A person on a path in the forest

ZODPOVEDNOSŤ A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

V Lyreco si uvedomujeme, že podnikanie krokov, ktoré prispievajú k ochrane našej planéty a ľudí, si vyžaduje angažovanosť všetkých. Preto musíme konať tak, aby sme dosiahli pokrok v oblasti trvalej udržateľnosti v rámci celého nášho dodávateľského reťazca. Každý rok zlepšujeme našu dlhodobú angažovanosť v oblasti trvalej udržateľnosti. Naším cieľom posilniť náš záväzok smerom k zodpovednejším postupom a zabezpečiť spoluprácu s partnermi, ktorí majú podobné obavy a ambície ako my.


Poskytovanie dokonalosti nie je len o špičkovej kvalite výrobkov a služieb, ale aj o zabezpečení toho, aby každý krok, ktorý spoločnosť Lyreco podnikne na splnenie svojich ambícií v oblasti trvalej udržateľnosti a uspokojenie svojich zákazníkov, bol dosiahnutý čo najudržateľnejším spôsobom:

  • Poskytovť výrobky, ktoré prispievajú k ochrane planéty a jej obyvateľov
  • Zabezpečiť plnenia etických požiadaviek a požiadaviek na dodržiavanie predpisov všade tam, kde pôsobia naši dodávatelia, výrobcovia a partneri
  • Minimalizovať obaly
  • Rozvíjatť trvalo udržateľné procesy, od objednávania a dodávania až po ukončenie životnosti výrobku
  • Zabezpečenie dokonalosti zamestnancov všade tam, kde spoločnosť Lyreco pôsobí.
  • Podpora vzdelávania na celom svete
Green leaf

Naša stratégia trvalej udržateľnosti je postavená na troch pilieroch:  PlanetPeople @ Work a  Progress. Je vyjadrením našej snahy znížiť vplyv našej činnosti na planétu, mať pozitívny vplyv na ľudí a dosiahnuť pokrok v rámci celého nášho hodnotového reťazca.

lyreco csr governance

Celosvetové certifikáty

Dôvera a zrozumiteľnosť sú nevyhnutné na splnenie environmentálnych a sociálnych ambícií našich zainteresovaných strán.

Vo všetkých našich 17 dcérskych spoločnostiach v 25 krajinách používame medzinárodne uznávané normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 ako súčasť nášho integrovaného systému riadenia. 
Od roku 2012 meriame kvalitu nášho systému riadenia trvalo udržateľného rozvoja spolu so spoločnosťou Ecovadis. V roku 2022 získala spoločnosť Lyreco zlatú medailu Ecovadis so skóre 73/100, čo nás zaradilo medzi 2 % najlepších spoločností v našom odvetví.

A worker is sorting Lyreco products

Trvalo udržateľné a etické získavanie zdrojov

Trvalá udržateľnosť a etika v dodávateľskom reťazci sú pre spoločnosť Lyreco kľúčovými zásadami, ktoré tvoria základ našej stratégie trvalej udržateľnosti. 
Vyžadujeme, aby všetci dodávatelia a výrobcovia produktov Lyreco dodržiavali environmentálne normy a pracovné a ľudské práva bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Aby sme zabezpečili, že tieto normy sú neustále dodržiavané, tím Lyreco Compliance každoročne vykonáva audity u všetkých svojich dodávateľov vyrábajúcich výrobky značky Lyreco, ktorí sa nachádzajú v rizikových krajinách. 
Tieto hodnotenia a audity využívajú nasledujúce rámce: 

  • SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit) štyri piliere: Pracovné právo, zdravie a bezpečnosť, životné prostredie a obchodná etika.
  • BSCI, ISO 14001:2015, plán vigilancie a politika nákupu.
People are holding a plant in their joined hands

Sustainable Selection by Lyreco

Trendy a požiadavky na trvalo udržateľný rozvoj sa v posledných rokoch rýchlo vyvíjajú, a to od všetkých aspektov samotného výrobku až po jeho balenie a vplyv po skončení životnosti.

V roku 2023 uvádzame na trh prvú verziu "Sustainable Selection by Lyreco", našej novej progresívnej metodiky hodnotenia dodávateľov a výrobkov. Naším cieľom je lepšie slúžiť našim zákazníkom pri výbere výrobkov, ktoré prispievajú k ochrane planéty a jej obyvateľov.

Chcete sa dozvedieť viac?

PREČÍTAJTE SI NAŠU SPRÁVU CSR

Pokračovať v čítaní