SLUŽBY A RIEŠENIA

Naši odborníci na OOPP sú vám k dispozícii! 

Náš špecializovaný tím OOPP má všetky potrebné odborné zručnosti a znalosti o produktoch, aby pomohol vašej spoločnosti. Spoločne pracujeme na tom, aby sme vám poskytli najlepšie riešenia pre pracoviská a OOPP pre akýkoľvek individuálny bezpečnostný problém aj na vysoko rizikových pracoviskách.

man in red with white helmet and safety glasses looking into distance

Chráňte svojich zamestnancov

Na základe takmer 90 ročných skúseností vás podporíme osvedčenými a riešeniami problémov v oblasti bezpečnosti a údržby bezpečnostných zariadení. Naším cieľom je optimalizovať bezpečnosť na pracovisku prostredníctvom vysokokvalitných osobných ochranných pracovných prostriedkov, pokročilých systémov riadenia a znalostí bezpečnostných noriem a požiadaviek na súlad s riešeniami na pracovisku, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je najdôležitejšie.