Przybijanie piątki

Partnerzy i interesariusze Lyreco

Sposób, w jaki angażujemy się w nasz ekosystem na rzecz bardziej zrównoważonych praktyk

Długofalowe zaangażowanie interesariuszy w naszą strategię i działania dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej są niezbędne do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, i wspierania ciągłego doskonalenia we wszystkich naszych działaniach.

 

 

NASI KLIENCI

Wdrożyliśmy wielokanałową Obsługę Klienta, która stara się sprostać oczekiwaniom naszych klientów. W wyniku tych interakcji zidentyfikowaliśmy odpowiedzialność społeczną i środowiskową jako jedną z głównych obaw podzielanych przez naszych klientów.

Dlatego opracowaliśmy rozwiązania wspierające odpowiedzialne zakupy, takie jak nasze narzędzie do kalkulacji środowiskowej, a także dedykowany czas na dzielenie się i identyfikowanie najlepszych praktyk, podczas naszych Dni Zrównoważonego Rozwoju i Nagród Sustainable Awards.

park w mieście

Kalkulator śladu węglowego Lyreco

Kalkulator śladu węglowego Lyreco to narzędzie używane przez wszystkie nasze spółki zależne do pomiaru bezpośredniej i pośredniej emisji CO2. Został założony w 2010 roku i uwzględnia 3 zakresy:

  1. Towar i materiały eksploatacyjne oraz inne materiały
  2. Źródła energii kupowane i wykorzystywane przez firmę
  3. Wszelkie inne emisje pośrednie
Olaf z Lyreco Germany i 3 osoby z MTU

Ścisła współpraca między MTU i Lyreco umożliwia płynne przetwarzanie, oszczędne procesy i zrównoważone produkty. Mając to na uwadze, chciałbym zachęcić wszystkich do dołożenia wszelkich starań, aby poprawić zrównoważony rozwój we własnych firmach.

Andreas Regnier

Kierownik zakupów w MTU, zdobywca nagrody Lyreco Germany Sustainability Award 2018

NASI DOSTAWCY

W Lyreco pracujemy we współpracy z dostawcami naszych marek w ramach międzynarodowego programu ciągłego doskonalenia, obejmującego podkreślanie uczciwych praktyk oraz akceptację i poszanowanie zasad etycznych. Współpracując z nami, nasi dostawcy zgadzają się przestrzegać naszej Polityki zakupów, naszego Kodeksu etycznego i naszego procesu Audytu.

ludzie podający sobie rękę

Zachęcamy do odpowiedzialnych praktyk

Nieustannie dążymy do wspierania dobrych praktyk wśród naszych dostawców w ramach nagród wręczanych podczas naszego Dnia Dostawcy oraz naszej metodyki oceny Zielonych Produktów.

Aby zapewnić ciągłe spełnianie naszych standardów odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, opracowaliśmy również proces Oceny Zrównoważonego Rozwoju Dostawców.

uśmiechnięta kobieta

Regularnie udostępniamy informacje o zrównoważonym rozwoju z Lyreco i pomagamy sobie nawzajem w postępach w tej dziedzinie. Współpracujemy również w celu zaopatrzenia odpowiednich regionów z najbliższych fabryk, w celu zminimalizowania transportu.

Päivi Rissanen

Dyrektor UPM, dostawcy papieru pod marką NEW FUTURE

NASI PARTNERZY I DOSTAWCY LOGISTYCZNI

Jako jeden z pierwszych ogólnoświatowych dystrybutorów materiałów do miejsc pracy, mamy szczególną odpowiedzialność za zapewnienie, że nasi partnerzy logistyczni postępują zgodnie z naszymi poglądami na środowisko. Robimy to poprzez włączanie do naszych kontraktów klauzul dotyczących zrównoważonego rozwoju, które pozwalają nam rozwijać wraz z nimi projekty ciągłego doskonalenia, takie jak inicjatywy niskoemisyjne.

3 ciężarówki

Poza biznesowym wymiarem naszego partnerstwa, współpraca z Lyreco wspiera również naszą politykę zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność korporacyjna Lyreco jest ewidentną inspiracją do wdrożenia konkretnych działań, takich jak zdefiniowanie Kodeksu Etyki Principado i rozwój naszej zielonej floty w Meksyku.

Alejandro Torre

Dyrektor generalny Principado Mexico, partnera dystrybucyjnego Lyreco od 2014 roku

NASZE ZAUFANE OSOBY TRZECIE

W ramach naszego zrównoważonego rozwoju korporacyjnego współpracujemy z rządami, władzami prawnymi i organami certyfikującymi, aby zapewnić naszym klientom zewnętrzny, uczciwy punkt widzenia na nasze odpowiedzialne zasady. Jako międzynarodowy dystrybutor przestrzegamy lokalnego prawa w każdym kraju, w którym jesteśmy wdrożeni.

cele zrównoważonego rozwoju

Nasze zaangażowanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych

W szerszej perspektywie, jako członek inicjatyw Global Compact i Human Rights Club, kierujemy się zaleceniami ONZ w obszarach objętych 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

stopa z drzew

Pod względem odpowiedzialności społecznej i środowiskowej Unia Europejska jest kluczowym liderem w definiowaniu ram prawnych. Stosujemy wymagania i porady UE w naszych działaniach, na przykład w fazie pilotażowej  środowiskowego śladu produktu w Europie (EUPEF).

Dziewczynka stoi przed tablicą

Organizacje pozarządowe i lokalne programy charytatywne

Zobowiązujemy się do zapewniania lepszych praktyk społecznych i środowiskowych w naszych działaniach. Nasi pracownicy są zaangażowani w programy społeczności lokalnych, a także we współpracę z organizacjami społecznymi.

 Stworzyliśmy również nasz własny program charytatywny Lyreco For Education, we współpracy z organizacją pozarządową Care, aby pomóc dzieciom i nastolatkom uzyskać dostęp do edukacji na całym świecie.

uśmiechnieta kobieta

Od 2010 roku, dzięki wsparciu Lyreco, CARE rozwija projekty edukacyjne w Brazylii, na Madagaskarze, a teraz w Kambodży. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie lepszej jakości edukacji, aby w dłuższej perspektywie zwiększyć liczbę studentów. Razem osiągnęliśmy już wiele!

Nathalie Rosselot

Dyrektor ds. Partnerstwa korporacyjnego, Care France

To może Cię zainteresować