climate policy

Nová politika 2020 v oblasti klímy

Nová politika 2020 spoločnosti Lyreco v oblasti klímy stanovuje nové ciele znižovania CO2 na základe metodiky SBTi (Science-Based Targets Initiative).

 

SCIENCE BASED TARGETS

 

Iniciatíva Science Based Targets (SBTi) je spoločnou iniciatívou CDP, Globálneho paktu OSN, Inštitútu svetových zdrojov a WWF.

 

Jej poslaním je zvýšiť ambície v oblasti zmeny klímy aktiváciou firiem a spoločností, aby stanovili ciele zníženia emisií skleníkových plynov na menej ako 1,5 ° C / 2 ° C v súlade s Parížskou dohodou o zmene podnebia.

Lyreco podporí túto iniciatívu a najskôr stanoví ciele na základe 2 kľúčových ukazovateľov výkonnosti:

  1. zníženie emisií skleníkových plynov týkajúcich sa priamych emisií a nepriamych emisií.
  2. zníženie emisií skleníkových plynov týkajúcich sa ďalších nepriamych emisií, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti Lyreco, a to najmä služobné cesty, odpad a výrobky značky Lyreco

Pilotný projekt bude zahájený do konca roku 2020 pod vedením našej škandinávskej dcérskej spoločnosti.

story climate policy

Sme zaviazaní znižovať uhlíkovú stopu

Aktuálne ciele spoločnosti Lyreco v oblasti znižovania uhlíkovej stopy boli stanovené v roku 2010 ako súčasť stratégie Eco-Future 2012-2018.

Pokrok sa meral pomocou špecifickej metódy používanej všetkými dcérskymi spoločnosťami: Lyreco Carbon Footprint Calculator (LCFC).