Cele Zrównoważonego Rozwoju

Nasz wkład w realizację Programu Narodów Zjednoczonych 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
cele globalne

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG), które stanowią wzór dla rządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i obywateli. Odnoszą się one do globalnych wyzwań, przed którymi stoimy, w tym związanych z ubóstwem, niwelowaniem nierówności, zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska, pokojem i sprawiedliwością.

3 CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA KTÓRYCH SIĘ KONCENTRUJEMY

 

Jako uczestnik w dystrybucji produktów i rozwiązań dla środowiska pracy, skupiamy się szczególnie na 3 Celach Zrównoważonego Rozwoju.

cele zrównoważonego rozwoju
 
sdg 12

Od papieru po przedmioty z tworzywa sztucznego, takie jak długopisy i artykuły biurowe, większość dostępnych w miejscu pracy materiałów ma krótki okres użytkowania, są jednorazowe i zużywają zasoby naturalne.

Promowanie coraz bardziej zrównoważonych produktów i rozwiązań dla naszych klientów na całym świecie jest jednym z głównych zobowiązań Lyreco od wielu lat.

SDG 12 - ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA
Nasz kluczowy wkład

zielone drzewo

 

Od 2023 roku wprowadzamy Zrównoważony wybór Lyreco, nową metodykę identyfikacji zrównoważonych produktów i usług. Ta metodyka wyboru będzie oceniana i certyfikowana przez SGS i oparta na 3 kryteriach: Planet by Lyreco, People at Work by Lyreco oraz Community by Lyreco. .

2020 roku, Lyreco zobowiązało się do przekształcenia swojej oferty w gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2025.

Jest to ważny krok w kierunku alternatywnych ambicji zero-waste, aby objąć wszystkie kategorie produktów, zapewniając gotowe do recyklingu alternatywy, rozszerzoną zbiórkę i rozwiązania w zakresie recyklingu dla używanych elementów.

Aby promować i wspierać recykling papieru, plastikowych kubków i butelek, urządzeń elektronicznych, urządzeń do zbierania zużytych produktów i ideę zwrotów, rozwiązania logistyczne są regularnie rozszerzane o nowe kategorie produktów.

12.1 - Wdrożenie 10-letniego programu na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji

12.2 - Zrównoważone zarządzanie i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych

12.5– Ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, ograniczanie, recykling i ponowne wykorzystanie

sdg 13

Zmniejszenie emisji CO2 w całym łańcuchu wartości, od naszych dostawców po klientów, jest priorytetowym celem naszych wysiłków na rzecz ograniczenia wpływu Lyreco na środowisko i przyczynienia się do realizacji celów własnych naszych klientów w tym obszarze.

SDG13 - DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU
Nasz kluczowy wkład

W 2020 r. wyznaczone zostaną nowe, oparte na badaniach, cele w zakresie redukcji CO2, zgodne z Porozumieniem Paryskim w sprawie zmian klimatu, które rozszerzą zakres pomiaru i redukcji do Zakresu 3 (emisje pośrednie) dla produktów marki własnej Lyreco.

Lokalne oddziały Lyreco opracowują niskoemisyjne rozwiązania, koncentrując się na dostawach miejskich, flocie samochodów osobowych i dostawczych oraz optymalizacji tras.

Zrównoważony rozwój stanowi 25% kryteriów oceny, na równi z konkurencyjnością, zarządzaniem kategoriami produktów i logistyką.

Aby zachęcić naszych klientów do grupowania zamówień i zmniejszenia liczby dostaw, Lyreco proponuje zasadę motywacyjną / zniechęcającą, polegającą na stosowaniu rabatu w przypadku zamówień grupowych lub dodatkowych opłat w przypadku małych zamówień.

Ostatecznym celem naszego zobowiązania, aby przekształcić naszą ofertę i działalność gospodarkę o obiegu zamkniętym do 2025 roku, jest znaczne zmniejszenie naszego śladu węglowego.

Poprzez wsparcie tej deklaracji, Lyreco zobowiązuje się do połączenia wysiłków zainteresowanych stron, już zaangażowanych w konkretne działania, aby zmniejszyć o połowę wylesianie do 2020 r. i zakończyć je do 2030 r.

13.1 - Wzmocnienie reakcji na zagrożenia związane z klimatem

13.3 - Poprawa edukacji i podnoszenie świadomości

sdg 17

Wzmocnienie środków realizacji i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

SDG 17 - PARTNERSTWO NA RZECZ CELÓW
Nasz kluczowy wkład

Angażując się w SDG12, Lyreco promuje etyczne strategie pracy, dzielenie się wiedzą, pracę niezależnie od granic i gałęzi przemysłu oraz bycie pionierem w swojej dziedzinie, aby zapewnić zrównoważony rozwój, wspierając wszystkie SDGs.

“Postęp" jest jednym z kluczowych filarów naszego programu zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo jest wpisane w naszą strategię i umożliwia nam maksymalizację efektów naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy pionierami i mamy wysokie ambicje, aby zapewnić zrównoważony rozwój. SDG 17 służy nam jako parasol i odbija się we wszystkim, co robimy.

Chcesz wiedzieć więcej?

RAPORT CSR LYRECO

Jako członek  UN Global Compact od 2004 roku, Grupa Lyreco publikuje swój coroczny Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

To może Cię zainteresować