pioneer mountain lyreco

Priekopníci od roku 1926

Spoločne vytvoríme skvelý pracovný deň

Lyreco už od svojho vzniku v roku 1926 spolupracuje so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi na zavedení vyváženejších, bezpečnejších a zdravších pracovných podmienok pre komunity, v ktorých pôsobí.  

Aj štyri generácie po otvorení nášho prvého kníhkupectva vo francúzskom Valenciennes sme stále hybnou silou pokroku a trvalej udržateľnosti, a to na štyroch kontinentoch.

 

 

bookstore

Príbeh Lyreco

V roku 1926 otvoril Georges-Gaston Gaspard kníhkupectvo „Gaspard“ vo francúzskom meste Valenciennes. Spoločnosť sa dynamicky rozvinula ako tlačiareň, ktorá vyrábala vlastné papierenské výrobky. Gaspard v roku 1936 spustil službu priameho doručovania zákazníkom zo svojho prvého skladu. Koncom 40. rokov 20. storočia po druhej svetovej vojne sa spoločnosť Lyreco stala jedným z prvých B2B poskytovateľov výrobkov a služieb.

Etienne Gaspard, syn Georgesa-Gastona, a jeho syn Georges Gaspard predstavovali výnimočné vedenie, ktoré pri každom novom riešení dbalo na jeho nekompromisnej dokonalosti.

Georges Gaspard, pokračujúc v priekopníckom duchu svojich predkov, zabezpečil v roku 1989 akvizíciu belgickej spoločnosti Vermeire, čím urobil prvý krok na ceste k medzinárodnej expanzii.

V roku 2001 sa spoločnosť Gaspard pretransformovala na Lyreco.

WEBSHOP HOMEPAGE

Od prvého katalógu po 360° zákaznícku podporu

Spoločnosť Lyreco sa už od svojho počiatku pasovala do pozície priekopníka a má za sebou dlhú históriu inovatívnych návrhov: 

  • od prvého katalógu, ktorý bol uvedený na trh v roku 1959, k rozvoju 360 stupňovej zákazníckej skúsenosti prepájajúcej ľudskú  blízkosť, elektronický obchod a elektronické obstarávanie 
  • od kancelárskych potrieb ku kompletnému portfóliu pracovných riešení 
mood picture balloons

Lokálne znalosti, globálny dosah

Viac ako 30 rokov po vykročení na cestu medzinárodnej expanzie sa spoločnosť Lyreco stala najväčším dodávateľom výrobkov a riešení pre pracoviská v Európe a tretím najväčším na svete. Jej súčasťou je 15 dcérskych spoločností v 25 krajinách  a európska skupina odborníkov na bezpečnosť.

Odvtedy Lyreco prostredníctvom akvizícií neustále rastie. Jednou z najnovších je akvizícia spoločnosť Intersafe, najväčšieho holandského dodávateľa OOPP, vďaka ktorej sa Lyreco stalo odborníkom na bezpečnosť. Akvizícia severskej spoločnosti Staples Solution urobila z Lyreco 3. najväčšieho dodávateľa pracovných pomôcok na svete. Vďaka akvizícii dánsko-fínsko-švédskej spoločnosti Premium Coffee v roku 2013 rozšírilo Lyreco exkluzívnu distribúciu zariadení Nespresso Professional do 11 krajín.

SAFETY

Neustále sa vyvíjajúce riešenia a zvyšujúca sa odbornosť

V roku 2009 sa rad našich vlastných výrobkov IMPEGA, založený v roku 1955, premenoval na Lyreco.

Počnúc rokom 2010 sme spustili ponuku integrovaných riešení, napríklad prispôsobovanie výrobkov, tlačiarenské služby, zber použitého tovaru, ako aj zodpovednejšie alternatívy.

V roku 2013 sme predstavili vlastný rad osobných ochranných prostriedkov, ktorý viedol k akvizícii spoločnosti Intersafe v roku 2019 a posilneniu našej pozície na trhu.

V roku 2016 sme zriadili inovačné oddelenie, ktorého náplňou je urýchľovať vývoj priekopníckych projektov, akými sú napríklad plynulé dopĺňanie zásob či obehové hospodárstvo.

sustainability

Naša cesta k trvalej udržateľnosti

Úcta k planéte a jej obyvateľom je pre Lyreco jednou zo základných hodnôt. Už v roku 2004 sme sa pridali k iniciatíve OSN Global Compact a v roku 2012 sme oficiálne prijali podnikovú zodpovednosť ako jeden z hlavných pilierov našej stratégie Eco-Future.

V rámci tejto stratégie Lyreco zaviedlo viacero rozsiahlych projektov, napríklad audity dodávateľov Sustainable by Lyreco, a program na zníženie emisií CO2.

Od roku 2019 naša stratégia čoraz viac odzrkadľuje ambície chrániť planétu a jej obyvateľov. Etika a trvalá udržateľnosť v dodávateľskom reťazciPodniková správa a riadenie rizík, a Príspevky ku komunite považujeme okrem životného prostredia, hospodárstva ľudí za hlavné piliere našej stratégie.  

V roku 2020 sme zverejnili 5 záväzkov, ktorými chceme našich zákazníkov efektívnejšie nabádať k výraznejšiemu obmedzeniu nerecyklovateľného odpadu na pracovisku a zmenšiť tak ich nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

lfe nicolas axelrod

Podporujeme rozvoj a vzdelávanie

V roku 2008 sme spustili program Lyreco For Education, ktorým plníme svoj záväzok pomáhať deťom z najchudobnejších krajín dostať sa ku vzdelaniu. 

Vďaka spoločnému úsiliu všetkých zamestnancov Lyreco sme dokázali podporiť už 115 000 detí v šiestich krajinách: Vietnam, Bangladéš, Brazília, Togo, Madagaskar, Kambodža a Etiópia.

woman smiling

Future Works je hnacou silou inovácie

V Lyreco veríme, že len predvídaním pracovných trendov budúcnosti môžeme poskytnúť tie najvhodnejšie a najzmysluplnejšie riešenia pre potreby našich zákazníkov. 

Náš tím pre inovácie neúnavne pracuje na tom, aby prinášal nové riešenia a iniciatívy, ktoré pomôžu pri vytváraní skvelých pracovných dní, ohľaduplných voči planéte a jej obyvateľom.

Lyreco riešenia