme, že budeme každoročne informovať o našom pokroku v implementácii desiatich princípov UNGC a cieľov udržateľného rozvoja.

Picture of Lyreco CEO

My v Lyreco skutočne veríme, že cirkulárna ekonomika je najlepším spôsobom, ako dosiahnuť zodpovedný rast. Konverziou nášho podnikania na Cirkulárnu Ekonomiku do roku 2025 podnikáme rozhodujúci krok na ceste k ešte väčšiemu zosúladeniu našich výkonnostných cieľov s našimi záväzkami k udržateľnosti.

Gregory Lienard

CEO Lyreco Group

Sustainable by lyreco

Lyreco Sustainable Selection

Trendy a požiadavky v oblasti trvalej udržateľnosti zaznamenali v posledných rokoch prudký rozvoj, ktorý sa týka všetkých oblastí výroby, od balenia až po koniec životnosti.

V roku 2023 sme spustili prvú verziu produktov trvalo udržateľného výberu „Sustainable Selection by Lyreco“, našej novej pokrokovej metodológie pre dodávateľov a výrobky. Našim cieľom je ponúkať našim zákazníkom výrobky, ktoré prispievajú k ochrane planéty a jej obyvateľov.

Chcete sa dozvedieť viac? 

PREČÍTAJTE SI NAŠU SPRÁVU O TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI

Pokračovať v čítaní