tail management LP

Správa zakázek

Optimalizujte své náklady a zjednodušte správu svých zakázek

Nepřímé výdaje ve velkých organizacích obvykle tvoří pouze 20 % obchodních nákladů, mohou však představovat až 80 % dodavatelského řetězce. Tyto výdaje však mají často nízkou hodnotu. Jsou to obvykle rozdrobené transakce, což ztěžuje nejen sledování výdajů, ale i přidělení zdrojů pro správu těchto nákladů.

Efektivní řízení nákupu kancelářských potřeb je základem pro zajištění lepšího využití těchto nákladů a vyšších čistých zisků. Staňte se partnerem společnosti Lyreco a my vám pomůžeme snížit vaše výrobní i režijní náklady.

back to work suppliers consolidation

Zní Vám to povědomě?

80 % Vašich dodavatelů představuje pouze 20 % Vašich výdajů:

  • příliš mnoho dodavatelů s malými výdaji
  • dodavatelé nedodržující dohody
  • kapacita pracovní zátěže na maximu
  • nedostatečná transparentnost nákladů
  • roztříštěný přístup k výdajům s nízkou hodnotou.

S řízením vašich nákupů kancelářských potřeb vám mohou pomoci naše auditní služby.

blue

Výhody správy koncových výdajů

visibility of your spending

PŘEHLEDNOST

Prostřednictvím efektivního řízení koncových zakázek

Převezměte kontrolu nad transparentností výdajů. Získáte jeden přehled
v jednotném formátu a nebudete ztrácet čas informacemi z více zdrojů. Umožní Vám to obohatit údaje o dodavatelích a usměrnit Vaše konečné výdaje
s ohledem na Vaše cíle.

cost reduction icon white

NÁKLADY

Snížením nákladů ke zvýšení kupní síly

Díky zvýšenému plnění smluv, hromadnému nákupu a menšímu počtu jednorázových nákupů uvidíte konzistentní výdaje, které Vám zajistí nejlepší podmínky pro Vaše celkové výdaje.

easy control on contract performance

1 DODAVATEL

Pro usnadnění smluvního řízení výkonu

Redukce dodavatelského řetězce znamená, že je pro Vás jednodušší spravovat
a monitorovat plnění smlouvy.

compliance and Buy-in procurement icon white

PLNĚNÍ

Snadno sledovatelný plán

Budeme s Vámi spolupracovat na zvýšení podílových transakcí koncových uživatelů. Dodržování smluv se zvýší, protože uživatelé budou mít přístup
k široké škále produktů poskytovaných v souladu s cenami online trhu.

Medias and contact

E-zakázky

Naši nabídku služeb jsme strukturovali tak, abychom poskytli potřebné nástroje a zdroje a mohli tak dělat věci lépe. Bez ohledu na zemi
a technologie Vám náš specializovaný Lyreco tým umožňuje plně se soustředit na Vaše priority, zatímco my se staráme o vše ostatní:

  1. Kompletní sortiment produktů dostupných online
  2. 100% přehled o dostupnosti zásob v reálném čase

Od e-katalogů až po e-faktury nabízí Lyreco bezproblémovou integraci
s jakoukoliv pořizovací aplikací: Ariba, Commerce, One platformy, Oracle, EBP / SRM SAP a další.

Naše jediná IT platforma umožňuje globální a lokální implementaci, a tím umožňuje snadno rozšiřovat Vaše iniciativy v oblasti elektronických zakázek. Bez ohledu na typ a protokol dokumentu (xCBL, EDI, atd.)
Se s námi můžete vždy snadno a bezpečně spojit.

Zjistit více