people together

Mensen

Onze doelstelling voor 2026: 90% van onze werknemers zijn er trots op dat ze voor Lyreco werken.


We ondersteunen de ontwikkeling van werknemers en bieden een carrière door:

  • Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en regelmatige feedback van managers.
  • Alle functies eerst openstellen voor Lyreco-werknemers.
  • Prioriteit geven aan het leren en ontwikkelen van medewerkers, inclusief het trainen van managers in het ontwikkelen van hun teams.

Zorg voor een veilige en stimulerende werkomgeving door:

  • Het beveiligen van de werkplek voor alle werknemers van Lyreco.
  • Respect voor werkpraktijken.
  • Beleid voor diversiteit en inclusie implementeren in alle landen waar we actief zijn.

Onderneem actie om een positieve impact te hebben op de gemeenschappen door:

  • Lokaal handelen waar we actief zijn om onderwijs als prioriteit te ondersteunen.
  • Samenwerken met lokale overheden om partnerschappen te creëren die een link leggen naar werkgelegenheid.
gps

Great People Survey

Onze werknemers zijn de drijvende kracht achter al onze acties en activiteiten. Wij verbinden ons ertoe om hen een werkomgeving te bieden waarin ze zich goed voelen en waarin ze alle mogelijkheden krijgen om te groeien en zich verder te ontwikkelen. 


We maken er een erezaak van om te luisteren naar onze werknemers en maatregelen te nemen om hun werkomstandigheden te verbeteren. Daarom houden we ieder jaar een 'Great People Survey' in alle 25 landen waar we actief zijn. 

 

In 2026 willen we dat 90% van onze werknemers verklaren dat ze trots zijn om voor Lyreco te werken.

PPE people

Een veilige werkplek voor iedereen

Onze hoofdbekommernis is dat onze mensen veilig kunnen werken. We zorgen ervoor dat de werkomgeving van alle Lyreco-werknemers overeenstemt met de criteria voor welzijn en veiligheid die iedere verantwoordelijke werkgever zou moeten naleven. 

Mountain

Mensen kansen bieden

Het 'Lyreco Pioneers' programma

In 2021 lanceerden we Lyreco Pioneers, een intern ondernemersprogramma dat al onze 12.000 medewerkers wil mobiliseren om oplossingen te bieden voor belangrijke uitdagingen rond duurzaamheid.

LFE CAMBODIA

Lyreco for education

Gelijke toegang tot onderwijs in de armste landen

Het Lyreco For Education-programma, dat 15 jaar geleden werd opgericht, zamelt geld in om kinderen die in arme omstandigheden leven in Bangladesh, Vietnam, Brazilië, Togo, Madagaskar en Cambodja betere toegang tot onderwijs te geven. Het doel is om de schoolinschrijving te vergroten en de schooluitval terug te dringen door de kwaliteit van het onderwijs en de leeromstandigheden te verbeteren.

Het Lyreco For Education-programma biedt onze medewerkers en belanghebbenden de mogelijkheid om geld in te zamelen om gelijk onderwijs te bevorderen. Deze geest om anderen te helpen is een belangrijk onderdeel van de Lyreco-bedrijfscultuur.

Meer weten?

Duurzaamheidsverslag

LEES ONS DUURZAAMHEIDSVERSLAG

Lees verder