Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Onze bijdrage aan de agenda van de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030
global goals

Steun aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) gedefinieerd die een blauwdruk vormen voor overheden, ngo's, bedrijven en burgers. Ze richten zich op de wereldwijde uitdagingen waar we voor staan, waaronder die met betrekking tot armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, vrede en rechtvaardigheid.

DE 3 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN DIE WIJ CENTRAAL STELLEN 

 

Als een speler in de distributie van producten en diensten voor de werkplek richten we ons in het bijzonder op 3 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDG banner - 3 Commitment
 
SDG 12

De meeste werkplekbenodigdheden, van papier tot kunststofproducten zoals pennen en kantoorbenodigdheden, hebben een korte levensduur, zijn wegwerpartikelen en verbruiken natuurlijke hulpbronnen.

Het bij al onze klanten wereldwijd promoten van steeds duurzamere producten en oplossingen is een van de belangrijkste engagementen van Lyreco sinds vele jaren.

SDG 12 – VERANTWOORDELIJKE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Onze belangrijkste bijdragen

 

In 2023 gaan we van start met de Lyreco sustainable selection een nieuwe methodologie waarmee we duurzame producten en diensten in kaart kunnen brengen. Deze selectiemethodologie wordt beoordeeld en gecertificeerd door SGS en stoelt op 3 criteria: 'Planet by Lyreco', 'People at Work by Lyreco' en 'Community by Lyreco'.

In 2020 heeft Lyreco zich geëngageerd om tegen 2025 zijn aanbod om te zetten in de circulaire economie. Deze belangrijke stap in de richting van een nul-afval-alternatief in alle productcategorieën, met recycleklare alternatieven, uitgebreide inzamel- en recyclingoplossingen voor gebruikte artikelen.

Om de recycling van papier, plastic bekertjes en flessen en elektronische apparaten te bevorderen, worden verzamelaars van gebruikte producten en oplossingen voor retourlogistiek regelmatig uitgebreid naar nieuwe productcategorieën.

12.1 – Het tienjarenplan voor duurzame consumptie en productie implementeren

12.2 – Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen

12.5– Afvalvermindering door preventie, reductie, recycling en hergebruik

SDG 13

Het verminderen van de CO2-uitstoot in de hele waardeketen, van onze leveranciers tot onze klanten, is een hoofddoel in onze inspanningen om de impact van Lyreco op het milieu te beperken en bij te dragen tot de doelstellingen van onze klanten op dit gebied.

SDG 13 - KLIMAATACTIE
Onze belangrijkste bijdragen

In 2020 zullen nieuwe, op wetenschap gebaseerde CO2-reductiedoelstellingen in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering worden vastgesteld om de reikwijdte van de meting en de reductie uit te breiden tot Scope 3 (indirecte emissies) voor producten van het eigen merk Lyreco.

Lyreco-dochterondernemingen ontwikkelen lage-emissie-oplossingen met een focus op stadsbezorging, commerciële auto's en bestelwagens en routeoptimalisatie.

Duurzaamheid vertegenwoordigt 25% van de evaluatiecriteria, op hetzelfde niveau als Concurrentievermogen, Categoriemanagement en Logistiek.

Om onze klanten aan te moedigen hun bestellingen te groeperen en het aantal leveringen te verminderen, stelt Lyreco een aanmoedigings-/ontmoedigingsprincipe voor waarbij korting wordt toegepast op gegroepeerde bestellingen of bijkomende kosten in het geval van kleine bestellingen.

Het uiteindelijke doel van ons streven om ons aanbod en onze activiteiten tegen 2025 om te zetten in een circulaire economie, is om onze CO2-voetafdruk aanzienlijk te verminderen.

Door deze steun verbindt Lyreco zich ertoe om zich aan te sluiten bij de inspanningen van de stakeholders die al concrete acties ondernemen om de ontbossing tegen 2020 te halveren en tegen 2030 te beëindigen.

13.1 – Versterking van de weerbaarheid tegen klimaatgerelateerde risico's

13.3 – Verbeteren van opleiding en bewustwording

sdg

De middelen voor de implementatie versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

SDG 17 - PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN
Onze belangrijkste bijdragen

Door in te zetten op SDG17, bevorderen we ethische werkstrategieën, kennisdeling en werken over grenzen en sectoren heen. Daarnaast willen we een voortrekker zijn op het vlak van expertise en aldus garant staan voor een duurzame ontwikkeling ter ondersteuning van alle SDG's.

''Vooruitgang'' is een van de steunpilaren van ons duurzaamheidskader. Partnerschap behoort tot de kern van ons beleid en stelt ons in staat om de effecten van onze duurzaamheidsinspanningen te maximaliseren.

Om onze klanten aan te moedigen hun bestellingen te groeperen en het aantal leveringen te verminderen, stelt Lyreco een aanmoedigings-/ontmoedigingsprincipe voor waarbij korting wordt toegepast op gegroepeerde bestellingen of bijkomende kosten in het geval van kleine bestellingen.

Verder lezen