safety worker in red overall and white helmet walking

BEZPEČNOSŤ

intersafe logo 0

Dvaja odborníci spájajú svoje sily

 

Od roku 2013 zahŕňa ponuka spoločnosti Lyreco osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Okrem rozsiahleho sortimentu osobných ochranných pracovných prostriedkov chceme našim zákazníkom poskytovať aj odborné znalosti v oblasti bezpečnosti. Preto Lyreco Group v roku 2019 prevzala skupinu Intersafe Group. Podarilo sa nám tak spojiť dve spoločnosti so silnými odbornými znalosťami v oblasti poskytovania bezpečnostných riešení na pracoviskách v rôznych odvetviach. Vďaka spojeniu našich spoločných a vzájomne sa dopĺňajúcich silných stránok môžeme našim zákazníkom poskytnúť riešenia pre najzásadnejšie bezpečnostné riziká, čím zabezpečíme ochranu zamestnancov v rôznych pracovných prostrediach, od nízkorizikových až po vysoko rizikové. V závislosti od lokálnych podmienok dodávame kompatibilné, inovatívne bezpečnostné produkty, služby a riešenia so značkou Intersafe alebo bez nej, ale v každom prípade s odbornosťou Intersafe. Naše zameranie presahuje rámec poskytovania produktov, pretože sa snažíme trvalo podporovať našich zákazníkov prostredníctvom znalostí a poradenstva. 

O Intersafe 

 

V priebehu rokov sa spoločnosť Intersafe stala poskytovateľom komplexných riešení v oblasti osobnej bezpečnosti so širokými odbornými znalosťami v oblasti rizík ohrozujúcich zdravie a život, ako aj otázok produktivity súvisiacich s individuálnou bezpečnosťou pracovníkov. 

Zistiť viac

safety circle intersafe

Safety Circle

Kruh bezpečnosti je vytvorený na podporu spoločností pri budovaní čo najbezpečnejšieho pracovného prostredia a zároveň na zlepšenie optimalizácie procesov. Postupným sledovaním kruhu možno odhaliť oblasti, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať, čo umožňuje spoločnostiam nielen zvyšovať bezpečnosť, ale aj optimalizovať prevádzkové procesy. Tento integrovaný prístup zabezpečuje holistické zameranie na bezpečnosť a efektívnosť procesov, čím podporuje kultúru neustáleho zlepšovania a udržateľného rastu.