people together

Vooruitgang

Het creeëren van partnerschappen voor duurzaamheid

Samenwerking is de sleutel tot duurzame vooruitgang en samenwerking met partners is essentieel voor het creëren van een betere toekomst voor onze planeet.

Door onze middelen en expertise te bundelen, kunnen we complexe uitdagingen aanpakken, nieuwe oplossingen innoveren en zinvolle veranderingen creëren die zowel mensen als de planeet ten goede komen.

Vooruitgang ondersteunen

We gaan door met:

  • Actief luisteren naar onze klanten en samenwerken met onze leveranciers om vooruitgang te boeken
  • We implementeren ethische kaders in al onze activiteiten en zorgen ervoor dat we samenwerken met partners die dezelfde ambities en zorgen delen.
  • Onze ervaring met duurzame initiatieven en best practices communiceren naar alle stakeholders (Ecovadis, Carbon Disclosure Project, ISO 26000:2021)

We zullen een impact blijven maken door:

  • Alle stakeholders wegwijs maken in onze ethische kaders (inclusief GDPR)
  • Duurzaamheids-KPI's opnemen in de rapportage over de prestaties van onze mensen
  • Onze klanten aanmoedigen om verantwoorder te consumeren (duurzaamheidsprijzen, etc.)
  • Onze leveranciers betrekken om verantwoorder te produceren

 

Hands

Onze stakeholders

Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot het creëren van een duurzamere wereld.

Ons doel is om te blijven innoveren om onze ecologische voetafdruk te verbeteren en samen te werken met onze stakeholders en belanghebbenden om de weg te bereiden voor duurzame oplossingen op de werkplek.

Onze duurzaamheidsstrategie is ons leidende kompas voor het bereiken van onze duurzaamheidsdoelen en voor het ondersteunen van voortdurende verbetering in al onze activiteiten. 

Group Supplier Day 2022

Group Supplier Day

Elk jaar organiseren we onze Group Supplier Day om te onderzoeken hoe we onze leveranciers kunnen ondersteunen om meer verantwoord te produceren. In 2023 kwamen onze mensen en onze leveranciers samen nabij Brussel, België, om ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren met hun initiatieven.

Op die dag geven we ook erkenning aan een aantal van onze leveranciers en reiken we prijzen uit op basis van vier even belangrijke criteria: duurzaamheid, logistiek, concurrentievermogen en prestaties op het gebied van categoriemanagement.

Dezelfde beoordelingscriteria zijn van toepassing in andere landen waar we actief zijn en waar ook jaarlijkse prijzen worden uitgereikt op lokaal niveau. 

Handshake

Certificeringen & erkenningen

We zijn er trots op dat we niet alleen onze eigen milieu- en sociale principes naleven, maar ook voldoen aan de vereisten van internationaal gerespecteerde normen en certificeringen. 

Transparantie stelt ons in staat vertrouwen op te bouwen bij onze belanghebbenden en ervoor te zorgen dat we samen de overgang naar een duurzamere werkplek kunnen versnellen, terwijl we daarbij ons best doen om de planeet te beschermen.

Meer weten?

Duurzaamheidsverslag

LEES ONS DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Lees verder