Používáme cookies, abychom zlepšili naše služby a abychom Vám mohli poskytnout nabídku odpovídající Vašim preferencím. Pokud budete pokračovat v prohlížení, budeme to považovat za souhlas s jejich používáním. Pokud chcete změnit Vaše nastavení nebo získat více informací, klikněte zde - Podmínky používání & Cookies Policy

Zavřít


OK
Zavřít

Error


Čekejte, prosím


Trvale udržitelný výběr od Lyreco je výběr produktů, které splňují přísná kritéria trvalé udržitelnosti a obstály ve dvoukrokovém hodnocení dodavatele a samotného produktu.

Při nákupu produktů s označením trvale udržitelného výběru od Lyreco si naši zákazníci mohou být jisti, že kupují výrobky, které prošly hodnocením jejich udržitelnosti.
Produkty v trvale udržitelném výběru jsou rozděleny do tří kategorií – Planeta, Lidé, Komunita.

Výběr Planeta

• produkty s přínosem pro životní prostředí

Výběr Lidé

• produkty, které přispívají k pohodě a bezpečnosti lidí při práci

Výběr Komunita

• produkty, které přispívají ke zlepšení společenského vlivu na místní komunity

Jak hodnotíme produkty v udržitelném výběru?

V prvním kroku hodnotíme dodavatele, jeho certifikáty a jeho udržitelné aktivity. Ve druhém kroku posuzujeme produkt, který musí splnit dvě kritéria. Minimálně 80 % obalu produktu musí být vyrobeno z recyklovatelného materiálu a minimálně 80 % materiálu produktu musí být vyrobeno z recyklovatelného materiálu nebo lze produkt využívat znovu.
1. krok – Hodnocení dodavatele
Toto hodnocení dodavatele je prvním povinným kritériem definovaným společností Lyreco, které je založeno na normě Environmental, Social and Governance (ESG) a považuje se za dokončené, pokud:
• Dodavatel vlastní platnou certifikaci ESG třetí strany (certifikace B-Corp nebo Ecovadis); NEBO

• Dodavatel poskytuje důkazní informace a dokumentaci o iniciativách a činnostech ESG v rámci sebehodnotícího dotazníku a dosahuje minimálního skóre 3 definovaného společností Lyreco.
2. krok – Posouzení produktu *
(*za předpokladu, že hodnocení dodavatele, od kterého příslušné produkty odebíráme, je uspokojivě dokončeno)

Hodnocení produktu se považuje za ukončené, jsou-li splněna dvě povinná kritéria definovaná společností Lyreco:
• Minimálně 80 % obalu produktu je vyrobeno z recyklovatelného materiálu; A

• Minimálně 80 % materiálu produktu je vyrobeno z recyklovatelného materiálu, nebo je možné produkt opětovně použít nebo renovovat.
Jsou-li splněna výše uvedená tři povinná kritéria, produkty budou dále hodnoceny a budou jim přiřazeny nejvýše tři z následujících ikon „Trvale udržitelný výběr“:
Produkty zaměřené na přínos pro životní prostředí (výběr „Planeta“); A/NEBO
Produkty přispívající k pohodě a bezpečnosti lidí při práci (výběr „Lidé“); A/NEBO
Produkty přispívající ke zlepšení společenského vlivu na místní komunity (výběr „Komunita“).

Výběr PLANETA

Produkty s označením „Planeta“ jsou vybírány z důvodu jejich zaměření na přínos pro životní prostředí. Od produktu z výběru Planeta se vyžaduje, aby (i) měl celosvětově uznávanou hlavní environmentální certifikaci typu 1 A/NEBO (ii) byl renovován A/NEBO (iii) měl ve svém složení minimální požadovanou procentuální úroveň recyklovaných materiálů A/NEBO (iv) měl minimálně dvě environmentální vlastnosti, jako například možnost opětovného naplnění nebo opětovného použití, kompostovatelnost nebo biodegradovatelnost, vratnost nebo prodlouženou životnost.
Naše pokyny se řídí požadavky ISO 14021 – vysoce spolehlivého globálního standardu.
Výběr Planeta

Výběr LIDÉ

Produkty s označením „LIDÉ“ jsou vybrány proto, že přispívají ke zlepšení pracovních zkušeností v nepříznivých podmínkách. Vyžaduje se, aby produkt výběru Lidé (i) měl alespoň jednu certifikaci zaměřenou na wellness A/NEBO (ii) poskytoval jednoduché přizpůsobení, zlepšení dostupnosti, stimulaci pohybu A/NEBO prevenci bolesti a zranění. Tyto standardy jsou navrženy s ohledem na Vaši pracovní sílu bez ohledu na její pracovní prostředí.
Výběr Lidé

