A road

Medzinárodné pokrytie Lyreco

Dodávame v 40 krajinách po celom svete

Globálny hráč, 

lokálny odborník na miestny trh. 

Obstarávanie tovarov a služieb pre pracoviská na medzinárodnej úrovni si vyžaduje brať do úvahy špecifické miestne požiadavky a správu zmlúv na regionálnej alebo globálnej úrovni.

Lyreco vytvorilo rozsiahlu medzinárodnú sieť pokrývajúcu 40 krajín na 4 kontinentoch. 

So 17 lokálnymi dcérskymi spoločnosťami a centrom expertízy zameraným na bezpečnosť na pracovisku Lyreco priamo pôsobí v 25 krajinách Európy a Ázie.

Okrem toho Lyreco vytvorilo sieť 13 strategických distribučných partnerov, ktorí obsluhujú ďalších 17 trhov v Severnej, Strednej a Južnej Amerike, Európe a Ázijsko-Tichomorskom regióne. 

Lyreco global player

10. júna 2021

Spoločnosť Lyreco úspešne prevzala obchodné prevádzky spoločnosti Staples Solutions v strednej a severnej Európe

cars asia

25 krajín Európy a Ázie

Od kancelárií po priemyselné parky alebo staveniská, od malých a stredných podnikov po veľké spoločnosti, pracoviská a pracovné postupy sa v jednotlivých krajinách líšia a sú špecifické.

Lyreco je priamo zastúpené v 25 krajinách prostredníctvom svojich 15 dcérskych spoločností. S expertným prístupom k potrebám miestneho trhu sa náš predaj, špecialisti, logistika, vodiči i tím starostlivosti o zákazníkov implementujú lokálne. Spoločne zaisťujú každodennú dostupnosť a odborné znalosti našim lokálnym a medzinárodným zákazníkom.

Brands

Sieť distribučných partnerov v ďalších 15 krajinách

S cieľom ponúknuť našim medzinárodným klientom rozšírené medzinárodné pokrytie a reagovať na špecifické potreby ich lokálnych pobočiek, vybudovala spoločnosť Lyreco sieť 13 obchodných partnerov. Všetci sú odborníkmi na miestny trh a zaručujú národné pokrytie.

Táto sieť sa dnes zameriava na 15 krajín na 4 kontinentoch: jedinečné medzinárodné pokrytie v oblasti tovarov a služieb pre kancelárske a pracovné prostredie.

ROZŠÍRUJEME NAŠE POKRYTIE V ÁZII

Lyreco získalo spoločnosť Deskright, lídra na singapurskom trhu pracovných potrieb v roku 2019.

Obe spoločnosti ťažia zo svojich silných stránok tak, aby zlepšili spokojnosť zákazníkov. Lyreco a Deskright tvoria spolu ešte silnejší tím, vďaka ktorému sa spoločnosť Lyreco stáva ideálnym partnerom pre zákazníkov v Singapure.

deskright
people at a desk

Jedno kontaktné miesto pre našich medzinárodných zákazníkov

Podporujeme medzinárodných nákupcov pri kúpe produktov pre viacero krajín. Medzinárodné obstarávanie pracovných a kancelárskych potrieb znamená zvládnutie rôznorodých, špecifických požiadaviek v rôznych geografických mierkach s čo najmenším počtom zmlúv.

Lyreco ponúka svojim medzinárodným zákazníkom jediné kontaktné miesto, ktoré rieši:

  • prípravu zmlúv: koordináciu našich miestnych odborných partnerov na 
    konsolidáciu a vyjednávanie ponuky produktov a služieb z viacerých krajín
  • správu zmlúv: koordináciu požadovaných lokálnych úprav z hľadiska produktov a služieb, sledovanie kvality služieb 
  • prehodnotenie zmlúv na multi-národnej úrovni: 360 ° prehľad prostredníctvom konsolidácie údajov a pravidelné prehodnotenie  jednotlivých predajov a služieb