Rice fields

PLANET BY LYRECO

Našou dlhodobou stratégiou je znížiť náš vplyv na planétu vďaka akčným plánom a neustálemu zlepšovaniu sa.

 

 Nasledujúce kroky nám pomôžu znížiť náš dopad na prírodu do roku 2026:

  • Využívanie a predaj produktov a služieb, ktoré prispievajú k ochrane planéty a jej ľudí, pričom cieľom je, aby 90 % celkového obratu predstavovali produkty zo Sustainable Selection by Lyreco.
  • Prijatie obehového hospodárstva tým, že uzavrieme reťazec medzi v vlastnou spotrebou a externým predajom.
  • Zníženie environmentálneho dopadu firemných vozidiel a obchodných ciest, v rámci ktorého prejdeme na nízkoemisné vozidlá. Emisie, ktoré nie je možné znížiť, budeme kompenzovať finančnými príspevkami na ochranu klímy.
  • Zníženie environmentálneho dopadu našich závodov a kompenzácia neredukovateľných emisií finančnými príspevkami na ochranu klímy.
lyreco-electric-fleet.jpg

Udržateľné prepravné iniciatívy v Lyreco

Napredujeme smerom k zelenšej budúcnosti

Ambíciou Lyreco je podporovať udržateľnosť. Každá krajina v rámci našej globálnej siete zostavuje vlastné akčné plány prihliadajúc na miestne výzvy s ohľadom na inovácie, optimalizáciu trás a celosvetové zavádzane nízkoemisných vozidiel, takže naše globálne plány vždy plne zapadajú do regionálneho kontextu. Elektrické rikše vo Švajčiarsku, nákladné bicykle vo Veľkej Británii čo elektromobily vo Fínsku a Španielsku sú dôkazom nášho odhodlania prinášať kreatívne riešenia znižovania emisií CO2 bez toho, aby tým utrpeli naši zákazníci. 

Náš boj o udržateľnosť nekončí len pri výbere vozidiel, ale pokračuje napríklad aj pri používaní biopalív intermodálneho doručovania vo Francúzsku, šetrení vody a emisií v Poľsku či redukcii emisii a kompenzáciách v Holandsku. Týmito iniciatívami dokazujeme nielen svoju horlivosť pre znižovanie vplyvu na životné prostredie, ale poukazujeme aj na výzvy, ktorým čelíme v modernom mestskom prostredí. Neochvejne stojíme vo svojom presvedčení budovať lepšiu budúcnosť jednu udržateľnú dodávku po druhej, pomocou stále lepších, modernejších a udržateľnejších postupov. 

Lyreco sustainable selection!

Sustainable Selection by Lyreco

V roku 2023 spoločnosť Lyreco uviedla na trh „Sustainable Selection by Lyreco“, ktorej cieľom je našim zákazníkom pomôcť výbere produktov, ktoré prispievajú k ochrane planéty a jej ľudí.


Výber produktov Sustainable Selection by Lyreco je  nová progresívna metodika hodnotenia dodávateľov a výrobkov podľa toho, do akej miery sú v súlade s našimi dlhodobými cieľmi trvalej udržateľnosti.  Cieľom je posilniť náš proces obstarávania trvalo udržateľnejšími iniciatívami, akciami a rozhodnutiami. Naším cieľom je, aby 90 % nášho celkového obratu tvorili produkty zo Sustainable Selection by Lyreco

 

Low emission urban delivery

Zníženie emisií CO2e

Opatrenia v oblasti klímy sú pre nás prioritou, čo sa odráža v našej stratégii a politike. Ako globálna spoločnosť, ktorá sa zaviazala k iniciatíve Science Based Targets (SBTi), si uvedomujeme, že naše obchodné rozhodnutia majú výrazný dopad na stav klímy. V rámci našich prevádzok sme investovali do opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti, čo viedlo ku konkrétnemu zníženiu emisií skleníkových plynov.

Chcete vedieť viac?

Prečítajte si našu správu o Sustainable by Lyreco

Pokračovať v čítaní