Už jste zaslali požadavek o upozornění o naskladnění produktu

Ergonomický taburet Alba MHFLEXY, černý

Výběr KOMUNITA

V Lyreco rozumíme sociálnímu vlivu produktů, které máme v sortimentu. To je důvod, proč se od produktů s výběrem „Komunita“ vyžaduje, aby (i) měly alespoň jednu certifikaci, která zajišťuje spravedlivé postupy v celém jejich výrobním řetězci, A/NEBO (ii) propagují místní výrobu A/NEBO (iii) propagují sociální podniky (tj. společnosti se sociálním/environmentálním posláním, jejichž hlavním cílem je mít sociální vliv a reinvestovat zisky do vytváření pozitivních sociálních změn), čímž se do popředí staví menší komunity.
Výběr Komunita
V roce 2023 společnost Lyreco uvádí na trh svoji první verzi „Trvale udržitelného výběru“. Je to nová progresivní metodika hodnocení, je jasnější a blíže k naší dlouhodobé strategii udržitelnosti, jejímž cílem je posílit současný proces zadávání zakázek ve společnosti Lyreco udržitelnějšími iniciativami, aktivitami a rozhodnutími.
Proces udržitelného zadávání zakázek Lyreco se řídí zásadami ISO 204001 ověřenými SGS2.
„Trvale udržitelný výběr“ od společnosti Lyreco se bude kontinuálně zdokonalovat, abychom splnili neustále se měnící potřeby a požadavky a zvýšili naši vyspělou úroveň udržitelnosti.
Tato nová metodika hodnocení se provádí ve dvou po sobě následujících krocích, mezi nimiž se od našich dodavatelů a produktů vyžadují tři povinná kritéria, aby prošli celkovým hodnocením:
Často kladené otázky
1) Jaký je rozdíl mezi „Zeleným stromem“ a „Trvale udržitelným výběrem“?
Udržitelné trendy/požadavky se v posledních letech rychle vyvíjely od samotného produktu až po balení produktu a vliv na konec životnosti produktu. Ve společnosti Lyreco Vám chceme usnadnit identifikaci produktů označených ikonou „Trvale udržitelný výběr“. To je důvod, proč nyní měníme Lyreco „Zelený strom“ za Lyreco „Trvale udržitelný výběr“ s širšími požadavky.
Lyreco „Zelený strom“ se zaměřuje na produkty s environmentálním přínosem, zatímco Lyreco „Trvale udržitelný výběr“ má širší požadavky zaměřené na normu ESG a obsahuje tři povinná kritéria:
• Platná certifikace ESG nebo minimálně 20 % skóre 3 v samodotazníku ESG na dodavatele; A
• Minimálně 80 % hmotnosti primárního obalu produktu je recyklovatelných; A
• Minimálně 80 % materiálu výrobku je buď recyklovatelných, nebo je možné výrobek opětovně použít.
Jsou-li splněna výše uvedená tři povinná kritéria, produkty budou dále hodnoceny a budou jim přiřazeny nejvýše tři z následujících ikon „Trvale udržitelný výběr“:
• Produkty zaměřené na přínos pro životní prostředí (výběr „Planeta“); A/NEBO,
• • Produkty přispívající k pohodě a bezpečnosti lidí při práci (výběr „Lidé“); A/NEBO,
• Produkty přispívající ke zlepšení společenského vlivu na místní komunity (výběr „Komunita“).
Metodologie „Zelený strom“ společnosti Lyreco se opírá o ISO 14020: Environmentální štítky a prohlášení. Metodologie „Trvale udržitelný výběr“ společnosti Lyreco se opírá o ISO 20400: Pokyny pro trvale udržitelné zadávání zakázek.
2) Proč je to spolehlivá metoda?
Ve společnosti Lyreco jsme odhodláni mít zavedené správné procesy, abychom splnili naše závazky v oblasti trvalé udržitelnosti. Nejlepším způsobem, jak to udělat, je spolupracovat s externími partnery, kteří pravidelně monitorují a usměrňují naše interní postupy.
Proces trvale udržitelného zadávání zakázek Lyreco se řídí zásadami ISO 204001 ověřenými SGS2. „Trvale udržitelný výběr“ od společnosti Lyreco se bude kontinuálně zdokonalovat, abychom splnili neustále se měnící potřeby a požadavky a zvýšili naši vyspělou úroveň trvalé udržitelnosti.
Naše metodika je navržena tak, aby se vyvíjela a zdokonalovala. Naše hodnotící škála (minimální body, rozsah požadavku apod.) je již nyní striktní a bude stále více omezující.
 
 
Prohlášení
Metodiku „Trvale udržitelný výběr“ vyvinula společnost Lyreco podle interně stanovených kritérií. Hodnocení je založeno na informacích a důkazech poskytnutých dodavateli, kterými mohou být, aniž by to bylo omezující, certifikace, technické listy, protokoly o zkouškách, postupy, zprávy a/nebo prohlášení o shodě od dodavatelů.
1 ISO 20400:2017 – Pokyny pro udržitelné zadávání zakázek.
2 SGS je přední světová inspekční, ověřovací, testovací a certifikační společnost. Společnost SGS je uznávána jako globální standard kvality a integrity. S více než 75 000 zaměstnanci provozuje SGS síť, více než 1 500 kanceláří a laboratoří po celém světě.
3 V roce 2023 se body přidělují takto: Environmentální (max. 35 bodů), Sociální (max. 40 bodů) a Řídící (max. 25 bodů), s minimálním celkovým skóre 20 bodů. Bodování bude revidováno tak, aby bylo od roku 2024 přísnější.