teams with blue t shirt drone

Ľudia a hodnoty

Tvoríme prostredie, v ktorom môže každý napredovať a prekvitať.

Úcta, starostlivosť a poctivosť sú základnými piliermi pri vzájomných vzťahoch a styku s klientmi a komunitami, v ktorých žijeme a pôsobíme. 

Ľudia sú tlčúcim srdcom Lyreco. Práve vďaka nim môžeme napredovať a tvoriť perfektné pracovné dni prostredníctvom svojich výrobkov, služieb a personalizovaného poradenstva. 

Preto chceme našim tímom poskytovať čo najlepšie pracovné prostredie v bezpečnom a inkluzívnom prostredí, nech už pracujú kdekoľvek a na čomkoľvek. 

 

together

Partneri v snahe o lepší pracovný svet

8 000 obchodných poradcov, zástupcovia pre služby zákazníkom, logistickí operátori, doručovacie tímy a podpora v 25 krajinách tvorí kombináciu znalostí miestnych pomerov a globálneho prepojenia, na základe ktorých budujeme perfektné pracoviská pre našich klientov. 

Naši zamestnanci žijú pre lepší svet, v ktorom je práca vyrovnanejšia, bezpečnejšia a zdravšia. 

Našim zákazníkom sme vždy nablízku, budujeme s nimi pevné vzťahy a rozumieme ich individuálnym výzvam, ktorým im pomáhame čeliť a nachádzať tie správne riešenia dnes aj zajtra. 

Zistite, ako naše tímy prinášajú zmenu a prezrite si pracovné ponuky v sekcii „kariéra“ našej webovej stránke.

people meeting.jpg

Základ našej kultúry

Rešpekt k planéte a jej obyvateľom je jednou zo štyroch kľúčových hodnôt, ktorých sa držíme a ktoré slúžia ako základ pre všetky naše rozhodnutia. Pri presadzovaní prísnych etických štandardov naprieč celým dodávateľským reťazcom razíme princípy bezúhonnosti v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami. 

Náš Etický kódex je zhmotnením a potvrdením záväzku voči princípom a pravidlám, ktoré uznávame. Zároveň je referenčnou príručkou v našej každodennej práci a pri budovaní vzťahov so zákazníkmi a partnermi. 

NAŠE HODNOTY

PRECÍZNOSŤ

hand poke

USILUJEME SA

O DOKONALOSŤ VO VŠETKOM ČO ROBÍME.

NADŠENIE

hands crossed

STARÁME SA

O NAŠICH ZÁKAZNÍKOV.

REŠPEKT

hands hold plant

VERÍME V DÔVERU,

REŠPEKT A ETICKÉ SPRÁVANIE.

AGILITA

hands pointing

OČAKÁVAME, INOVUJEME

A ADAPTUJEME SA ZMENE.

Pokračovať v čítaní