A person on a path in the forest

Odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj

V Lyrecu si uvědomujeme, že podnikání kroků, které přispívají k ochraně naší planety a lidí, vyžaduje angažovanost všech. Proto musíme jednat tak, abychom dosáhli pokroku v oblasti trvalé udržitelnosti v rámci celého našeho dodavatelského řetězce. Každý rok zlepšujeme naši dlouhodobou angažovanost v oblasti trvalé udržitelnosti. Naším cílem je posílit náš závazek směrem k zodpovědnějším postupům a zajistit spolupráci s partnery, kteří mají podobné obavy a ambice jako my.

Poskytování dokonalosti není jen o špičkové kvalitě výrobků a služeb, ale také o zajištění toho, aby každý krok, který společnost Lyreco podnikne ke splnění svých ambicí v oblasti trvalé udržitelnosti a uspokojení svých zákazníků, byl dosažen co nejudržitelnějším způsobem:

  • Poskytovat výrobky, které přispívají k ochraně planety a jejích obyvatel.
  • Zajistit plnění etických požadavků a požadavků na dodržování předpisů všude tam, kde působí naši dodavatelé, výrobci a partneři.
  • Minimalizovat obaly.
  • Rozvíjet trvale udržitelné procesy, od objednávání a dodávání až po ukončení životnosti výrobku.
  • Zajištění dokonalosti zaměstnanců všude tam, kde společnost Lyreco působí.
  • Podpora vzdělávání na celém světě.
Green leaf

Naše strategie trvalé udržitelnosti je založena na třech pilířích: Planet, People @ Work a Progress. Je vyjádřením naší snahy snížit vliv naší činnosti na planetu, mít pozitivní vliv na lidi a dosáhnout pokroku v rámci celého našeho hodnotového řetězce.

lyreco csr governance

Mezinárodní certifikáty

Důvěra a srozumitelnost jsou nezbytné pro splnění environmentálních a sociálních ambicí našich zainteresovaných stran.

Ve všech našich 17 dceřiných společnostech ve 25 zemích používáme mezinárodně uznávané normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 jako součást našeho integrovaného systému řízení.

Od roku 2012 měříme kvalitu našeho systému řízení udržitelného rozvoje spolu se společností Ecovadis. V roce 2022 získala společnost Lyreco zlatou medaili Ecovadis se skóre 73/100, což nás zařadilo mezi 2 % nejlepších společností v našem odvětví.

A worker is sorting Lyreco products

Trvale udržitelné a etické získávání zdrojů

Trvalá udržitelnost a etika v dodavatelském řetězci jsou pro společnost Lyreco klíčovými zásadami, které tvoří základ naší strategie trvalé udržitelnosti. 

Vyžadujeme, aby všichni dodavatelé a výrobci produktů Lyreco dodržovali environmentální normy a pracovní a lidská práva bez ohledu na to, kde působí.

 

Abychom zajistili, že tyto normy jsou neustále dodržovány, tým Lyreco Compliance každoročně provádí audity u všech svých dodavatelů vyrábějících výrobky značky Lyreco, kteří se nacházejí v rizikových zemích.

Tato hodnocení a audity využívají následující rámce:

  • SMETA (SEDEX Members Ethical Trade Audit) čtyři pilíře: Pracovní právo, zdraví a bezpečnost, životní prostředí a obchodní etika.
  • BSCI, ISO 14001:2015, plán vigilance a politika nákupu.

 

People are holding a plant in their joined hands

Sustainable Selection by Lyreco

Trendy a požadavky na trvale udržitelný rozvoj se v posledních letech rychle vyvíjejí, a to od všech aspektů samotného výrobku až po jeho balení a vliv po skončení životnosti.

V roce 2023 uvádíme na trh první verzi „Sustainable Selection by Lyreco“, naší nové progresivní metodiky hodnocení dodavatelů a výrobků. Naším cílem je lépe sloužit našim zákazníkům při výběru výrobků, které přispívají k ochraně planety a jejích obyvatel.

Chcete se dozvědět více?

PŘEČTĚTE SI NAŠI ZPRÁVU CSR

Zjistit více