diversion

People @ Work by Lyreco

Chceme, aby sa každému v Lyreco žilo lepšie, bezpečnejšie a bezstarostnejšie. Na všetkých pracoviskách a vo všetkých komunitách, v ktorých pôsobíme. Ako medzinárodná spoločnosť so silnou prítomnosťou na miestnych trhoch sa snažíme budovať kultúru spolupatričnosti. 

Zaväzujeme sa podporovať rozvoj a kariéru zamestnancov spoločnosti:

  • Zadefinovaním jasných úlohy a zodpovedností pozícií a pravidelnou spätnou väzbou od ich manažérov.
  • Otvorením všetkých pozícií najskôr pre zamestnancom Lyreco.
  • Uprednostňovaním vzdelávania a možností na rozvoja zamestnancov, vrátane školení manažérov o tom, ako rozvíjať svoje tímy.

Poskytujeme bezpečné a posilňujúce pracovné prostredie prostredníctvom:

  • Prispievaním k bezpečnosti na pracovisku pre všetkých zamestnancov Lyreco.
  • Rešpektovaním pracovných postupov.
  • Zavedením politiky diverzity a inklúzie vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme.

Podnikáme kroky na dosiahnutie pozitívneho vplyvu na komunity:

  • Podporovaním vzdelávania na lokálnej úrovni ako priority.
  • Spoluprácou s miestnymi úradmi pri vytváraní partnerstiev, ktoré sa spájajú so zamestnanosťou.
GPS 2022

Prieskum spokojnosti - Great People Survey

Naši zamestnanci sú hybnou silou všetkých projektov a iniciatív. Práve preto sa snažíme tvoriť také pracovné prostredie, v ktorom má každý šancu rásť, rozvíjať sa a prosperovať.  

Pravidelne vykonávame veľký personálny prieskum v 25 krajinách v ktorých pôsobíme, aby sme vedeli, na čom ľuďom záleží najviac. Na základe tejto spätnej väzby potom ďalej zlepšujeme pracovné podmienky.  

Náš cieľ pre rok 2026 je, aby 90 % našich zamestnancov bolo hrdých na to, že pre nás môže pracovať.  

woman hiking in mountains

Zapojenie ľudí

Program Lyreco Priekopníci (Lyreco Pioneers)

V roku 2021 sme spustili program Lyreco Pioneers, interný inovatívny program, ktorý umožňuje každému z našich 12 000 zamestnancov navrhnúť riešenia kľúčových výziev v oblasti trvalej udržateľnosti.

@Nicolas Axelrod

Lyreco for education

Podporujeme rovnocenný prístupu k vzdelaniu v najchudobnejších krajinách

Program Lyreco for Education už 15 rokov zbiera prostriedky na to, aby chudobné deti z krajín ako Bangladéš, Vietnam, Brazília, Togo, Madagaskar, Kambodža a Etiópia mohli mať lepší prístup k vzdelaniu.  

Jeho cieľom je prostredníctvom zvyšovania kvality vzdelávania a školských podmienok zvýšiť dochádzku a znížiť počet vylúčených žiakov. 

Program Lyreco for Education dáva našim zamestnancom a partnerom možnosť prispieť na dobrú vec a pomôcť pri zrovnoprávňovaní príležitostí na vzdelávanie. Tento duch je dôležitou súčasťou našej firemnej kultúry. 

Chcete vedieť viac?

Prečítajte si našu správu o trvalej udržateľnosti

Pokračovať v čítaní