About Lyreco for Education header

Lyreco For Education

Keď dieťa chodí do školy, národ rastie
LYRECO FOR EDUCATION RESIZED

12 000 zamestnancov podporujúcich rovnaký prístup k vzdelávaniu v najchudobnejších krajinách

Súčasťou firemnej kultúry spoločnosti Lyreco je aj záväzok všetkých našich zamestnancov venovať čas na charitatívnej činnosti. V rámci programu Lyreco For Education zamestnanci spoločnosti Lyreco podnikajú aktivity zamerané na získavanie finančných prostriedkov, aby deťom žijúcim v zlých podmienkach umožnili lepší prístup k vzdelaniu. 

Cieľom tohto nového programu je zvýšiť počet žiakov, ktorí sa zapíšu na školskú dochádzku, a znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky zlepšením kvality podmienok vzdelávania a učenia sa, najmä pokiaľ ide o etnické menšiny. 

Na dosiahnutie tohto cieľa sa získavajú fondy prostredníctvom rôznych aktivít a iniciatív v rámci našich globálnych dcérskych spoločností. 

Remote video URL

 

6 KRAJÍN PODPORENÝCH OD ROKU 2008

lfe worlmap
Lyreco LFE results

VÝSLEDKY 2008 - 2019

LFE money
3 M€
VYZBIERANÝCH
LFE children
115,000
ZAPÍSANÝCH DETÍ
abc
328
PODPORENÝCH ŠKÔL
LFE - teachers
498
VYŠKOLENÝCH UČITEĽOV
LFE - school
60
ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
6
PODPORENÝCH KRAJÍN OD ROKU 2008
smiling kids at school

Etiópia 2023 - 2026

Od januára 2023 a počas nasledujúcich 3 rokov sa našich viac ako 12 000 zamestnancov zapojí do akcie, ktorej cieľom bude vyzbierať 1 milión eur na priamu podporu 17 000 detí v 10 školách v etiópskom meste Bahir Dar.

V spolupráci s organizáciou CARE zlepšíme infraštruktúru a kvalitu vzdelávania a podmienok na učenie pre:

 • viac ako 17 000 detí
 • 10 škôl
 • 400 učiteľov a školských zamestnancov
 • 54 000 rodinných príslušníkov nepriamo

2019 - 2022

Kambodža

1,000,000 € vyzbieraných

Remote video URL

 

 • 11 000 detí 
 • podporených 26 škôl  
 • postavený internát pre 60 študentov 
 • 92 učiteľov vyškolených v oblasti vedeckého a digitálneho vzdelávania 
 • poskytnutých 60 štipendií 

 

2015 - 2018

Madagaskar

1,200,000 € vyzbieraných

Remote video URL
 • Podporených 17 000 detí a 32 škôl 

Akčný plán je postavený na 4 cieľoch: 

 • Obnoviť a zrekonštruovať školské zariadenia 
 • Zlepšovať kvalitu vzdelávania školením učiteľov a vybavovaním škôl 
 • Zvyšovať povedomie a účasť rodičov o dôležitosti školy 
 • Zamerať sa na prevenciu katastrof ako sú budúce cyklóny 

2011 - 2014

Togo

1,200,000€ vyzbieraných

Remote video URL

 

 • 60 000 podporených detí  
 • Podporili sme 200 základných škôl, 58 stredísk predškolského veku a 4 stredné školy 
 • Postavilo sa 49 škôl 
 • Bolo vyškolených 165 riaditeľov škôl a 225 učiteľov 
 • 750 matiek sa zapojilo do klubov matiek 
 • 3 322 študentov získalo prístup k IT zariadeniam 

2010

Brazília

277,600€ vyzbieraných

Remote video URL

 

 • 3000 podporených detí 
 • 11 podporených škôl 
 • vyškolených 64 učiteľov 

2009

Vietnam 

188,000€ vyzbieraných

Remote video URL

 

 • 2 300 podporených detí   
 • 20 škôl 

2008

Bangladéš

175,000€ vyzbieraných

LFE BANGLADESH

 

 • Podporených 8 400 detí 
 • 50 jasieľ

Pokračovať v čítaní

Správa spoločnosti Lyreco For Education

Objavte podrobnosti nášho charitatívneho programu Lyreco For Education.