tail management LP

Správa obstarávania

Optimalizujte svoje náklady a zjednodušte svoje obstarávanie

Nepriame výdavky vo veľkých organizáciách zvyčajne tvoria iba 20% obchodných nákladov. Môžu však predstavovať až 80% dodávateľského reťazca. Tieto výdavky však majú často nízku hodnotu. Sú to zvyčajne rozdrobené transakcie, čo sťažuje nielen sledovanie výdavkov, ale aj pridelenie zdrojov na manažment týchto nákladov.

Účinné riadenie drobných nákupov je nevyhnutným predpokladom k šetreniu a optimalizácii, čo sa prejaví aj na konečnom hospodárskom výsledku. Staňte sa partnerom Lyreco a pomôžeme vám s optimalizáciou tvrdých a mäkkých nákladov.

back to work suppliers consolidation

Znie vám to povedome?

80 % vašich dodávateľov predstavuje iba 20 % vašich výdavkov.

  • Príliš veľa dodávateľov s malými výdavkami
  • Dodávatelia nedodržiavajúci dohody
  • Kapacita pracovného zaťaženia na maxime
  • Nedostatočná transparentnosť nákladov
  • Roztrieštený prístup k výdavkom s nízkou hodnotou

Naše audítorské služby vám pomôžu so správou drobných nákupov.

blue

Výhody riadenia koncových výdavkov

visibility of your spending

VIDITEĽNOSŤ

Efektívnym riadením koncového obstarávania

Prevezmete kontrolu nad viditeľnosťou výdavkov. Získate jeden prehľad v jednotnom formáte a nebudete strácať čas informáciami z viacerých zdrojov. Umožní  vám to obohatiť údaje o dodávateľoch a usmerniť vaše konečné výdavky v súlade s vašimi cieľmi.

cost reduction icon white

NÁKLADY

Znížením nákladov na zvýšenie kúpnej sily

Vďaka zvýšenému plneniu zmlúv, hromadnému nákupu a menšiemu počtu jednorazových nákupov uvidíte konzistentné výdavky, ktoré vám zabezpečia najlepšiu ponuku pre vaše končené výdavky.

easy control on contract performance

1 DODÁVATEĽ

Na uľahčenie zmluvného riadenia výkonu

Redukcia dodávateľského reťazca znamená, že je pre vás jednoduchšie spravovať a monitorovať plnenie zmluvy.

compliance and Buy-in procurement icon white

PLNENIE

Ľahko sledovateľný plán

Budeme s vami spolupracovať na zvýšení buy-inu koncových používateľov. Dodržiavanie zmlúv sa zvýši, pretože používatelia budú mať prístup k širokej škále produktov poskytovaných v súlade s cenami online trhu.

Medias and contact

E-obstarávanie

Svoju ponuku služieb sme štruktúrovali tak, aby sme poskytli potrebné nástroje a zdroje a mohli tak robiť veci lepšie. Bez ohľadu na krajinu
a technológie vám náš špecializovaný tím Lyreco umožňuje plne sa sústrediť na vaše priority, zatiaľ čo my sa staráme o všetko ostatné:

  • Kompletný sortiment produktov dostupný online
  • 100% prehľad o dostupnosti zásob v reálnom čase

Od e-katalógov až po e-faktúry ponúka Lyreco bezproblémovú integráciu s akoukoľvek obstarávacou aplikáciou: Ariba, Commerce, One platformy, Oracle, EBP / SRM spoločnosti SAP a ďalšie. Naša jediná IT platforma umožňuje globálnu a lokálnu implementáciu, a tým umožňuje ľahko rozširovať vaše iniciatívy v oblasti elektronického obstarávania. Bez ohľadu na typ a protokol dokumentu (xCBL, EDI atď.) sa môžete s Lyreco vždy ľahko a bezpečne spojiť.

Pokračovať v čítaní