A worker is sorting Lyreco products

ZÁSOBOVACÍ REŤAZEC

Audity výrobcov a programy na zlepšenie aktivít dodávateľov

Vytvárame udržateľnú a eticky preferovanú dodávateľskú základňu, ktorá zvyšuje konkurencieschopnosť, inováciu a úspech zákazníkov spoločnosti Lyreco (cieľ č. 8)

Ako jeden z prvých distribútorov produktov pre pracoviská na celom svete, má spoločnosť Lyreco osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby obchodné správanie dodávateľov bolo v súlade so sociálnymi, etickými, environmentálnymi a právnymi predpismi.

Z tohto dôvodu sa dodávateľský reťazec stal jedným z hlavných princípov CSR stratégie spoločensky zodpovedného podnikania Lyreco 2019-2025.

 

sdg 8 120 px

Cieľ: 

Zaručiť našim zákazníkom najlepšiu hodnotu za peniaze z hľadiska produktov a riešení a zároveň udržateľnosť a etiku v dodávateľskom reťazci.

 

sustainability

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

evaluation sustainability

3,32/5

Skóre udržateľnosti dodávateľov

Skóre hodnotenia udržateľnosti dodávateľov je každoročne posudzované v rámci programu zlepšovania výkonnosti dodávateľov Lyreco. Berieme do úvahy všetkých dodávateľov skupiny Lyreco, pričom 1 predstavuje najlepšie hodnotenie.

AWARENESS PROGRAMME

22

Aktivity a programy na zvyšovanie povedomia

Podujatia alebo stretnutia organizované s dodávateľmi v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania na urovni Lyrecoako skupiny i na lokálnej úrovni.

KĽÚČOVÉ OPATRENIA

 

 

 1. posúdenie udržateľnosti a etiky dodávateľa 
 2. následné kroky po dohode s dodávateľom 
 3. vzdelávanie a povedomie informovanosť dodávateľa 
 4. interné vzdelávanie a informovanosť 

 

ETIKA A UDRŽATEĽNOSŤ V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI

back to work suppliers consolidation

Audity výrobcu a programy zdokonaľovania

Spoločnosť Lyreco vyvinula rozsiahle portfólio produktov vlastnej značky. Našim zákazníkom v súčasnosti ponúkame viac ako 1 500 položiek.

Ako popredný celosvetový distribútor produktov pre pracoviská má Lyreco osobitnú  zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby obchodné správanie dodávateľov bolo v súlade so sociálnymi, etickými, environmentálnymi a právnymi predpismi.

Aby sme zaistili kontinuálne plnenie našich štandardov zodpovednosti a udržateľnosti, tím Lyreco QSS každoročne vykonáva audity priamo u našich výrobných partnerov so špecifickým zameraním sa na rizikové krajiny. V septembri 2019 musela spoločnosť Lyreco, žiaľ, na základe výsledkov neohláseného auditu zaradiť na čiernu listinu jedného dodávateľa skupiny.

Rámec auditov Lyreco
Naše interné a externé štandardy a zásady

V roku 2013 si spoločnosť Lyreco vybrala normy SEDEX a BSCI ako štandardy pre audity sociálnej zodpovednosti v továrňach, ktoré produkujú výrobky značky Lyreco.

SEDEX SMALL

4 piliere členov SEDEX pre audit etického obchodu (SMETA): práca, zdravie a bezpečnosť, životné prostredie a etika v podnikaní. 

SEDEX je najväčšia svetová platforma pre spoluprácu, ktorá slúži na zdieľanie údajov o zodpovednom získavaní zdrojov v dodávateľských reťazcoch a používa ju viac ako 43 000 členov vo viac ako 150 krajinách. 

BSCI

 

BSCI - iniciatíva Business Social Compliance je popredný systém manažmentu dodávateľského reťazca. Podporuje spoločnosti v ich snahe o dodržiavanie a zlepšovanie spoločenských požiadaviek a pri zlepšovaniach v továrňach v globálnych dodávateľských reťazcoch.

 

 • všetky produkty vlastnej značky Lyreco 
 • zdroje pre Skupinu Lyreco, jej 16 dcérskych spoločností vrátane spoločnosti Intersafe (od roku 2019)  
 • 59 výrobcov a dovozcov 
 • subdodávatelia až do 3. úrovne 

 

audit suppliers tiers
 • Akčný krízový plán 
 • Politika nákupu 
 • Etický kódex dodávateľa 
100%

tovární vyrábajúcich tovary značky Lyreco alebo produkty priamo dovážané spoločnosťou Lyreco bolo kontrolovaných v roku 2019, 49 tovární vybraných skupinou Lyreco Group a 10 tovární vyrábajúcich lokálne produkty pre naše dcérske spoločnosti

SAFETY

Papier a OOPP pod drobnohľadom

V globálnom kontexte veľkého varovania pred odlesňovaním, pracovnými a ľudskými právami v rozvíjajúcich sa krajinách zaviedla spoločnosť Lyreco proces starostlivosti zameraný na:

 • Papier, ktorý môže pochádzať z krajiny, ktorá je obvinená z odlesňovania. 
 • OOPP (okrem produktov značky Lyreco a produktov priamo nedovážaných spoločnosťou Lyreco) pochádzajúce z rizikových krajín z hľadiska sociálnej zodpovednosti (napr. Malajzia, Srí Lanka, Bangladéš).

PROGRAM ZLEPŠOVANIA VÝKONU DODÁVATEĽA

Neustály pokrok je záväzok, ktorý zdieľa nielen spoločnosť Lyreco, ale aj jej dodávatelia. Marketingová divízia skupiny Lyreco vyvinula 2 doplnkové mechanizmy na zvýšenie neustáleho zlepšovania sa zo strany oboch partnerov.

 1. Program zdokonaľovania výkonu dodávateľov (SPIP), pokrýva 4 výkonnostné kritériá: konkurencieschopnosť, manažment kategórií, logistika a udržateľnosť. 
 2. Cieľom prieskumu dodávateľov spoločnosti Lyreco bolo nájsť priestor na zlepšenie procesu manažmentu dodávateľov. Napríklad zistiť, či papier pochádza z krajiny, na ktorú sa vzťahujú obvinenia z odlesňovania. 
people shaking hands

Hodnotenie výkonu dodávateľa z hľadiska udržateľnosti

V roku 2019 sa udržateľnosť, ktorá predtým predstavovala 20% výkonnostného hodnotenia, pozdvihla až na 25% podieľ v rámci 3 hodnotiacich kritérií. 

Hodnotenie spoločensky zodpovedného podnikania - CSR sa týka 5 kategórií:

 1. environmentálne vlastnosti výrobkov
 2. organizácia  a manažment spoločensky zodpovedného podnikania dodávateľa
 3. systém environmentálneho manažérstva
 4. systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 5. sociálna zodpovednosť, dodávateľské reťazce a etika podnikania

Okrem výsledkov hodnotenia, každý dodávateľ  dostáva individualizovaný akčný plán s možnými krokmi zlepšenia. Tento program existuje od roku 2015

Pokračovať v čítaní