Picture of a rickshaw in the city

Lyreco CSR

Boj proti klimatickým zmenám v celom hodnotovom reťazci

PLNOHODNOTNÝ PRÍSTUP V CELOM HODNOTOVOM REŤAZCI

sgd CLIMATE

Zmierňujeme dopady Lyreca na životné prostredie v celom hodnotovom reťazci, od našich dodávateľov až po našich zákazníkov, so silným zameraním na boj proti klimatickým zmenám (SDG 13).

 

 

2 ciele:

 1. Identifikovať a vyhodnotiť príležitosti na zníženie dopadov na životné prostredie. 
 2. Zabezpečiť, aby naše prevádzky a projekty boli riadené v súlade s akreditovanými systémami kvality (ISO 9001) a environmentálnym manažmentom (ISO 14 001), aby ich prioritou bola práve udržateľnosť. 

Zavádzame špecializované kroky a programy týkajúce sa výrobkov, uhlíkovej stopy, doručovania, balenia, spotrebného materiálu & odpadu a infraštruktúry.

 

 

 

AURORA BORALIS

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - HLAVNÉ UKAZOVATELE

target CO2

-20%

Náš cieľ zníženia CO2 na rok 2018 vs. 2010

Cieľ definovaný v rámci stratégie Lyreco Eco-future 2012 - 2018. Pokroky sa merajú pomocou metódy - Lyreco Carbon Footprint Calculator (LCFP).

DECREASE CO2

-19,3%

Zníženie CO2 v roku 2019 vs 2010

V roku 2020 Lyreco definovalo svoju novú politiku v oblasti ochrany ovzdušia a stanovilo nové ciele znižovania CO2 na základe metodológie SBTi (Science-Based Targets Initiative).

leaf
-3%
Emisie CO2 v porovnaní s rokom 2018

KĽÚČOVÉ OPATRENIA 

 

 1. vytvorenie ekologickejšieho vozového parku ako i budov 
 2. správa odpadového hospodárstva a ponúkanie recyklačných služieb našim zákazníkom 
 3. uplatnenie metodiky EÚ PEF pre hodnotenie našich produktov 
 4. záväzok k projektom a stratégiám cirkulárnej ekonomiky 

Ako meriame naše CO2 emisie

SOLAR PANEL RESIZED

ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2 V LOGISTIKE A PRI DORUČOVANÍ

V roku 2019 sme znížili  emisie CO2 o 18% oproti východziemu roku 2010:

 • Zlepšením logistických zariadení a budov (solárne panely) 
 • Zvýšením počtu osobných áut dodávok na zemný plyn alebo elektrinu 
 • Zavedením opatrení pre úsporu energie (LED osvetlenie) 
 • CO2 neutrálny proces doručovania produktov 
 • Elektronický podpis pri doručení 
 • Vertikálne úložné riešenia 
LYRECO RICKSHAWS LONDON

V Londýne, Paríži, Berne a Zürichu testujeme a vyvíjame nízkouhlíkové dodávanie, aby sme pomohli mestským centrám vyrovnať sa s výzvou znižovania emisií CO2 a znečistenia ovzdušia.

Znižovanie emisií CO2 pri dodávaní objednávok

Prehodnotenie mestského doručovania

Bez ohľadu na to, kde pôsobíme, zaväzujeme sa podporovať snahy miest o zníženie dopadu dopravy na životné prostredie. Zároveň naďalej zabezpečujeme spokojnosť zákazníkov.

BOJ PROTI ODLESŇOVANIU

Odlesňovanie negativne prispieva k zmene podnebia. Pretože drevo je hlavnou surovinou pre papierenský priemysel, je lesné hospodárstvo kľúčovým problémom trvalej udržateľnosti.

Zaväzujeme sa spolu s našimi dodávateľmi a dôveryhodnými tretími stranami, ako je FSC a iniciatívami, ako je Newyorská deklarácia o lesoch, znížiť dopad našich aktivít na nedostatok zdrojov a surovín.

Pokračovať v čítaní

NOVÉ RIEŠENIA OBALOV

NEW PACKAGING POLICY

Balenie hrá dôležitú úlohu pri ochrane kvality našich výrobkov a ich bezpečnom skladovaní, preprave a používaní. Obaly však využívajú aj cenné zdroje a pri nerecyklovaní vytvárajú odpad.

Naše zásady Zodpovedného Balenia definujú opatrenia, ktoré je potrebné vyvinúť v celej organizácii a vo všetkých dcérskych spoločnostiach pre dosiahnutie týchto cieľov: zaväzujeme sa, že do roku 2025 znížime použitie a veľkosť obalov a budeme preferovať recyklovateľné obaly pred plastovými.

DOPAD EU PRODUKTOV NA  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE-  EU PEF METODOLÓGIA

Lyreco už veľa rokov prijíma princípy cirkulárnej ekonomiky pre podporu svojich zákazníkov pri plnení ich cieľov udržateľnosti; recyklačné služby, výber výrobkov s prístupom k životného cyklu.  

S cieľom posunúť túto ambíciu na vyššiu úroveň, Lyreco hodnotí environmentálnu stopu produktov vlastnej značky pomocou novej metódy, ktorá zohľadňuje celý životný cyklus produktu: EU Product Environmental Footprint (EU PEF). 

.

Remote video URL

 

Pokračovať v čítaní