sunset circular economy poster

Cirkulární ekonomika

Náš závazek k udržitelnějšímu modelu podnikání

Od roku 2020 do roku 2025 se zavazujeme, že z cirkulární ekonomiky uděláme prioritní iniciativu pro urychlení vývoje integrovaných udržitelných obchodních řešení pro naše zákazníky.

Integrace cirkulární ekonomiky do našeho podnikání pomáhá k dosažení udržitelných cílů společnosti Lyreco. Cirkulární ekonomika je i reakcí na rostoucí poptávku zákazníků po integrovaných udržitelných produktech, řešeních a postupech. V roce 2020 jsme přijali 5 závazků, které mají našim zákazníkům pomoci dosáhnout rychlejšího pokroku směrem ke snížení nerecyklovatelného odpadu na pracovišti a v konečném důsledku snížit jejich dopad na životní prostředí.

Remote video URL

 

Toto je náš závazek

Našich 5 příslibů cirkulární ekonomiky na pracovištích

1.

Být první společností v našem odvětví s kompletním sortimentem produktů vhodných k recyklaci.

Lyreco do roku 2025 navrhne produkty "vhodné k recyklaci" jako alternativu pro jakékoliv produkty, které by si zákazník přál zakoupit. Položky "vhodné k recyklaci" jsou výrobky zpracované z materiálů, které lze znovu uvést do výrobního řetězce typu end-to-end. Kritéria pro recyklovatelnost nebo recyklovaný obsah budou posuzována podle norem ISO 14021.

2.

Poskytnout možnost sběru produktů na konci jejich životního cyklu a vrátit použité materiály k opětovnému zpracování.

Do roku 2025 poskytne společnost Lyreco sběrná řešení pro všechny "recyklovatelné" výrobky. Zajistí tak jejich efektivní recyklaci, a poskytne informace o jejich dalším použití.

3.

Odstranit všechny "necirkulární" obaly z výrobků, které prodáváme.

Do roku 2025 Lyreco sníží používání obalů a zakáže nerecyklovatelné plastové obaly pro jakýkoliv výrobek.

4.

Zakázat v našich kancelářích používání jednorázových plastů.

Do roku 2025 zakáže společnost Lyreco plasty na jedno použití i necirkulární plasty na všech svých pobočkách. Jít příkladem a být vzorem je předpokladem k zapojení našich zákazníků.

5.

Vytvořit standard cirkulární ekonomiky s evropskými zainteresovanými stranami pro průmysl pracovišť.

Do roku 2025 bude Lyreco spolu s evropskými orgány a klíčovými aktéry cirkulární ekonomiky přispívat k definování standardu pro pracoviště.

Leo Stoelinga

Při sběru malého kancelářského vybavení Lyreco zaručuje, že se recykluje co nejvíce produktů
a suroviny se vrátí výrobci na výrobu nových produktů.

Leo Stelinga

Manažer zakázek, NS železnice

Chcete vědět více?

PŘEČTĚTE SI ZPRÁVU Lyreco O CSR

Zjistit více