Podmienky používania

Spoločnosť LYRECO vytvorila webovú stránku, aby poskytla svojim používateľom osobné informácie. Náš obsah, celkový alebo čiastočný, sa nesmie použiť na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Všetky fotografie, obrázky, grafiky, text, animované sekvencie, logo a názov značky zobrazené na tejto webovej stránke sú chránené predpismi o duševnom vlastníctve a sú majetkom spoločnosti LYRECO. Akékoľvek sťahovanie, reprodukcia, zobrazovanie, adaptácia, preklad, transformácia, úplné alebo čiastočné, alebo prenos na inú stránku alebo na iné médium (papier, digitálna podpora, film atď.) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti LYRECO je prísne zakázané a predstavuje podvod.

LYRECO si vyhradzuje právo trestne stíhať každého, kto podvodne použije webovú stránku a jej obsah.

Vytváranie hypertextových odkazov na webovú stránku LYRECO podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti LYRECO. Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás.

Máte právo na prístup, úpravu a vymazanie informácií, ktoré sa vás týkajú (články 39 a nasledujúce francúzskeho zákona o ochrane údajov). Ak chcete uplatniť toto právo, kontaktujte nás.