3 people in front of a screen

Etika és megfelelés

minden tevékenységünkben

Alapvető értékeink szerint cselekszünk 

A Lyreco társaság 1926-os megalapítása óta a Tökéletesség, a Tisztelet, a Lelkesedés és a Lendület értékei vezérelnek bennünket. Ezeket munkatársaink testesítik meg és osztják meg üzleti partnereinkkel. 

Ezeket az értékeket minden nap fenntartjuk azáltal, hogy az etika és a megfelelőség erős alapjai vezérelnek minket minden tettünk során. Etikai kódexünk az integritás iránti hosszú távú elkötelezettségünket tükrözi, garantálva ügyfeleink, munkatársaink és partnereink bizalmát. 

Büszkék vagyunk értékeinkre. Minden munkatársunk osztja és támogatja őket. Ezek az értékek jelentik az erősségünket, és tesznek minket megbízható partnerré. 

Grégory Liénard CEO

Ezen értékek tiszteletben tartása kötelességünk. Így biztosíthatjuk, hogy minden nap „ A Great Working Day” legyen mindenki számára.

Grégory Liénard
CEO

A Lyreco vállalat etikai kódexe

Etikai kódexünk kifejezi, hogy kik vagyunk és hogyan végezzük üzleti tevékenységünket a Lyrecónál.  Minden tevékenységünkre érvényes, bárhol vagy bármikor is működjünk.

Etikai kódexünk 4 fő alapelvre épül: az embereinkre, az üzleti integritásunkra, a termékeinkre és eszközeinkre, valamint társadalmi szerepvállalásunkra.

People and Values

Az embereink

A Lyrecónál arra törekszünk, hogy olyan etikus People & Culture politikát folytassunk, amely egészséges és biztonságos környezetet teremt a Tiszteletnek, vagyis a folyamataink kulcsfontosságú értékének.

people shaking hands

Üzleti integritásunk

A hatályos jogszabályok és rendeletek betartása mellett az üzleti integritást helyezzük az üzleti partnereinkkel és munkatársainkkal megosztott alapelvek középpontjába. Zéró toleranciát tanúsítunk a korrupció, a csalás, az összeférhetetlenség, és a befolyással való visszaélés bármilyen formájával szemben.

A legszigorúbb etikai normákat alkalmazzuk az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatainkban is, hogy biztosítsuk az integritás kölcsönös tiszteletén alapuló bizalmi kapcsolatokat. 

A beszállítók etikai kódexe

Beszállítói etikai kódexünk a beszállítók által kötelezően betartandó követelményeket fogalmazza meg, amelyeket beszállítóinknak be kell tartaniuk az etikai és szakmai magatartás tekintetében, amikor a Lyrecoval dolgoznak. Elvárjuk beszállítóinktól, hogy:

 • Tartsák tiszteletben ugyanazokat az etikai követelményeket és a jelen Beszállítói etikai kódexnek megfelelően végezzék tevékenységüket.
 • Az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek való megfeleléshez szükséges alapelvek és eljárások végrehajtása.

Biztosítsák, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat minden partnerük betartsa.

WORLPLACE SOLUTIONS DELIVERY

Termékeink és tevékenységeink

A Lyreconál biztosítjuk, hogy az ügyfeleinek szállított valamennyi termék megfeleljen a legmagasabb minőségi, biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.

Kizárólag olyan üzleti partnerekkel folytatunk együttműködést, akik ugyanúgy törekszenektermékeik tökéletességére.

Lyreco Corporate Social Responsibility

Társadalmi szerepvállalásunk

A Lyrecónál kulcsfontosságúnak tartjuk mások és a környezet védelmét és a velük való törődést. Elősegítjük a fenntartható és felelősségteljes vállalati magatartást, és másokat is erre ösztönzünk. 

A vállalati társadalmi felelősségvállalás révén igyekszünk hozzájárulni a társadalmi kihívások megoldásához azáltal, hogy tudatosítjuk munkatársainkban és üzleti partnereinkben a felelősségteljesebb gyakorlatokat, ügyfeleinknek fenntartható termékeket és megoldásokat kínálunk és folyamatosan fejlesztjük vállalati folyamatainkat. 

raise your concern logo

A közös üzleti célunk az etikai szabályok megsértésének megelőzése és leleplezése. Ez lehetővé teszi a Lyreco számára, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen, orvosolja a helyzetet, és biztosítsa, hogy a magatartás és a cselekvés teljes mértékben, összhangban álljon az értékeinkkel.

Jelentse aggodalmát minden dolgozónk és a Lyreco külső partnerei számára is elérhető. Teret adunk a vitának, szükség esetén tanácsot kérhet, kérdéseket tehet fel, megoszthatja aggályait és jelentheti az etikai szabályok tényleges vagy lehetséges megsértését.

JELENTSE AGGODALMÁT

Lyreco etikai és megfelelőségi irányítás

Az éberség, a következetesség és a hatékonyság biztosítására minden etikai és megfelelőségi kérdésben, a Lyreco elhatározta, hogy megerősíti és harmonizálja az etikára és megfelelőségre vonatkozó egyedi elképzeléseit. Ez vezetett a Lyreco csoport Etikai (Group Ethics), és Megfelelési Bizottságának (Compliance Committee) létrehozásához, a Csoport Megfelelési Tisztviselő  (Group Compliance officer), valamint a speciális etikai referensek (Ethics Referents) kinevezéséhez a Lyreco leányvállalatainál. 

People in a meeting

Megfelelés az ellátási láncban 

 

A Lyreco megfelel a jogszabályban előírt legújabb etikai követelményeknek, többek között: 

 • a gondossági kötelezettségről szóló francia törvénynek 
 • a norvég átláthatósági törvénynek 
 • az ellátási láncok átvilágításáról szóló német törvénynek 

A saját márkás termékeket előállító gyárakat évente auditálni kell szociális és környezetvédelmi szempontok alapján. A világszintű szabványoknak megfelelően megfelelünk a következőknek: 

 • BSCI (Üzleti Társadalmi Megfelelőségi Kezdeményezés) 
 • SEDEX (Etikus Beszállítói Adatcsere) 
 • ISO 14001 (Környezetirányítási rendszer) 
Logo Iso Promote Paragraph

Megfelelés az ISO-szabványoknak

A Lyreco minden országban rendelkezik a következő tanúsítványokkal: 

 • ISO 9001: Minőségirányítás 
 • ISO 14001: Környezetirányítás 

Országtól függően további ISO-tanúsítványokat alkalmazunk: 

 • ISO 45001: Egészségvédelem és biztonság 
 • ISO 50001: Energiairányítás 
 • ISO 27001: Információbiztonsági irányítás 

Olvasás folytatása