Lyreco career- be yourself, find the right job for you

Hľadáme osobnosti telom I dušou

#mámeradihumor
Lyreco Leadership meeting 2018 - join us

Naša kultúra

V spoločnosti Lyreco sa snažíme o maximálnu precíznosť v práci, zatiaľ čo si užívame našu neformálnu kultúru. Sme hrdí na rozmanitosť osobností našich zamestnancov a už od prvého dňa snažíme, aby sa každý nový kolega cítil u nás „ako doma“. Čo je našim cieľom popri tom, že chceme byť úspešní v tom, čo robíme? Užívať si popri práci aj zábavu!

Our employees in Lyreco France

Váš rozvoj je na prvom mieste

”Som tým, kým chcem byť”

Veríme v rozvoj našich ľudí. Ako Lyreco zamestnanec nebudeš nikdy sedieť so založenými rukami! Budeš mať možnosť neustále objavovať nové zručnosti a znalosti za pomoci nášho lokálneho Learning & Development tímu.

Robíme všetko preto, aby sme vytvárali prostredie, ktoré inšpiruje a odmeňuje tvoju kreativitu a inovatívnosť podporou podnikavého ducha. U nás neexistuje zlý nápad a nie je nič zlé na tom, ak sa snažíš siahnuť až na vrchol! Náš úspech tkvie v našich zamestnancoch – a aj preto sme oddaní získavaniu, udržiavaniu a rozvoju top ľudí na trhu.

Diverzita a inklúzia

Rešpekt ako kľúčová hodnota

handshake

Hodnota REŠPEKT je pre nás kľúčová. Veríme v rozmanitosť, ktorej cieľom je obohacovať naše pracovné prostredie, skúsenosti a poháňať náš pracovný výkon.

Nediskriminačný rozhodovací systém

Diversity and inclusion LP

Za žiadnych okolností neprijímame a nebudeme prijímať rozhodnutia na základe pohlavia, veku, sociálneho postavenia, zdravotného postihnutia, rasy, farby pleti, spoločenskej triedy, rodinného stavu, sexuálnej orientácie, náboženského presvedčenia, kultúry alebo pôvodu a politických názorov.

Ceníme si názory a dialóg

open workplace

Lyreco považuje rešpekt a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými zamestnancami za kľúčové priority na dosiahnutie zamestnaneckej spokojnosti, ako aj spokojnosti zákazníkov. Ceníme si názor našich zamestnancov a neustále sa snažíme zabezpečovať konštruktívny dialóg.

Pohoda pri práci

Hands clapping together

Lyreco sa snaží neustále zlepšovať kvalitu pracovného života udržiavaním rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Tento prístup je podľa nás tou správnou cestou k pozitívnemu a podporujúcemu pracovnému prostrediu a vytváraniu dobrej spolupráce.

CASH volunteers

Pridajte sa k zodpovednej spoločnosti

Lyreco je spoločnosť, v ktorej sa udržateľnosť zohľadňuje vždy, na všetkých úrovniach a pri akomkoľvek rozhodovaní - či už ide o životné prostredie, našich ľudí, našich zákazníkov, dodávateľov alebo vás!

Objavte náš prísľub a našich 5 záväzkov k cirkulárnej ekonomike na našich CSR stránkach.

Záleží nám na budúcnosti a v spoločnosti Lyreco môžete prispieť aj vy k dosiahnutiu nášho spoločného cieľa - spolupracovať pre lepšiu budúcnosť.

Jedným z našich významných záväzkov v oblasti udržateľnosti je naša nadácia “Lyreco for Education  - prostredníctvom ktorej poskytujeme deťom žijúcim v chudobných podmienkach lepší prístup ku vzdelaniu.

V spoločnosti Lyreco môžete pomáhať meniť budúcnosť!

Taktiež sa každoročne zapájame do lokálnych aktivít v rámci Dní dobrovoľníctva

Pridajte sa k nám

Pozrite si naše otvorené pozície alebo sa zaregistrujte do našej databázy.

Join Lyreco and we can have fun together